Zemřel Tamir Winterstein

V neděli 27. června zemřel ve věku 72 let úspěšný podnikatel a filantrop Tamir Winterstein. Opustil nás laskavý a skromný člověk a zároveň velký vizionář a podnikatel „staré dobré školy“ s mimořádným citem pro obchodní příležitosti a dlouhodobé úspěšné projekty.

Se svou společností Lighthouse Group, jejímž byl zakladatelem a generálním ředitelem, se nesmazatelně zapsal do současné podoby našeho hlavního města a stál za těmi nejlepšími developerskými projekty, které je v Praze možné najít – za zmínku stojí třeba rozsáhlá zástavba v oblasti holešovického přístavu či Prahy 9 (Marina Island, Galerie Harfa, Zelené město apod.). Jeho developerský styl byl nebývale konzistentní – byl úzce zaměřený na několik pražských lokalit, jež byly rekultivovány a oživeny s pokorou a s citem pro moderní a kvalitní urbanismu. Ani v projektech této velikosti však nikdy nezapomněl na lidský rozměr své práce a zodpovědnost, kterou sebou zásahy do veřejného prostoru nesou.

Tamir Winterstein byl rodákem z Bratislavy. V roce 1966 jeho rodina přesídlila do Izraele. Po studiu na elitní škole Technion pracoval jako stavební inženýr u developerů Gorup Israel a Geva Engineering a následně podnikal v realitách v Izraeli i za jeho hranicemi. V 90. letech začal rozvíjet své obchodní a developerské zájmy také v Praze, kde se v roce 2000 natrvalo usadil. Byl dlouholetým členem a důležitým podporovatelem Česko-izraelské smíšené obchodní komory a svými aktivitami se podílel na podnikatelském i kulturním propojení obou svých domovin. Jeho život se bohužel uzavírá předčasně v okamžiku, kdy měl před sebou ještě spoustu nerealizovaných plánů pracovních i soukromých. Z jeho inspirace a odkazu však budeme my, a především město Praha, čerpat ještě mnoho a mnoho let. Čest jeho památce!

Kontakt:

Mgr. Ondřej Bočkay

výkonný ředitel

ondrej.bockay@cisok.cz

Česko-izraelská smíšená obchodní komora

Václavské nám.802/56

110 00 Praha 1

Klíčová slova ČR-lidé-společnost-stavby

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Stavebnictví, bydlení a reality
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.