Tisková zpráva Nová Máchovka

HumpolecGO! nabízí možnosti přeměny areálu současného domova pro seniory v Humpolci, který brzy opustí tuto část města. Připravilo vizi využití celého prostoru, kterou v těchto dnech představuje veřejnosti

Pravidelně se snažíme propagovat chytrá a koncepční řešení výstavby. V případě lokality současného domova pro seniory v ulici Máchova v širším centru Humpolce usilujeme o vytvoření víceúčelového veřejného prostoru, který zároveň oživuje a zahušťuje stávající zástavbu. “Může vzniknout významný urbanistický počin, který bude zcela jistě kladně hodnocen všemi věkovými skupinami obyvatel. Takto přepracované využití stávající lokality podstatně zvyšuje kvalitu života ve městě a zároveň přirozeně spojuje různé typy využití celého prostoru, včetně sociálních služeb pro seniory nebo startovního bydlení pro začínající rodiny. Návrh zároveň do území umísťuje integrovaný záchranný systém, ke kterému máme v Humpolci delší dobu dluh,” uvádí jeden z iniciátorů koncepce, architekt a zastupitel města Petr Machek.

I když jde pouze o záměr, tak v sobě návrh zohledňuje moderní trendy v jednotlivých oborech sociální péče a služeb. Hlukové a vizuální odclonění lokality u nejfrekventovanější komunikace v Humpolci pak komplexně zajišťuje nově koncipovaný areál pro integrovaný záchranný systém (IZS). Důležitým prvkem je masivní parková zeleň, která zajišťuje jemné a citlivé přechody mezi jednotlivými funkcemi využití oživeného prostoru. “V současnosti probíhají mezi představiteli exekutivy kraje a města jednání o možné revitalizaci celého prostoru a v této souvislosti jsme si dovolili nabídnout inspiraci využití rozsáhlého pozemku v podobě naší vize. Tato iniciativa by mohla vést k vypsání zajímavé architektonické soutěže na tento prostor,” dodává Petr Machek.

Zpracovaná vize vznikla na základě velmi dobrých zkušeností z realizací podobných projektů v zahraničí. Spojení veřejných služeb do polyfunkčního celku vede totiž zároveň i k úspoře veřejných prostředků a jejich možného čerpání z evropských fondů. Představovaná vize má rovněž podporu krajského ředitele Hasičské záchranného sboru Kraje Vysočina plk. Mgr. Jiřího Němce.

Kontakt:

Petr Machek

zastupitel města Humpolec

předseda Komise pro rozvoj města

email. petr.machek@humpolecgo.cz

FB. www.facebook.com/HumpolecGo

Klíčová slova ČR-správa-stavby-Humpolec

Oblast
Vysočina (ji)

Kategorie
Stavebnictví, bydlení a reality
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.