Založení spolku Někdo Ti uvěří z.s.

Spolek Někdo Ti uvěří z.s.(www.nekdotiuveri.cz) byl založen 1.10.2020 jako místo pro vzájemné potkávání lidí, kteří se chtějí aktivně podílet na kultivaci církevního prostředí a upozorňovat na závažnost tématiky sexuálního zneužívání v církvi.

Spolek sdružuje lidi, kteří mají osobní zkušenost se zneužíváním v církevním a náboženském prostředí anebo jim zneužívání není lhostejné.

Cílem spolku je:

• Dodávat odvahu všem lidem zasaženým zneužíváním

• Zastupovat ty, kteří z různých důvodů o své zkušenosti se zneužitím v církvi zatím mluvit nechtějí nebo nemohou.

• Sdílením, setkáváním a otevřeným rozhovorem pomáhat obětem zneužívání a jejich blízkým, osobám, které se zneužití dopustily, a společenstvím, ve kterých ke zneužití došlo.

• Předcházet zneužívání otevřeným dialogem lidí a skupin, kterých se to týká, a celospolečenským vzděláváním v tematice zneužívání a mocenské manipulace, zvláště v náboženských souvislostech.

Za Spolek Někdo Ti uvěří z.s.

Jiří Kylar – předseda spolku

Doubravka Vokáčová, Jiřina Kočí, Rita Kramerová, Dana Syslová – členky výkonného výboru

kontakt pro média:

Otto Kočí, tajemník Někdo Ti uvěří z.s.

Tel: 774 736 226

e-mail: media@nekdotiuveri.cz

Klíčová slova ČR-církve-kriminalita-Někdo Ti uvěří

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.