Tisková zpráva HUMPOLECGO!

Tajemník úřadu města Humpolec na základě zákona o svobodném přístupu k informacím ve své odpovědi uvádí, že město nemá žádné oficiální stanovisko ke kontrolám ve věci pokládání černých staveb do staveb města, které by potvrzovalo, že městu nebyla způsobena žádná škoda. Starostu města ze lží a manipulací paradoxně usvědčuje nejvyšší úředník naší samosprávy.

Starosta města Karel Kratochvíl v médiích a na zasedání zastupitelstva lhal a manipuloval, když tvrdil, že byly opakovaně prováděné kontroly, které prokázaly, že pokládkami černých staveb nebyla městu Humpolec způsobena škoda. Odkazuje se na jediný existující dokument právního zástupce města, který však otázku finanční újmy vůbec neřeší.

Sdružení nezávislých kandidátů města Humpolce HUMPOLECGO! opakovaně poukazovalo na pochybení města při stavebních pracích, které byly realizovány bez řádného povolení a městu způsobily finanční újmu. Místo provedení řádné kontroly i na základě závěrů nezávislých znaleckých posudků starosta města a zastupitelé vládnoucí koalice z řad ODS, ANO a KDU-ČSL hlasovali proti prošetření a auditu s tím, že taková kontrola opakovaně proběhla a k celému případu se už vyjádřil právní zástupce města. Na základě zákona o svobodném přístupu k informacím však bylo zjištěno, že starostou deklarované řádné kontroly nikdy neproběhly a právní zástupce města se vyjádřil pouze k možnému udělení ústního souhlasu se stavbou, nikoli už k finanční stránce zakázek. Jde tak o naprosto šokující zjištění o manipulacích, které potvrdil v korespondenci sám tajemník úřadu.

“Několik měsíců čelíme útokům starosty, jsme nevybíravým způsobem osobně napadáni, že si podobné kauzy pouze vymýšlíme. Nyní potvrzuje naše podezření o lžích a manipulacích ze strany starosty města i tajemník města. Těžko bude starosta zpochybňovat profesionální vyjádření nezávislého úředníka úřadu. Musím říct, že jsem zaskočen takovou mírou arogance, které jsme svědky. Lži na zastupitelstvu, lži v médiích. Dnes jsem zaslal panu starostovi otevřený dopis a jsem opravdu zvědavý, jakým způsobem bude reagovat,” uvádí k celé problematice člen Finančního výboru Zastupitelstva města Humpolce Zdeněk Rýzner.

Místo zjednání řádné nápravy v konkrétních stavebních kauzách, kdy byly předloženy dokonce posudky soudního znalce, starosta města dlouhodobě nepravdivě o celé záležitosti informuje ve veřejném prostoru, žádá podivné omluvy, manipuluje jednáním celého zastupitelstva a útočí na členy opozice, která je v systému samosprávy důležitým a legitimním nástrojem kontroly.

Starosta města na záznam a v médiích např. v Pelhřimovském deníku tvrdil, že byly opakované provedeny kontroly, které vyvrací jakoukoli finanční újmu města. Podle vyžádaných materiálů na základě zákona o svobodném přístupu k informacím je však zcela zřejmé, že žádné takové stanovisko neexistuje. I nadále dochází ke zvýhodňování společnosti s úzkou majetkovou vazbou na jednoho z členů zastupitelstva v neprospěch zájmů města, místo transparentního prošetření a uklidnění situace.

Kontakt: Zdeněk Rýzner, e-mail: zdenek.ryzner@humpolecgo.cz

člen Finančního výboru Zastupitelstva města Humpolce

ikona Otevřený dopis starostovi města Humpolec z 11.6. 21

ikona 7.5.21 - J. Fiala

ikona Odpověď - J. Fiala 13.5.21.pdf

ikona 18.5.21 - J. Fiala

ikona Odpověď - J. Fiala 31.5.21

Klíčová slova ČR-správa-stavby-HUMPOLECGO!

Oblast
Vysočina (ji)

Kategorie
Stavebnictví, bydlení a reality
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.