Společnost Amazon a nezisková organizace National Safety Council vytvářejí první partnerství svého druhu s cílem zabránit nejčastějšímu druhu úrazů na pracovišti v USA

Pětileté partnerství mezi společností Amazon a organizací NSC se zaměří na vynalézání nových způsobů prevence běžných zranění pohybového aparátu, jako jsou podvrtnutí a natažení

Společnost Amazon (NASDAQ:AMZN) a organizace National Safety Council (NSC) dnes oznámily pětileté partnerství, jehož cílem je vynalézt nové způsoby prevence muskuloskeletálních poruch, největší kategorie pracovních úrazů v USA. Amazon a NSC tuto spolupráci připravují již několik měsíců.

„Díky tomuto partnerství budeme moci řešit problémy, kterým lidé čelí každý den, aby mohli žít co nejplnohodnotnější život,“ řekla Lorraine Martinová, prezidentka a generální ředitelka organizace NSC. „Do práce by se mělo chodit s radostí, potěšením a pocitem bezpečí. Jsme vděční za velkorysou podporu společnosti Amazon, která pomáhá firmám po celém světě řešit tento důležitý problém a zároveň podporuje poslání naší neziskové organizace, kterým je zajistit bezpečnost zaměstnanců na pracovišti.“

„Jako členka týmu společnosti Amazon pro bezpečnost na pracovišti se snažím dělat vše pro to, aby moji kolegové byli v práci v bezpečí a abychom se všichni v pořádku vrátili domů ke svým přátelům a rodinám,“ řekla Chelsea Weimerová, zaměstnankyně fulfillment centra společnosti Amazon v Baltimoru. „Společnost Amazon má na bezpečnost vysoké nároky a toto partnerství je toho dalším důkazem. Já už se nemohu dočkat, až uvidím, jak se nám podaří snížit počet muskuloskeletálních poruch.“

Cílem partnerství bude předcházet muskuloskeletálním poruchám (MSD) v různých průmyslových odvětvích zapojením klíčových zúčastněných stran, prováděním výzkumů, vynalézáním nových technologií a postupů a škálováním dosažených výsledků. Spolupráce je možná díky příspěvku společnosti Amazon ve výši 12 milionů dolarů, což je největší příspěvek od soukromé společnosti v historii NSC, a bude zahrnovat pět klíčových složek:

Poradní výbor: Zřízení poradního výboru, který bude sdružovat odborníky na bezpečnost, představitele firem výzkumné pracovníky z veřejného i soukromého sektoru. Poradní výbor bude spolupracovat na přezkoumání nejslibnějších přístupů k prevenci MSD, na utváření prvků partnerství a na zapojení externích stran do jejich prevence.

Průkopnický výzkum: Provádění výzkumu s využitím nové generace umělé inteligence, zpracování přirozeného jazyka a nástrojů strojového učení za účelem zkoumání současných a budoucích inovací a trendů v oblasti prevence muskuloskeletálních poruch. Výzkum bude k dispozici všem odvětvím, aby jej mohla prozkoumat a získat z něj nové poznatky.

Granty pro malé podniky a univerzity: Poskytování grantů malým podnikům, univerzitám a vysokoškolským studentům. Tyto granty budou financovat výzkum a inovace, které pomohou společnostem všech velikostí dosáhnout kýžených výsledků.

Výzva k inovacím: Inkubace a podpora inovativních a praktických řešení pro řešení muskuloskeletálních poruch prostřednictvím soutěží Innovation Challenge. V těchto soutěžích se setkají odborníci, kteří budou spolupracovat, vylepšovat a sdílet své techniky a nápady.

Výzva k boji proti muskuloskeletálním poruchám napříč odvětvím: Amazon a organizace NSC budou sdílet řešení objevená v rámci svého partnerství s ostatními společnostmi, aby je inspirovali ke změně jejich přístupu, a připojili se k úsilí:

Sledovat proaktivní ukazatele úrazů, aby byla zmírněna rizika jejich vzniku, a na základě získaných údajů implementovat efektivní preventivní strategie. Zavést programy prevence muskuloskeletálních poruch, který zahrnuje vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů v oblasti prevence úrazů. Přijímat a prosazovat inovativní řešení pro prevenci MSD a sdílet osvědčené postupy s ostatními organizacemi po celém světě.

Partnerství bude zahájeno v červnu během Národního měsíce bezpečnosti a v prvním roce se zaměří na zahájení činnosti poradního výboru, identifikaci partnerů pro výzkum, analýzu stávajících dat a rozvoj grantových programů a inovačních výzev.

„Nic pro nás není důležitější než bezpečnost našich zaměstnanců a toto partnerství nám umožní zjistit, jak můžeme snížit výskyt muskuloskeletálních poruch,“ řekla Heather MacDougallová, viceprezidentka společnosti Amazon pro celosvětovou bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti. „Organizace NSC již řadu let prosazuje bezpečnost na pracovišti a my se těšíme, až s ní a mnoha dalšími podniky, odborníky a studenty po celém světě budeme moci spolupracovat na řešení tohoto celosvětového problému.“

Spolupráce s NSC je dalším krokem v dlouhodobé snaze společnosti Amazon stát se nejbezpečnějším místem pro práci na světě, což si jen v roce 2021 vyžádalo investice ve výši více než 300 milionů dolarů do bezpečnostních projektů. Cílem Amazonu je snížit do roku 2025 počet zaznamenatelných úrazů o 50 %. Amazon každý den úzce spolupracuje s odborníky na bezpečnost a ochranu zdraví, provádí tisíce bezpečnostních kontrol v každé své budově a od zaměstnanců aktivně zjišťuje, jak by podle nich mohli dále vylepšit svá pracoviště. Chcete-li nahlédnout na pracoviště společnosti Amazon a dozvědět se více o jejím týmu a technologiích, přihlaste se na prohlídku fulfillment centra na adrese www.amazon.com/FCtours.

NSC je přední americkou neziskovou organizací, která se již více než 100 let zasazuje o bezpečnost. Jejím hlavním posláním je odstranit hlavní příčiny úmrtí a zranění, kterým lze předcházet, a své úsilí zaměřuje zejména na úrazy na pracovišti a na silnicích. NSC vytváří kulturu bezpečnosti, aby lidé byli v bezpečí nejen na pracovišti, ale i mimo něj.

Další informace o bezpečnosti zaměstnanců společnosti Amazon najdete na www.amazon.com/employee-safety.

Další informace o tomto partnerství najdete na www.nsc.org/amazonpartnership.

Originální verzi najdete na stránkách businesswire.com https://www.businesswire.com/news/home/20210610005214/en/

Kontakty:

Amazon.com, Inc.

Horká linka pro média

Amazon-pr@amazon.com

www.amazon.com/pr

Zdroj: Amazon

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)

Klíčová slova USA-zdraví-práce-Amazon

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Zdravotnictví
Obchod, marketing

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.