JOB AIR Technic získal oprávnění na údržbu A320neo, brzy přibude též Boeing 737 MAX

V roce 2020, navzdory neutěšené situaci v letecké dopravě, prošlo hangárem leteckých opraven JOB AIR Technic 105 letadel. Tedy srovnatelný počet jako v časech před pandemií. Základem úspěchu byla schopnost flexibilní reakce na vývoj situace na trhu. A také ochota pouštět se i v nejistých časech do nových projektů. Firma, která spadá do divize CSG Aerospace holdingu Czechoslovak Group, například získala oprávnění k údržbě letounů typu Airbus A320neo. V letošním roce plánuje přidat též Boeing 737 MAX, jenž po vynuceném uzemnění získal oprávnění k návratu do provozu.

„První Airbus A320neo jsme přijali do údržby na konci března. Bohužel si na to, než se znovu vrátí na oblohu, ještě počká. Tento letoun, který k nám přiletěl až z Kostariky, jsme přijali do režimu parkování,“ říká Vladimír Stulančák, ředitel JOB AIR Technic. Naráží přitom na stále velmi rozšířené dočasné uzemnění letadel, pro něž nemají operátoři z důvodu sníženého počtu letů momentálně uplatnění.

Parkování a podpora projektů v lakovně patří od vypuknutí pandemie mezi nejčastější projekty, které letecké opravny sídlící na letišti v Ostravě-Mošnově řeší. Zmenšil se naproti tomu podíl pravidelné údržby prováděné na letadlech každé zhruba dva roky, takzvaných C-checků. Po vypuknutí pandemie na jaře minulého roku operátoři prakticky okamžitě revidovali a pozastavili své plány a údržbu odložili s tím, že až na výjimky využívají primárně letadla, která momentálně údržbu nepotřebují.

„Vzrostl naproti tomu podíl tzv. redelivery checků. K těm dochází, když se letadla předávají mezi dvěma operátory, případně se vracejí leasingovým společnostem. Naše společnost se na tento druh údržby specializuje, takže nám i díky tomu přibyla práce. Když to zjednoduším, tak práce na letadlech v parkovacím módu sestává pouze ze základních úkonů, komplexní projekty redelivery checků nám počet odpracovaných hodin dorovnaly,“ vypočítává Vladimír Stulančák.

Mošnovské opravny na zvýšenou poptávku po letadlech v parkovacím módu rychle zareagovaly. Vytvořily speciální tým techniků, který se o ně stará. V okolí hangáru jsou už několik měsíců zaparkovány desítky letounů a úbytek poptávky po této službě – před vypuknutím koronaviru prakticky nevyužívané – zatím firma nezaznamenala.

JOB AIR Technic také v minulém roce pracoval na rozšíření kapacit svých dílen, protože spolu s otevřením nového opravárenského hangáru získal nové dílenské zázemí. Postupně se stále více daří, aby opravny vykonávaly většinu prací in house a externí výpomoc využívaly pouze v nevyhnutelných případech.

„Tato rostoucí komplexnost našich služeb a zkušenost s náročnými opravami patří mezi naše reference pro nové a staronové zákazníky, kteří se k nám, věřím, budou stále více vracet. U některých z nich vidíme už nyní požadavky na dlouhodobou spolupráci. To je pro nás tím nejlepším důkazem, že jsme se vydali správným směrem,“ říká ředitel JOB AIR Technic.

Příkladem takového komplexního projektu z nedávné doby, který navíc prokázal schopnost spolupráce odborníků napříč firmou, byla náročná výměna rámu okna na Airbusu A320, která zabrala několik tisíc hodin práce. Specialisté objevili prasklinu okenního rámu u pilotní kabiny pomocí speciální nedestruktivní kontroly vířivými proudy. Když provozovatel letounu souhlasil s výměnou rámu, bylo potřeba provést rozsáhlou demontáž pilotní kabiny letadla včetně avionických bloků, demontovat několik potahových panelů trupu letounu. Přípravné práce a výměna rámu trvaly v nepřetržitém provozu tři týdny. Demontáž a následná montáž kabiny včetně testů funkčnosti systémů letadla zabrala další dva týdny.

„Za poslední měsíce se nám také podařilo rozšířit seznam našich zákazníků například o společnosti Luxair, Qanot, Shark, Hi Sky, Norwind a další. Také je dobře, že jsme v minulém roce získali oprávnění k údržbě letounů typu Airbus A320neo, a zvýšili tím své kompetence. Letos usilujeme o získání oprávnění na Boeing 737 MAX. Oba tyto typy budou v nejbližších letech součástí světové flotily, proto je potřeba být na to připraveni,“ doplňuje Vladimír Stulančák.

Opravny JOB AIR Technic nyní na prahu letní sezony vyhlížejí, jak se vyvine situace. Pandemie je, zdá se, na ústupu. Příští měsíce tedy rozhodnou, zda i letecká doprava zahájí postupný návrat ke stavu před jejím vypuknutím.

Kontakt:

Ing. Jaroslav Martínek

Account Manager

PP Partners Prague

Sokolovská 675/9

186 00 Praha 8

www.pppartners.cz

Klíčová slova ČR-letectví-služby-firmy-JOB AIR Technic

Oblast
Moravskoslezský (ov)

Kategorie
Auto-moto, doprava a stroje
Služby, cestovní ruch

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.