KS Eltma plnila povinnosti výrobců i v čase pandemie

Jako každý rok, kolektivní systém Eltma vydává Výroční shrnutí, kde informuje veřejnost o výsledcích své činnosti, obzvláště o výsledcích zpětného odběru pneumatik.

I přes to, že rok 2020 byl znatelně ovlivněn pandemií COVID-19, nezisková společnost Eltma nadále plnila povinnosti výrobců dané Zákonem o odpadech. V roce 2020 vysbírala pomocí sítě více než 3 200 míst zpětného odběru téměř 50 tis. tun opotřebovaných pneumatik. Stanovená minimální hranice 65 % byla výrobci a dovozci, kteří jsou součástí kolektivního systému, významně překročena a úroveň sběru přesáhla 89 %.

Děkujeme všem, kteří se podílejí na tomto úspěšném výsledku. V roce 2021 je ve znamení implementace změn, které vycházejí z nově přijaté legislativy, tj. Zákona o výrobcích s ukončenou životností. Věříme, že se vše zdárně podaří a i nadále budeme společně vytvářet lepší svět.

ikona Shrnutí 2020

Kontakt:

Petra Navrátilová

Chief Operating Officer

ELT Management Company Czech Republic s.r.o.

www.eltma.cz

Klíčová slova ČR-automoto-ekologie-odpady-služby

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Auto-moto, doprava a stroje
Zpracovatelský a výrobní průmysl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.