Proběhne historicky největší setkání českých a tchajwanských podnikatelů

Ve dnech 15. – 17. 6. 2021 se uskuteční virtuální veletrh Česko-taiwanské obchodní dny (Czech-Taiwanese Business Days) s cílem propojit české a tchajwanské firmy. V současné době je zaregistráno více než 200 účastníků a vystavovatelů z následujících odvětví: ICT, strojírenství, zelené technologie, zdravotnictví a cestovní ruch. Účastníci mají jedinečnou možnost prezentovat své produkty a služby, seznámit se s povahou tchajwanského trhu ve svém oboru a virtuálně se setkat s konkrétními partnery.

Virtuální veletrh umožní podnikatelům, aby dále rozvinuli příležitosti, které se jim otevřely díky cestě předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan. „Ze strany tchajwanských a českých firem registrujeme obrovský zájem o spolupráci. Chtěli bychom tuto pomyslnou rukavici zvednout a prostřednictvím virtuální akce umožnit, aby tyto firmy navázaly kontakty. Zdravotní situace spojená s covidem-19 bohužel znemožnila organizaci delegace tchajwanských podnikatelů do ČR. A proto jsou Česko-taiwanské obchodní dny předstupněm pro naši další cestu na Tchaj-wan, jen co nám to covid situace dovolí,“ uvedl Pavel Diviš, předseda Česko-taiwanské obchodní komory.

Česko-taiwanské obchodní dny probíhají ve spolupráci s Tchajwanskou radou na podporu exportu (Taiwan External Trade Development Council) a agenturou CzechInvest. „Taiwan dlouhodobě představuje jednu z nejvíce inovativních a konkurenceschopných ekonomik nejen v rámci regionu, ale je lídrem i ve světovém měřítku. Proto také v rámci Česko-taiwanských obchodních dnů proběhne den určený pro start-upy, během kterého vzniknou nové podněty pro spolupráci obou zemí,“ vysvětlil Patrik Reichl, generální ředitel agentury CzechInvest.

Česko-taiwanská obchodní komora

Česko-taiwanská obchodní komora je nezávislá nevládní, nezisková organizace, která podporuje spolupráci mezi oběma zeměmi. Bližší informace o Česko-taiwanských obchodních dnech získáte na info@taiwanchamber.cz a na webových stránkách https://taiwanchamber.cz/events/czech-taiwanese-business-days .

Kontakt pro média:

Radka Hodinová

info@taiwanchamber.cz

Klíčová slova ČR-Tchaj-wan-obchod-hospodářství-Česko-taiwanská obchodní komora

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Obchod, marketing
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.