Společnost Marlin Equity Partners uzavírá druhý evropský fond v hodnotě 675 milionů eur

Společnost Marlin Equity Partners, přední světová investiční firma, s potěšením oznamuje konečné uzavření fondu Marlin Heritage Europe II, L.P. (dále jen „Heritage Europe II" nebo „fond") s celkovým objemem kapitálových závazků ve výši 675 milionů eur, což je více než dvojnásobek hodnoty předchozího fondu. Fond byl úspěšně uzavřen nad rámec svého původního cíle, a to především díky silné podpoře stávajících komanditistů a značnému zájmu nových globálních investorů.

Fond Heritage Europe II se řídí stejnou investiční strategií, kterou společnost Marlin používá již více než 15 let, a kterou se řídil i její předchozí fond Marlin Heritage Europe, L.P. Fond stojí na stejné filozofii a uplatňuje stejný přístup k investování jako předchozí fondy společnosti Marlin a zaměřuje se na investice do středně velkých společností, které se zpravidla nacházejí v Evropě, kde společnost působí od roku 2006 a kde v roce 2012 oficiálně založila svou pobočku v Londýně. V souladu s historickým zaměřením společnosti Marlin se fond Heritage Europe II bude snažit investovat do udržitelných společností s vysokým růstovým potenciálem, které na oplátku mohou těžit z bohatých zkušeností společnosti Marlin v oblasti urychlování růstu a škálování podniků, jakož i z jejích provozních zdrojů. Fond se bude i nadále zaměřovat na odvětví, v nichž má společnost Marlin dlouholeté zkušenosti, a to včetně softwaru, technologií, zdravotnictví a FinTech služeb.

„To, že se nám podařilo úspěšně získat více než dvojnásobný objem kapitálu oproti předchozímu fondu dále potvrzuje naše postavení jako přední firmy v tomto regionu a partnera s přidanou hodnotou," řekl David McGovern, zakladatel, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Marlin. „Jsme vděční za podporu naší stávající investorské základny i nových partnerů a těšíme se na další realizaci naší provozně zaměřené investiční strategie, která pomáhá společnostem budovat dlouhodobou hodnotu, a našim partnerům přináší skvělé výsledky."

Peter Spasov, výkonný ředitel společnosti Marlin, dodal: „Náš úspěch v Evropě je výsledkem našich odborných znalostí v oborech, na které se zaměřujeme, prokazatelných investičních zkušeností v regionu, zavedené globální infrastruktury a přístupu ke spolupráci s manažerskými týmy s cílem ovlivnit iniciativy zaměřené na růst a zvyšování hodnoty. Jsme nadšeni, že můžeme i nadále využívat rychlé digitální transformace, ke které dnes dochází napříč odvětvími, a pevně věříme, že se nacházíme ve skvělé pozici, abychom pomohli společnostem urychlit jejich obchodní modely v probíhající vlně digitalizace."

Společnost Marlin od svého založení v roce 2005 uzavřela 9 soukromých kapitálových fondů, dokončila více než 180 akvizic a spravuje kapitál v hodnotě více než 7,6 miliardy dolarů. Uzavření fondu Heritage Europe II navazuje na období silné investiční aktivity společnosti. Od začátku roku 2020 společnost Marlin dokončila akvizice 26 podniků a 8 exitů.

Při zakládání fondu Heritage Europe II byli právními poradci Sarah Robertsová, Katie St. Petersová, Karin Orsicová a Bruce Ettelson ze společnosti Kirkland & Ellis LLP. Jako hlavní poradce a zprostředkovatel pak působila společnost Credit Suisse Securities (USA), LLC.

O společnosti Marlin Equity Partners

Marlin Equity Partners je globální investiční společnost, která spravuje kapitál v hodnotě více než 7,6 miliardy dolarů. Poskytuje zakladatelům firem, akcionářům a dalším zainteresovaným stranám řešení na míru, která odpovídají potřebám jejich podnikání a likvidity. Společnost Marlin investuje do firem podnikajících v řadě oborů, přičemž její kapitálové prostředky, zavedené vztahy a provozní zdroje výrazně posilují perspektivu společností a zvyšují jejich hodnotu. Od svého vzniku dokončila společnost Marlin pomocí skupiny svých fondů a dceřiných firem úspěšně více než 180 akvizic. Společnost sídlí v Los Angeles v Kalifornii a svou evropskou pobočku má v Londýně. Více informací najdete na webových stránkách www.marlinequity.com

KONTAKT: Peter Spasov, Email: pspasov@marlinequity.com

Klíčová slova USA-Británie-finance-Marlin Equity Partners

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.