Organon EESC (pro střední, východní a jižní Evropu) zahajuje svou činnost jako nová společnost pro zdraví žen

Společnost Organon (NYSE: OGN) slavnostně zahájila svou činnosti jako jediná globální společnost své velikosti zaměřená na zdraví žen. Společnost Organon EESC, která se soustředí na Českou republiku, Slovensko, Maďarsko, Polsko, Bulharsko, Rumunsko, Chorvatsko, Slovinsko, Srbsko, Severní Makedonii, Černou Horu, Albánii, Bosnu a Hercegovinu, Řecko, Kypr a Maltu, povede výkonný ředitel Okan Isikci. Firma bude mít více než 150 zaměstnanců, kteří se ve své práci zaměří na dodávání účinných léčiv a roztoků pro zdravější každodenní život žen a jejich rodin v celé řadě oblastí včetně reprodukčního zdraví, srdečních onemocnění, rakoviny prsu, alergií a astmatu. Sídlo klastru Organon EESC bude v Praze.

Vedení společnosti Organon zazvonilo 3. června na otevírací zvonek newyorské akciové burzy (NYSE) ku příležitosti prvního dne aktivního obchodování společnosti.

Rozmanité portfolio jako hnací síla udržitelného růstu

Při svém uvedení na trh portfolio společnosti Organon zahrnuje více než 60 léků a produktů přítomných na mezinárodních trzích, které budou sloužit lidem ve více než 140 zemích, přičemž téměř 80 % ročních příjmů společnosti ve výši přibližně 6,5 miliardy amerických dolarů bude generováno mimo Spojených států amerických.

Společnost Organon má tři základní pilíře, které budou těžit z obnoveného zaměření společnosti na management a obchodní investice, a těmi jsou:

- Zdraví žen:

Organon je jedinou celosvětovou společností své velikosti zaměřenou na zdraví žen.

Díky tomuto zaměření počítá společnost Organon s tím, že do roku 2026 bude moci oslovit trh o více než 60 miliardách amerických dolarů. Do budoucna v této oblasti vidí pokračující vývoj směrem k dlouhodobě působící reverzibilní antikoncepci (LARC) a také ve vývoji globálního trhu zaměřeného na oblast plodnosti žen, jehož nevyužitý potenciál je dán měnící se sociální demografií.

- Biosimilární léčiva:

Biosimilární léčiva představují pro poskytovatele zdravotní péče důležitou alternativu léčby a mohou vést k úsporám pro zdravotnické systémy.

Společnost Organon klade na rozvíjející se oblast zvýšený důraz a nadále se soustředí na rozšiřování dosahu svých stávajících produktů, a to jak do nových zeměpisných oblastí, tak v rámci komercializace nových produktů. Organon doufá, že se jí podaří využít většího potenciálu biosimilárních přípravků ve spolupráci s klíčovými stakeholdery a místními regulačními orgány.

- Zavedené značky:

Portfolio zavedených značek společnosti je ztělesněním raných inovací a hlubokého dědictví. Také podporuje schopnost společnosti Organon poskytovat jedinečné nabídky, které se zaměřují na specifické, celosvětově neuspokojené zdravotnické potřeby.

Ženy v centru dění: Přístup společnosti Organon k inovacím

Filozofií společnosti Organon v oblasti výzkumu a vývoje je budování firmy na základě potřeb pacientů s cílem identifikovat a rozvíjet takové možnosti zdravotní péče pro ženy, které jim umožní prožívat jejich každodenní život co nejlépe.

Díky svým rozsáhlým globálním schopnostem v oblasti klinického vývoje a bezpečnosti pacientů a regulačních a lékařských záležitostí má společnost dobré předpoklady pro to nalézt slibné léky, diagnostiky a zařízení s největším potenciálem ovlivnit zdraví žen.

Pro více informací o společnosti Organon, navštivte www.

Organon.com.

O společnosti Organon

Organon (NYSE: OGN) je globální zdravotnická společnost, která vznikla oddělením od společnosti Merck, mimo Spojené státy americké a Kanadu známé jako MSD. Zaměřuje se na zlepšování zdraví žen po celý jejich život. V oblasti zdraví žen společnost disponuje portfoliem více než 60 léčivých přípravků a produktů v celé řadě oblastí. V čele s portfoliem produktů v oblasti reprodukčního zdraví spolu s rozšiřujícím se portfoliem biosimilárních léčiv a stabilní franšízou zavedených léčivých přípravků přinášejí produkty společnosti Organon silný cash flow, který podpoří investice do budoucích příležitostí k růstu v oblasti zdraví žen, včetně rozvoje podnikání. Kromě toho společnost Organon usiluje o příležitosti ke spolupráci s biofarmaceutickými inovátory, kteří chtějí komercializovat své produkty s využitím svého rozsahu a přítomnosti na rychle rostoucích mezinárodních trzích. Společnost Organon má celosvětovou působnost, disponuje prvotřídními obchodními kapacitami a má přibližně 9000 zaměstnanců s ústředním v Jersey City v New Jersey. Více informací najdete na webu www.organon.com a na sociálních sítích LinkedIn a Instagram.

Výhledová prohlášení společnosti Organon & Co., Jersey City, N.J., USA

Tato tisková zpráva společnosti Organon & Co. (dále jen "společnost") může obsahovat "výhledová prohlášení" ve smyslu ustanovení "bezpečného přístavu" v rámci amerického zákona o reformě soukromých soudních sporů týkajících se cenných papírů z roku 1995. Výhledová prohlášení mohou být označena slovy jako "očekává", "zamýšlí", "předpokládá", "plánuje", "věří", "usiluje", "odhaduje", "bude" nebo slovy podobného významu. Tato prohlášení jsou založena na současném přesvědčení a očekávání vedení společnosti a podléhají významným rizikům a nejistotám. Pokud se základní předpoklady ukážou jako nepřesné nebo se naplní rizika či nejistoty, mohou se skutečné výsledky podstatně lišit od výsledků uvedených ve výhledových prohlášeních. Mezi rizika a nejistoty patří mimo jiné obecné podmínky v odvětví a konkurence, obecné ekonomické faktory, včetně kolísání úrokových sazeb a směnných kurzů, dopad nedávné celosvětové epidemie nového koronavirového onemocnění (COVID-19), dopad regulace farmaceutického průmyslu a legislativy v oblasti zdravotní péče ve Spojených státech a na mezinárodní úrovni, celosvětové trendy v oblasti omezování nákladů na zdravotní péči, technologický pokrok, nové produkty a patenty získané konkurencí; problémy spojené s vývojem nových produktů, včetně získání souhlasu regulačních orgánů; neschopnost společnosti přesně předvídat budoucí podmínky na trhu; potíže nebo zpoždění ve výrobě; finanční nestabilita mezinárodních ekonomik a riziko státních dluhů; závislost na účinnosti patentů společnosti a dalších ochranných opatření pro inovativní produkty; a vystavení se soudním sporům, včetně patentových sporů, a/nebo regulačním opatřením. Společnost se nezavazuje k veřejné aktualizaci jakéhokoli výhledového prohlášení, ať už v důsledku nových informací, budoucích událostí nebo z jiného důvodu. Další faktory, které mohou způsobit, že se výsledky budou podstatně lišit od výsledků popsaných ve výhledových prohlášeních, lze nalézt v dokumentech společnosti podaných Komisi pro cenné papíry (SEC), včetně jejího registračního prohlášení na formuláři 10, které je k dispozici na internetových stránkách SEC (www.sec.gov).

Kontakt pro média:

Jana Dudrová, PR Consultant, CEC Group

j.dudrova@cecgr.com, +420 605 542 270

Hana Dvořáková, Market Access & Policy Director EESC cluster, Organon & Co

hana.dvorakova@organon.com

Klíčová slova ČR-zdraví-léky-farmacie-ženy-firmy-Organon EESC

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zdravotnictví
Chemický a farmaceutický průmysl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.