Inovativní závod PolyStyreneLoop bude recyklovat demoliční odpad z pěnového polystyrenu a získávat tak cenné zdroje

Letecký záběr recyklačního závodu PolyStyreneLoop v nizozemském Terneuzenu. (Foto: Business Wire)

Letecký záběr recyklačního závodu PolyStyreneLoop v nizozemském Terneuzenu. (Foto: Business Wire)

Blok izolace z pěnového polystyrenu (EPS), vyrobený z demoličního odpadu EPS recyklovaného v závodě PolyStyreneLoop v nizozemském Terneuzenu. (Foto: Business Wire) Vzorek recyklovaného EPS materiálu v recyklačním závodě PolyStyreneLoop v nizozemském Terneuzenu. Recyklovaný materiál lze znovu použít v nových stavebních izolacích a pomoci tak evropským budovám se snižováním uhlíkové stopy. (Foto: Business Wire) Příklad demoličního odpadu z expandovaného polystyrenu (EPS) čekajícího na recyklaci společností PolyStyreneLoop v nizozemském Terneuzenu. (Foto: Business Wire) Zásilka stlačeného expandovaného polystyrenu (EPS) je doručována k recyklaci v recyklačním závodě PolyStyreneLoop v nizozemském Terneuzenu. (Foto: Business Wire)

Nový recyklační závod v Nizozemsku bude recyklovat demoliční odpad z expandovaného polystyrenu (EPS) a poradí si i se staršími přísadami.

Zahájení provozu recyklačního závodu PolyStyreneLoop v nizozemském Terneuzenu je naplánováno na 16. června. Závod byl postaven s cílem prokázat technickou a ekonomickou proveditelnost řešení uzavřeného cyklu recyklace EPS odpadu ve velkém.

Závod PolyStyreneLoop bude recyklovat izolaci EPS za využití fyzického recyklačního procesu založeného na technologii CreaSolv®. Tato technologie přemění pěnový demoliční EPS odpad tvořený izolacemi budov a stavebními izolacemi (B&C) z Nizozemska, Německa a dalších zemí na novou, vysoce kvalitní surovinu. Veškeré nečistoty, jako například cement nebo další zbytky stavebních hmot, stejně jako i starší aditivum HBCD, budou bezpečně odstraněny a z odpadu bude získán cenný brom.

„Tento závod je ukázkou toho, že v oblasti výroby EPS stále hledáme nové způsoby, jak zlepšit možnosti recyklace,“ uvedl spoluředitel závodu PolyStyreneLoop Lein Tange. „Účelem tohoto závodu je připravit půdu pro výstavbu podobných závodů na recyklaci materiálů EPS ve zbytku Evropy.“

Jedinečná je také právní struktura celého provozu, který získal grant programu LIFE Evropské unie. Vybudovala ho společnost PolyStyreneLoop Cooperative, nizozemská nezisková organizace, jejímiž členy je více než 70 zástupců průmyslu z celého hodnotového řetězce pěnového polystyrenu.

Závod v Terneuzenu bude schopen recyklovat 3 300 tun polystyrenového demoličního odpadu, který sektor B&C ročně vytváří, a ověří tak technickou, ekonomickou i environmentální životaschopnost nového recyklačního procesu, ve kterém lze polystyrenové pěny s obsahem HBCD plně integrovat do oběhového hospodářství, místo aby docházelo k jejich vyřazení.

„Skutečnou výhodou je, že se tento závod dokáže postarat nejenom o stávající recyklační odpad, ale také o recyklační odpad starší,“ prohlásil spoluředitel závodu Jan Noordegraaf. „Navíc jsme toho schopni dosáhnout přibližně se stejným energetickým vstupem jako v případě mechanické recyklace a energii, kterou používáme, produkují výhradně větrné elektrárny.“

Závod PSLoop ukáže možnosti nekonečné recyklace odpadu EPS ze sektoru B&C. Později bude recyklovat také extrudovaný polystyren neboli XPS, známý též jako StyrofoamTM.

EPS je lehká pěna, tvořená z 98 % vzduchem a ze 2 % technologiemi s vynikajícími ochrannými a tepelně izolačními vlastnostmi. Kromě použití ve stavebnictví a při stavbě komunikací se také hojně používá jako obalový materiál na ochranu nejrůznějších výrobků, od těžké bílé techniky až po citlivou elektroniku, čerstvé ovoce a zeleninu, vakcíny a dokonce také včely.

O společnosti PolyStyreneLoop

PolyStyreneLoop je sdružení zastupující více než 70 společností z hodnotového řetězce pěnového polystyrenu. Jeho členy jsou výrobci polystyrenových surovin, výrobci pěnového polystyrenu, dodavatelé aditiv, zpracovatelé a recyklátoři pěnového polystyrenu, a také EUMEPS, sdružení a veřejné zastoupení evropských výrobců expandovaného polystyrenu.

https://polystyreneloop.eu/

Kontakty

Lein Tange, ředitel info@polystyreneloop.eu

Zdroj: PolyStyreneLoop

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)

Klíčová slova Nizozemsko-chemie-odpady-stavebniny-PolyStyreneLoop

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Stavebnictví, bydlení a reality
Chemický a farmaceutický průmysl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.