Plzeňský kraj řeší podporu začínajících inovativních firem

Pro začínající firmy, které přinášejí nová a inovativní řešení, připravuje Plzeňský kraj pilotní verzi nového systému podpory. Pilotní program vzniká v rámci projektu Smart Akcelerátor Plzeňského kraje II. Jeho cílem je ověřit možnosti realizace zcela nového konceptu programu podpory začínajících firem.

„Plzeňský kraj chce být atraktivním krajem pro zájemce o studium a o inovační řešení. Atraktivita není pouze ve vynikající poloze a infrastruktuře, ale také partnerství s univerzitou, firmami s inovativním potenciálem a s ostatními hráči na poli kreativity a inovací,“ uvedla Marcela Krejsová, radní Plzeňského kraje pro oblast cestovního ruchu, partnerských regionů, vnějších vztahů a podpory podnikání.

Pilotní fáze inkubačního programu, která je určená pro 3 – 6 subjektů, právě startuje a je určena těm (jednotlivcům nebo týmům), kteří pro uskutečnění svého inovačního podnikatelského záměru již firmu založili nebo se k tomu v blízké době chystají. Nemusí se jednat jen o studenty či čerstvé absolventy vysokých škol, kteří bývají často spojováni se startupy. Vhodnými účastníky jsou i zkušení odborníci či manažeři, kteří objevili mezeru na trhu nebo zajímavé technické řešení.

Cílem pilotního ověření programu je zjistit, zda připravovaná metodika spolupráce konzultantů se začínajícími firmami je přínosná a může vést k úspěšnému startu podnikání. Začínající firmy budou mít možnost zdokonalit svůj podnikatelský záměr, ujasnit si, jak dále postupovat, aby se ubíral správným směrem. V programu bude možné po dohodě s konzultantem získat i další služby potřebné k přípravě či zahájení realizace záměru, jako je dokončení technického vývoje produktu, jeho testování a certifikace či pronájem pracovního místa v coworkingové kanceláři.

Nezávazné přihlášky k účasti v pilotním programu je možné podat přes webový formulář na adrese https://www.inovujtevpk.cz/prihlaska-inkubace. Podrobnější informace poskytne Ing. Lenka Palánová, e-mail: palanova@rra-pk.cz. Poslední termín pro podání nezávazné přihlášky je 9. 6. 2021.

Kontakt:

Jáchym Klimko

Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.

Riegrova 206, Plzeň

klimko@rra-pk.cz

www.inovujtevpk.cz

Klíčová slova ČR-správa-hospodářství-podnikání-Plzeňský-Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje

Oblast
Plzeňský (pm)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.