Genderová rozmanitost v podnikání dělá pokroky, podle nového průzkumu YPO však přetrvávají významné problémy

Podle nového globálního průzkumu rovnosti pohlaví ve vedoucích pozicích provedeným YPO, Financial Times a subjektem OSN pro rovnost pohlaví a zmocnění žen HeForShe, který byl dnes prezentován na HeForShe Summitu, jsou pracovní morálka, schopnost budovat vztahy a vášeň klíčovými faktory k tomu, aby se zaměstnanci a zaměstnankyně stali lídry v podnikání. Průzkum měl odhalit některé průlomové poznatky o cestě vedoucí k rohové kanceláři.

Průzkum byl proveden 10. - 22. března 2021 na vzorku 2079 vedoucích pracovníků a pracovnic ze 106 zemí, kteří jsou členy YPO a poskytuje potřebný výzkum týkající se konkrétních genderových překážek, kterým vedoucí pracovníci a pracovnice čelí na cestě k tomu, aby se stali výkonnými řediteli a ředitelkami, stejně jako vhledy, na základě kterých by tyto překážky mohly být odstraněny pro budoucí generace.

Mezi klíčové poznatky patří:

● Celkově 57 % respondentů z vedoucích světových firem uvedlo, že jejich společnosti jsou o něco nebo výrazně rozmanitější než před pěti lety.

● Cesta žen do vedoucích pozic trvá v průměru o dva roky déle.

● Podniky pod vedením žen podávají zprávy o větší rozmanitosti žen ve svých řídících a dozorčích orgánech, vrchním vedení a ve svých organizacích. Hlavní vedoucí pracovnice uvádějí, že 43 % jejich vrchního vedení je ženského pohlaví oproti 26 % v podnicích, které provozují muži. Ve společnostech pod vedením žen je na úrovni organizace 48 % pracovních sil ženského pohlaví; ve společnostech pod vedením můžu tvoří ženy 37 % pracovních sil.

● Hlavní vedoucí představitelky se s větší pravděpodobností než jejich mužské protějšky budou potýkat s „vyvažováním respektu a sympatičnosti" (30 %) a „překonáváním předsudků ostatních o mně" (20 %). Naproti tomu pouze 9 % vedoucích pracovníků mužského pohlaví muselo překonávat předsudky.

● Na otázku „kulturních očekávání souvisejících s pohlavím" uvedly 2 % dotázaných mužů, že se s nimi potýkají, ve srovnání se 47 % dotázaných žen.

● 73 % respondentek ve srovnání s 42 % respondentů si vzalo volno nebo obětovalo kariérní postup kvůli potřebám rodiny.

Respondenti a respondentky z řad členů YPO poskytli několik klíčových poznatků o tom, jak mohou všichni vedoucí podnikatelé vytvořit spravedlivější cestu vpřed, včetně:

● Provádění školení o předpojatosti

● Učinění náboru žen prioritou

● Podpory flexibilních pracovních možností

Kompletní výsledky průzkumu jsou k dispozici na YPO.org.

Metodologie globálního průzkumu rovnosti žen a mužů ve vedoucích pozicích YPO:

Od 10. do 22. března 2021 byl proveden na členech YPO prostřednictvím online dotazníku, který sbíral informace o rovnosti žen a mužů ve vedoucích pozicích. Na dotazník odpovědělo celkem 2079 členů a členek YPO, jejichž věk se pohybuje od 24 do 92 let. Účastníci z tohoto vzorku, z nichž 23 % byly ženy, reprezentují větší počet členů organizace YPO a pocházejí ze 106 různých zemí. Rozpětí chyby vzorkování je plus minus 2,09 procentních bodů při úrovni spolehlivosti 95 %.

O organizaci YPO:

YPO je globální vůdčí komunita více než 30.000 vedoucích pracovníků ve 142 zemích, kteří sdílí společné přesvědčení, že svět potřebuje lepší vůdce. Každý z našich členů dosáhl v mladém věku významného vůdčího úspěchu. Vedou podniky a organizace, které dohromady přispívají k ročním příjmům 9 bilionů USD. Členové YPO se navzájem inspirují a podporují prostřednictvím vzájemného učení v inkluzivní komunitě otevřeného sdílení a důvěry. Další informace naleznete na webu ypo.org.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1065220/YPO_Logo.jpg

KONTAKT: Amy Reid, areid@ypo.org

Klíčová slova USA-hospodářství-společnost-firmy-YPO

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Média, společnost a životní styl
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.