Avon naslouchá potřebám žen a přichází s výsledky unikátní studie

Dajana Hričovec Dajana Hričovec

V AVONU VĚŘÍME, ŽE LEPŠÍ SVĚT PRO ŽENY JE LEPŠÍ SVĚT PRO VŠECHNY.

Společnost Avon už dávno není jen leaderem v oblasti kosmetiky. V péči o ženy jde mnohem dál a dlouhodobě se věnuje boji za jejich zdraví, život bez domácího násilí a za rovné pracovní příležitosti, stejně jako ostatním tématům, které jsou pro ženy aktuální. A právě tato témata v poslední době velmi rezonují nejen v české společnosti, ale i celosvětově. Po úspěšné unikátní online konferenci ZMĚNA JE ŠANCE o postavení žen ve společnosti a jejich preferencích , kterou společnost pořádala letos k oslavám Mezinárodního dne žen, a kterou moderovala renomovaná slovenská moderátorka Adela Vinczeová (Banášová) přichází Avon s výsledky sociální studie o ženách, kterou pro něj zprostředkovala agentura IPSOS.

„Změna ve společnosti je podmíněná dokonalou znalostí prostředí, správným rozklíčováním zažitých stereotypů a nefunkčních vzorců,“ říká Senior PR & Advertising supervizorka společnosti Avon Dajana Hričovec. „I z tohoto důvodu jsme oslovili IPSOS a společně provedli specifickou studii, týkající se nejen postavení žen ve společnosti, ale i jejich preferencí v pracovní a osobní sféře.“

Z této studie vyplynulo, že se mezi nejdůležitější životní priority žen v české i slovenské společnosti zcela jasně řadí rodina. Za pozornost stojí zjištění, kdy téměř 43 % respondentek uvedlo, že se jejich životní plány a sny změnily kvůli pandemii Covid-19. Prioritou je pro ně nyní péče o rodinu, následuje finanční zabezpečení a zdravý životní styl. Slovenky se navíc častěji než Češky chtějí v budoucnu zaměřit na budování kariéry a finanční nezávislost.

Zlomovým bodem celé studie je fakt, že téměř 7 z 10 žen zastává názor, že ženy a muži nemají stejné kariérní podmínky a že jsou ženy hůře odměňovány za stejnou práci. „Tyto výsledky jsou zarážející a drtivá většina respondentek, které hlasovaly pro nerovnost v zaměstnání a v příjmech jsou důkazem toho, že přispívání k otevírání těchto témat má smysl a že jsme vykročili správnou cestou,“ říká Hričovec a rovněž zmiňuje fakt, že polovina žen by uvítala více žen v politice, což by dle jejich názoru přineslo pozitivní změnu v jejich zemi.

Z výzkumu rovněž vyplývá, že více než polovině žen vadí genderové stereotypy, avšak pouze jedné čtvrtině dotázaných tento fakt aktivně ovlivňuje život. Celých 59 % žen se cítí být seberealizované a role, které pro tento pocit potřebují, jsou „manželka, přítelkyně, partnerka a matka“. 94 % respondentek potřebuje pro pocit seberealizace vlastní příjem.

Zajímavým faktem je, že 26 % žen není spokojeno se svým současným stavem v zaměstnání a hlavní argument nespokojenosti je nedostatečný příjem. Více než polovina žen uvažuje o práci na částečný úvazek, třetina by ráda podnikala, ale chybí jí základní kapitál či nosný nápad. Celá jedna pětina žen bohužel neví, jak problém nedostatečného příjmu řešit. Slovenky jsou vlastnímu byznysu více otevřené, zároveň jsou častěji nezaměstnané než Češky. Téměř 100 % žen souhlasí, že mít vlastní příjem je zásadním faktorem pro pocit spokojenosti a seberealizace.

Většina žen si myslí, že existují typicky ženské a mužské profese, nicméně ženy dle jejich názoru mohou být stejně úspěšnými leadery jako muži. Zajímavým výsledkem je, že jedna čtvrtina žen přispívá do společného rozpočtu domácnosti více než muži. 14 % žen jsou samoživitelky.

Výzkum se dále zabýval tématem sebeúcty a pocitem spokojeného života. Pouze 2 z 10 žen se cítí být krásné a většina z nich hodnotí krásu pouze na základě fyzického vzhledu. Pocit krásy v ženách umocňuje nejen upravený vzhled ale i fakt, že miluje a je milována. Dobré vztahy v rodině jsou pro ženy naprosto klíčové. Nejdůležitějšími lidmi v jejich životě jsou pro ženy děti, partner, rodiče a sourozenci. Za pozornost stojí zjištění, že ženy samy sebe řadí až za ně na 5. místo. Respondentky se shodly, že je velmi důležité mít každý den alespoň nějaký čas pro sebe, i když pouze polovina toto skutečně dodržuje.

„Všechny poznatky z výzkumu jsme se zájmem zpracovali, vyhodnotili a jsou cennými argumenty pro naši další práci,“ říká Hričovec a zmiňuje také sérii unikátních rozhovorů na téma Změna je šance, ve kterých moderátorka Ivana Jirešová bude celý tento rok otevírat témata, která rezonují mezi ženami a které rozšíří a doplní výsledky výzkumu. Sérii těchto unikátních rozhovorů s experty na dané téma můžete sledovat na YouTube kanálu AVON CZSK. „Pro Avon touto studií náš projekt ZMĚNA JE ŠANCE nekončí, naopak. Naše práce nyní chce být mnohem cílenější, komplexnější a přinášet fakta ohledně témat týkajících se žen více, než kdykoliv předtím.“ uvádí Dajana Hričovec.

O společnosti Avon

Kosmetická společnost Avon je součástí globální společnosti Natura & Co a již 135 let zlepšuje životy žen prostřednictvím krásy… stále v tom pokračuje avšak moderněji! Letos také slaví 30 let v České republice a na Slovensku. Přináší inovace, spojuje lidi, podporuje ženy, vnímá všechny podoby krásy. Slaví sílu žen po celém světě, podporuje je v objevování vlastního potenciálu a překonávání výzev. Překvapuje vás to? Přidejte se - #WatchMeNow #SledujteMe #AvonIsChanging #AvonSeMeni. Avon je zastánce toho, na čem skutečně záleží. Právě sílu krásy využívá k vytvoření lepšího světa pro ženy. Pozorně naslouchá potřebám žen a je hlasem jejich tužeb. Věří v lepší svět pro ženy, který bude lepším světem pro všechny. Dává také ženám prostor být vyslyšeny, jelikož na každém hlasu záleží a každý příběh se počítá. V letošním roce proto spustil největší digitální galerii příběhů na světě, kde za každý sdílený příběh věnuje Avon Foundation 1 dolar organizacím podporujícím ženy. Přidejte se i vy na www.watchmenow.avon.com/selfie

Bojuje za zdravá prsa, protože rakovina prsu je jedním z nejčastějších onkologických onemocnění u žen, proto Avon věnoval více než 20 mil. dolarů na screeningové programy. Stejně bojuje i proti domácímu násilí, kterému čelí 1 ze 3 žen. Dosud pomohl již 14 mil. žen trpícím domácím násilím. Celosvětově společnost Avon předala více než 1 miliardu dolarů na projekty související se zdravím a bezpečím žen. Za posledních 20 let zaregistrovala více než 750 patentů a výrobky z jejího portfolia získaly více než 300 ocenění za poslední 3 roky. Věděli jste, že každou sekundu se po světě prodají 3 rtěnky, 7 parfémů a 2 výrobky pleťové péče značky Anew? Dobře známé a oblíbené značky jsou ANEW, mark., AVON TRUE, Planet Spa, Nutra Effects, Avon Care či Advance Techniques. Více o společnosti, aktivitách a výrobcích AVON se dozvíte na www.avon.cz, facebookovém profilu Avon Česká republika a instagramovém profili Avon CZSK.

Kontakt:

Aneta Oščádalová

Avon Cosmetics Amazon Court

e-mail: aneta.oscadalova@avon.com

Klíčová slova ČR-kosmetika-společnost-ženy-firmy-Avon

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Média, společnost a životní styl
Chemický a farmaceutický průmysl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.