Graphic Packaging Holding Company koupí od CVC Funds společnost AR Packaging za 1,45 miliardy dolarů v hotovosti, čímž vznikne největší světový poskytovatel trvale udržitelných obalových řešení na bázi vlákniny

  • Spojením obou společností vzniká silný hráč na rostoucím evropském trhu s obalovými materiály z vlákniny
  • Růstová trajektorie obou firem je v souladu s Vizí 2025 a přinese tak našim akcionářům a všem ostatním podílníkům významnou hodnotu
  • Graphic Packaging uspořádá dne 14. května 2021 konferenční hovor (v 8:30 východního času/14:30 středoevropského času), na kterém zájemce seznámí s podrobnostmi ohledně této transakce

Společnost Graphic Packaging Holding Company (index NYSE: GPK), (dále jen „Graphic Packaging" nebo „společnost"), přední vertikálně integrovaný poskytovatel udržitelných spotřebitelských obalů na bázi vláken, a fond CVC Capital Partners Fund VI dnes oznámily uzavření konečné dohody, na jejímž základě Graphic Packaging koupí společnost AR Packaging Group AB (dále jen "AR Packaging"), druhého největšího evropského výrobce spotřebitelských obalů na bázi vláken, za přibližně 1,45 miliardy dolarů v hotovosti. Transakce ještě podléhá standardním uzavíracím podmínkám.

Spojení posílí globální přítomnost společnosti Graphic Packaging, její inovační schopnosti a nabídne zákazníkům v celé Evropě i sousedních regionech významnou přidanou hodnotu. Díky širokému souboru špičkových obalových řešení, odborným znalostem v oblasti designu a rozšířenému geografickému dosahu bude mít spojená společnost jedinečnou pozici pro využití příležitostí k dalšímu organickému růstu u stávajících i nových globálních zákazníků a na nových trzích.

Očekává se, že navrhovaná akvizice společnosti AR Packaging zvýší roční tržby o 1,1 miliardy dolarů a roční zisk před zdaněním a odpisy (EBITDA) o 160 milionů dolarů. Kromě toho se očekává, že kombinace přinese celkové synergie ve výši 40 milionů dolarů v průběhu 36 měsíců po uzavření transakce. Očekává se, že transakce okamžitě zvýší zisk na akcii a hotovostní toky společnosti Graphic Packaging Holding Company.

Michael Doss, prezident a generální ředitel společnosti Graphic Packaging, řekl: „Společnost AR Packaging je lídrem na atraktivním a rostoucím trhu s udržitelnými obaly v Evropě. Akvizice společnosti AR Packaging přinese našim zákazníkům, zaměstnancům a akcionářům významné příležitosti k tvorbě hodnot, protože spojíme dva přední poskytovatele řešení spotřebitelských obalů na bázi vláken s dlouhou historií inovací a kreativního designu obalů. Rozsáhlé výrobní kapacity ve 25 zpracovatelských závodech společnosti AR Packaging ve východní a západní Evropě představují významné výhody v oblasti rozsahu a nákladové efektivity, což nám pomůže posílit naší pozici na trhu a zkvalitnit služby pro naše zákazníky v Evropě i na celém světě. Jsme rádi, že můžeme přivítat tým společnosti AR Packaging, protože společně budeme dále rozvíjet naší strategii trvale udržitelných obalových řešení pro globální spotřebitele a podporovat přechod k oběhovému hospodářství."

Stephen Scherger, EVP a CFO společnosti Graphic Packaging, dodal: "Akvizice společnosti AR Packaging rozšiřuje naše možnosti růstu na trzích po celém světě s našimi udržitelnými obalovými řešeními. Tato kombinace spolu s dříve oznámenou akvizicí společnosti Americraft Carton podporuje naše růstové cíle a umožňuje společnosti Graphic Packaging trvale dosahovat organického růstu tržeb na horní hranici našeho cíle 100 – 200 bodů tak, jak je uvedeno v naší vizi 2025. Pozoruhodné je, že štíhlé provozní modely obou organizací spolu s našimi vzájemně se doplňujícími tržními segmenty přinášejí přesvědčivé finanční výhody. Díky společnému generování peněžních toků máme možnost dosáhnout velkých výnosů a očekává se, že do 24 měsíců po uzavření transakce se společnost Graphic Packaging vrátí k našemu dlouhodobému cílovému 2,5 – 3,0násobnému růstu."

Prezident a CEO společnosti AR Packaging, Harald Schulz, řekl: „Jsem hrdý na pokrok, kterého jsme dosáhli při vytváření jasné strategie a budování společnosti AR Packaging jako respektovaného poskytovatele obalových řešení. Chtěl bych poděkovat společnosti CVC za podporu, kterou nám v tomto úsilí v posledních pěti letech poskytla. Společný přístup společnosti Graphic Packaging k zákaznickým službám a hluboké zaměření na poskytování inovativních a udržitelných řešení se úzce shodují s tím, jak provozujeme naše vlastní podnikání, což z nich činí ideálního partnera. Schopnost využít výhodné integrace hodnotového řetězce, od výroby lepenky až po zpracování kartonů, poskytuje větší možnosti, jak našim zákazníkům nabídnout udržitelně optimalizovaná řešení. Náš tým se těší na spojení s týmem Graphic Packaging, abychom se stali předním globálním poskytovatelem udržitelných obalových řešení na bázi vláken."

Výkonný ředitel ve společnosti CVC Lave Beck-Friis k tomu uvedl: „Jsme velmi hrdí na pokrok, kterého společnost AR Packaging během našeho partnerství dosáhla. Bylo nám potěšením spolupracovat s Haraldem a jeho vynikajícím týmem na vývoji a zavádění mnoha nových produktů a také investovat do podpory aktivního programu fúzí a akvizic, který urychlí růst společnosti ve skutečně globálního hráče. Jsme rádi, že předáváme AR Packaging v tak silné pozici a že jsme našli nového vlastníka, který sdílí vizi vedení o budoucím směřování podniku."

Očekává se, že transakce, která byla jednomyslně schválena představenstvy společností Graphic Packaging a AR Packaging, bude uzavřena za čtyři až šest měsíců, s výhradou schválení regulačními orgány a dalších obvyklých podmínek nutných pro uzavření této transakce.

BofA Securities působí jako finanční poradce a DLA Piper jako právní poradce společnosti Graphic Packaging. Credit Suisse International působí jako finanční poradce a Roschier jako právní poradce společnosti AR Packaging.

Konferenční hovor pro investory

Společnost Graphic Packaging uspořádá 14. května 2021 konferenční hovor pro investory, a to v 8:30 východního času (ET), respektive ve 14:30 středoevropského času (CET). Konference bude vysílána on-line a přístup k ní lze získat ze sekce pro investory (Investors) na webové stránce společnosti Graphic Packaging www.graphicpkg.com. Ke konferenci se lze přihlásit také prostřednictvím telefonního čísla 833-900-1527 (pro zájemce ze Spojených států amerických a Kanady), respektive 236-384-2052 (pro zájemce z ostatních zemí). Záznam konference si můžete přehrát na webové stránce firmy Graphic Packaging, a to od 14. května 2021 přibližně od 13:00 východního času (ET).

Výhledová prohlášení

Veškerá prohlášení v této tiskové zprávě, týkající se očekávání společnosti, mimo jiné včetně načasování a podmínek akvizice společnosti AR Packaging a jejích předpokládaných příjmů a ziskovosti, jakož i předpokládaných synergií, představují "výhledová prohlášení" ve smyslu novely zákona Private Securities Litigation Reform Act z roku 1995. Tato prohlášení vycházejí z aktuálně dostupných informací a podléhají různým rizikům a nejistotám, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky budou podstatně lišit od současných očekávání společnosti. Tato rizika a nejistoty zahrnují mimo jiné inflaci a volatilitu nákladů na suroviny a energie, pokračující tlak zákazníků na levnější výrobky, schopnost společnosti realizovat své obchodní strategie, včetně iniciativ v oblasti produktivity, plánů na snižování nákladů a integračních aktivit, jakož i úroveň zadlužení společnosti, pohyby měn a další rizika spojená s podnikáním na mezinárodní úrovni, dopad regulačních záležitostí a soudních sporů, včetně pokračující dostupnosti odpočtu čisté provozní ztráty společnosti ze zdanitelného příjmu. Na tato výhledová prohlášení by se nemělo příliš spoléhat, protože tato prohlášení se vztahují pouze k datu, kdy byla vydána, a společnost nepřijímá žádnou povinnost svá výhledová prohlášení aktualizovat, s výjimkou případů vyžadovaných zákonem. Další informace týkající se těchto a dalších rizik jsou obsaženy v pravidelných dokumentech, které naše společnost předkládá Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC).

O společnosti Graphic Packaging Holding Company

Graphic Packaging Holding Company (index NYSE: GPK), se sídlem v Atlantě ve státě Georgia, zákazníkům nabízí jedinečné obalové materiály, které mají potenciál změnit svět. Firma je předním dodavatelem trvale udržitelných obalových řešení založených na vláknině a své produkty dodává zákazníkům z řad potravinářských a nápojových firem a dalších organizací, které se zabývají spotřebním zbožím. Firma působí celosvětově a je jedním z největších výrobců skládacích kartonových a papírových potravinářských obalů ve Spojených státech amerických. Kromě toho má silnou pozici na trhu i v oblasti lepenkových papírových obalů s potiskem i bez potisku. Mezi zákazníky společnosti patří přední světové značky a firmy. Další informace o firmě Graphic Packaging, včetně aktuální produktové nabídky, najdete na webové stránce www.graphicpkg.com.

O společnosti AR Packaging Group AB

AR Packaging je jednou z předních evropských firem v obalovém sektoru s ročními tržbami kolem 1,1 miliardy dolarů. Firma zaměstnává 5000 zaměstnanců a má 30 závodů ve 13 zemích světa. Skupina nabízí jedinečné spektrum specializovaných obalových řešení a svým zákazníkům nabízí přidanou hodnotu, velké množství různých obalů, včetně kartonových a pružných obalových materiálů. Společnost sídlí ve švédském Lundu. www.ar-packaging.com

CVC

CVC je přední investiční a poradenskou společností se sítí 23 poboček v Evropě, Asii a Spojených státech amerických, která spravuje aktiva v celkové hodnotě přibližně 118 miliard dolarů. Od svého založení v roce 1981 získala firma CVC více než 160 miliard dolarů od předních institucionálních investorů a úvěrových společností na světě. Získané finanční prostředky fond CVC nainvestoval do do více než 90 předních světových firem, jejichž roční tržby dosahují zhruba 100 miliard dolarů a které zaměstnávají více než 450.000 lidí. Další informace o společnosti CVC získáte na webových stránkách www.cvc.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/997828/Graphic_Packaging_International_Logo.jpg

KONTAKT: Kontakt pro investory: Melanie Skijus, Graphic Packaging Holding Company, 770-240-8542, Melanie.Skijus@graphicpkg.com; Ingrid Lidbäck, ředitelka marketingu a komunikace ve firmě AR Packaging, email: ingrid.lidback@ar-packaging.com, telefon: +46 70 566 31 83; Nick Board, viceprezident pro komunikaci ve firmě CVC, email: nboard@cvc.com, telefon: +44 207 420 4200

Klíčová slova USA-Švédsko-průmysl-trh-Graphic Packaging

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Obchod, marketing
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.