Sněm auditorů – Ing. Irena Liškařová zvolena prezidentkou Komory auditorů ČR

Ve středu 12. května 2021 byla prezidentkou Komory auditorů ČR opět zvolena Ing. Irena Liškařová. Nově zvolený Výkonný výbor také opětovně zvolil prvním viceprezidentem Ing. Jiřího Peláka, PhD. a viceprezidentem Ing. Pavla Kulhavého. Volba členů prezidia završila XXVII. sněm auditorů, který byl kvůli aktuálním výjimečným okolnostem přesunut z listopadu 2020 na letošní květen a probíhal korespondenčně. Sněm měl na programu schvalování zpráv o činnosti Komory auditorů ČR za uplynulé období a změn profesních předpisů. Sněm také volil polovinu členů výkonného výboru a všechny členy volební komise. Z řad členů výkonného výboru byli poté zvoleni prezidentka a viceprezidenti.

Komora auditorů se již v následujícím roce po svém vzniku v roce 1993 stala řádným a aktivním členem Mezinárodní federace účetních (IFAC) a od roku 1996 je členem Federace evropských účetních, dnes Accountancy Europe. Společně s Komorou daňových poradců ČR, Svazem účetních ČR a Vysokou školou ekonomickou v Praze, zastoupenou Fakultou financí a účetnictví, je Komora auditorů jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady (NÚR).

Počet auditorů evidovaných komorou se zvýšil z 595 auditorů v roce 1993 na dnešních 1121, počet auditorských společností z 59 na současných 333 a počet asistentů auditora ze 128 na nynějších 610. Rejstřík auditorů je veřejně přístupný na webových stránkách www.kacr.cz.

Komora auditorů ČR je samosprávná profesní organizace zřízená zákonem o auditorech za účelem správy auditorské profese. Byla založena v roce 1993 a její působnost je dnes upravena zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech. Povinné audity účetních závěrek jsou podle tohoto zákona oprávněni provádět pouze auditoři zapsaní do rejstříku auditorů vedeného komorou. Komora dohlíží na řádné poskytování auditorských služeb a zajišťuje podmínky pro provádění kontrol kvality u auditorů, vydává profesní předpisy a auditorské standardy, vede rejstřík auditorů a pečuje o odbornou úroveň svých členů. Na činnost komory dohlíží Rada pro veřejný dohled nad auditem. Ta je rovněž odvolacím orgánem, který přezkoumává vnitřní předpisy a rozhodnutí komory.

Kontakt:

Komora auditorů ČR

tel.: 734 570 930

e-mail: kacr@kacr.cz

www.kacr.cz

Klíčová slova ČR-právo-hospodářství-audit-personální-Komora auditorů ČR

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.