I letos vyzdvihne projekt ocenění českých exportérů úspěšné české vývozce

Startuje další ročník soutěžního projektu OCENĚNÍ ČESKÝCH EXPORTÉRŮ, který vyzdvihuje, oceňuje a podporuje ryze české firmy. Jména letošních vítězů jednotlivých kategorií, které vybere odborná porota, se dozvíme v listopadu. O vítězi rozhodnou ekonomické výsledky na základě ratingu a scoringu, zajímavý příběh a hodnota exportu bez podmínky meziročního nárůstu, kdy firma musí exportovat minimálně 20 % své produkce. Projekt je otevřen malým, středním i velkým společnostem.

Firmy si v rámci Ocenění Českých Exportérů odnesou ceny ve třech kategoriích, a to podle velikosti. V kategorii MALÁ SPOLEČNOST se o prvenství utkají firmy s ročním obratem do 100 milionů Kč, do kategorie STŘEDNÍ SPOLEČNOST spadají ty s obratem mezi 100 až 500 miliony Kč. Společnosti s ročním obratem převyšujícím 500 milionů Kč si ceny rozdělí v kategorii VELKÁ SPOLEČNOST. Loni porota vybírala z 213 společností, kdy 129 firem splnilo všechna kritéria soutěže. Tito úspěšní exportéři dohromady zaměstnávali cca 14,5 tisíce lidí a objem jejich exportu činil v roce 2019 celkem 24,3 miliardy Kč.

„Osobně vnímám, že v současné době je snad více než kdy jindy důležité zdůraznit význam těchto českých firem, českých podnikatelů a zaměstnavatelů, kteří i přes abnormální podmínky a neuvěřitelné překážky jdou stále dál. Je nutné ocenit jejich usilovnou píli a nezlomnou vytrvalost a zároveň vyzdvihnout jejich morální, sociální a ekonomický přínos. Neméně důležitým aspektem je i vzájemné propojení a spojení těchto lídrů v platformě českých firem, které jsou důvěryhodnými klienty i dodavateli. Členové podnikatelské platformy, kterou Agentura Helas vytváří již od roku 1997, jsou čeští podnikatelé, podnikatelky, manažeři a majitelé firem. Jsou to osobnosti. Zajímavé, nezávislé, inovativní, spolehlivé a především: nevzdávají se. Vždyť vítězové soutěžních projektů Podnikatelské platformy Helas, kterých bylo loni 58, dosáhli celkem obratu 36 miliard Kč a zaměstnávali 30,5 tisíce lidí. Společně mají takové firmy vzácnou možnost vytvořit si vlastní společné mikroklima, kde se vzájemně podrží. Propojí se, najdou nové zdroje, kontakty, příležitosti i inspiraci a úlevu v?pocitu, že nejsou samy,“ říká Helena Kohoutová, zakladatelka projektu Ocenění Českých Exportérů a Podnikatelské platformy Helas – Budujeme hrdé Česko.

Odborným garantem projektu je stejně jako v případě dalších projektů Podnikatelské platformy Helas, které spojuje myšlenka BUDUJEME HRDÉ ČESKO, prestižní mezinárodní společnost CRIF – Czech Credit Bureau. „Hodnocení v rámci letošního ročníku Ocenění českých exportérů proběhne podle podobných parametrů jako loňský ročník. Základem hodnocení bude výkon exportérů v roce 2020, tedy v roce výrazně ovlivněném pandemií. Vybrané charakteristiky pak ovlivní hodnocení podle aktuálního stavu firmy. Mezinárodní obchod České republiky v poslední době ovlivnila celosvětová pandemie, která částečně ochromila zahraniční výměnu zboží a rovněž konec po-brexitového přechodného období v závěru loňského roku, což se projevilo v předzásobení a následném útlumu některých přeshraničních aktivit. V současné době posilující koruna snižuje konkurenceschopnost českých vývozců na zahraničních trzích. Zlepšení lze očekávat ve druhé polovině letošního roku,“ sdělil Pavel Finger, místopředseda představenstva společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.

„Podnikatelé a firmy mají za sebou velmi náročné období, mnoho z nich se muselo digitalizovat a najít nové cesty, jak fungovat. U firemních zákazníků jsme za poslední rok evidovali větší poptávku po videokonferencích, pomáháme jim s přenosem schůzek do online prostředí. Nabízíme zvýhodněnou cenu za fixní připojení pro jejich zaměstnance, aby mohli pracovat na home office. Naši obchodní zástupci se v této nelehké době snaží vycházet klientům vstříc a individuálně řešit jejich požadavky spojené například s restrukturalizací, se stěhováním, se změnou jejich výroby a úpravou provozu. Díky soutěži, jako je Ocenění českých Exportérů, máme alespoň možnost firmy ocenit. Za to, jaké skvělé věci dělají, a dát o nich vědět i dalším,“ říká Kateřina Menzel, regionální obchodní manažerka Vodafone Business.

Partnerem letošního ročníku je nově Česká exportní banka. „Česká exportní banka podporuje české exportéry a investory ve všech fázích hospodářského cyklu, ale její role se umocňuje právě v turbulentních a složitých obdobích. V těchto dnech plní banka svou zásadní roli, stupňuje svou aktivitu a pro české subjekty zajišťuje kvalitní servis srovnatelný s ostatními vyspělými ekonomikami. Současná fáze hospodářského cyklu tedy přináší větší využívání našeho financování, ovšem na číslech se to pochopitelně projeví s určitým zpožděním,“ říká ředitel odboru Mezinárodních vztahů a komunikace České exportní banky Petr Križan s tím, že pro české firmy je ale tato doba i velkou příležitostí k expanzi do zahraničí. Ať už tím, že investor koupí nějakou zahraniční společnost jako odrazový můstek pro expanzi do určitého regionu, nebo že zainvestuje do nových výrobních kapacit, a podobně. „Je také potřeba říct, že Exportní banka komerčním bankám nekonkuruje, ale doplňuje jejich nabídku. Někdy je naše banka součástí financujícího klubu, protože je to pro exportéra i komerční banky výhodné, jindy proto, že někteří zahraniční suverénní dlužníci preferují jako protistranu státní banku, a na tom se s největší pravděpodobností ani teď nic nezmění,“ dodává.

Mezi partnery projektu patří česká společnost Lorenc Logistic. „Rok 2020, který téměř celý patřil extrému zvanému pandemie Covid, byl rokem plným změn. Kvůli pandemii, či uzavřeným školám byla nucena bezmála třetina zaměstnanců pracovat z domova, na „home office“. Osobní schůzky a obchodní jednání nahradily různé online platformy. Pro společnosti a jejich obchodní reprezentanty bylo náročné udržet si stávající zákazníky, zůstat s nimi v kontaktu a o získaní nových klientů za hranicemi ČR, ani nemluvě. K lepší bilanci loňského roku bohužel nepřispěl ani Brexit, končící přechodné období a nejasné podmínky dovozu/ vývozu do Velké Británie. Zdlouhavé kontroly na hraničních přechodech, zvýšená administrativní zátěž podniků a celní deklarace nás vracejí před rok 2000. K tomu, aby se společnostem povedlo tento náročný rok zvládnout, byla potřebná finanční stabilita, schopnost rychle se rozhodovat a reagovat na měnící se nařízení a digitalizace procesů ve firmě. Nesmím opomenout ani péči o zaměstnance po celou dobu pandemie.“ říká Václav Lorenc, zakladatel a jednatel společnosti Lorenc Logistic, s.r.o.

Stejně jako společnost Lorenc Logistic je partnerem letošního ročníku i advokátní kancelář JŠK. „Heleně Kohoutové nějaká pandemie jen tak nezlomí vaz. Naopak. Vždy dokáže zdánlivou nepřízeň osudu přetavit v novou příležitost. Je to inspirující přístup a my chceme být u toho. Čeští exportéři by měli vědět, že jejich úsilí má smysl. Teď možná víc než kdy jindy. Vidět českou stopu ve světě nás vždy těší,“ říká Tomáš Doležil, partner advokátní kanceláře JŠK.

„Úspěch každé společnosti závisí na schopnosti inovovat veškeré své činnosti a účetnictví je naprosto klíčové pro každou firmu. Ecoar například dlouhodobě připravuje program e-účetnictví, který chce nabídnout malým a středně velkým firmám, jenž ocení flexibilitu a nové formy zpracování dat tak aby se jim lépe žilo, tvořilo a pracovalo,“ říká Anna Gališinová, majitelka a jednatelka společnosti Ecoar poskytující komplexní účetní a daňové služby a zároveň vítězka projektu Ocenění Českých Podnikatelek 2020 v kategorii CENA ZA INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ – pod patronací Generali České pojišťovny .

Exportéři se mohou do soutěže hlásit sami od 6. května do 5. října 2021. Vítězové pak budou vyhlášeni v listopadu.

Kritéria hodnocení:

Do projektu je společnost nominovaná na základě analýzy veřejně dostupných údajů všech společností v České republice zpracované odborným garantem. Tím je prestižní mezinárodní společnost, specialista na rating a scoring firem, CRIF – Czech Credit Bureau, a. s. Předpokladem je dostupnost závěrek za rok 2018 a 2019 iRating ve stupních 1–11. Součástí registrace je zodpovězení otázek a poskytnutí ekonomických výsledků za poslední období (za rok 2020). Dalším zdrojem je pak databáze společnosti Kompass, která zastupuje platformu pro setkávání exportérů a importérů propojující firmy celého světa.

Společnosti musí splňovat pravidlo 100% českého vlastnictví a českého občanství majitelů, pravidlo minimálního ročního obratu 10 milionů korun, 20% podíl exportu na tržbách společnosti (vlastní výrobky nebo výrobky jiné české firmy nebo své služby), a v neposlední řadě vedou podvojné účetnictví nejméně po dobu 4 let. Meziroční růstový index exportu není podmínkou.

V projektu nesoutěží společnosti, jejichž předmětem podnikání je vývoz surovin, paliv, starožitných předmětů, zbraní válečné povahy a či službami finanční povahy. Více informací o projektu naleznete na www.oceneniceskychexporterucz.

Projekt podporují:

Zakladatel: Agentura Helas

Odborný garant: CRIF – Czech Credit Bureau

Partneři: AC-T servis, Advanced Medical Solutions, Advantage Consulting, AffilBox, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Česká exportní banka, Česká mincovna, D A Q U A S, ECOAR, Fortinet, Harmonelo, JŠK advokátní kancelář, KLIMSZ, KOMPASS Czech Republic, Lorenc Logistic, MEDIAREX COMMUNICATIONS, NSG Morison, Palatinum, Toyota Material Handling CZ, Veracomp, Vodafone Czech Republic.

Pro další informace v České republice můžete kontaktovat:

Agentura Helas, s.r.o.

Petra Tůmová, email: petra.tumova@helas.org

Informace pro editory

O PROJEKTU

Projekt OCENĚNÍ ČESKÝCH EXPORTÉRŮ, je v?současné době v České republice jediným projektem podporujícím malé, středně velké a velké ryze české exportní firmy. Hodnotí se ryze české exportní společnosti, které mají roční obrat 10 milionů korun a výše bez omezení, 20% podíl exportu na tržbách společnosti (vlastní výrobky nebo výrobky jiné české firmy nebo své služby), a v neposlední řadě mají podvojné účetnictví nejméně po dobu 4 let. Meziroční růstový index exportu není podmínkou. Vítězové soutěže jsou nominováni a vybíráni na základě hodnocení, ratingu a scoringu, které garantuje prestižní mezinárodní společnost CRIF – Czech Credit Bureau. Dále jsou nominováni společností Kompass, která zastupuje platformu pro setkávání exportérů a importérů propojující firmy celého světa. Exportéři se mohou přihlásit s z vlastní iniciativy. Firmy jsou sdružené v Podnikatelské platformě Helas, která je určena pro majitele českých firem s vynikajícími ekonomickými výsledky jako prostředí pro rozvoj byznysu a spolupráce. To vše propojuje myšlenka BUDUJEME HRDÉ ČESKO. Více informací o projektu najdete na www.oceneniceskychexporteru.cz

ZAKLADATEL: Profil podnikatelské platformy Helas

AGENTURA HELAS

Agentura Helas byla založena v roce 1997 s cílem sdružovat české podnikatelky a podnikatele, vytvářet obchodní příležitosti a rozvíjet vztahy mezi podnikateli a ekonomickými odborníky. Na této myšlence byla založena i Podnikatelská platforma Helas. K jejímu naplňování jí slouží projekty: Helas New Encounters Club, Cosmopolitan Executive Helas Ladies Club, Ocenění Českých Podnikatelek, Ocenění Českých Lídrů a nově Ocenění Českých Exportérů. Cílem všech projektů, které spojuje myšlenka a vize „Budujeme hrdé Česko“, je kultivování českého podnikatelského prostředí, podpora a ocenění českých firem s důrazem na etický byznys.

PODNIKATELSKÁ PLATFORMA HELAS

PPH sdružuje české podnikatele, podnikatelky, manažery a majitele firem. Osobnosti, které jsou zajímavé, nezávislé, inovativní, spolehlivé a především, co se jen tak nevzdávají. Firmy, které jsou členy, jsou prověřené odborným garantem a jsou důvěryhodnými klienty i dodavateli.? V platformě je každoročně osloveno cca jedenáct tisíc českých firem. Díky tomu vznikla vzácná možnost vytvořit si vlastní – společné mikroklima, kde se dobré české firmy mohou vzájemně podržet. Spolupracovat spolu, vědět, kdo je kdo, na koho je možné se spolehnout, hledat nové zdroje, nepřestat věřit. Chránit svou svobodu a postupovat kupředu, díky důvěryhodným doporučením a vztahům a zapojeným odborníkům a profesionálům. Podnikatelská platforma vytváří síť spolehlivých kontaktů a přátelských vztahů.

www.oceneniceskychpodnikatelek.cz I www.hnec.cz I www.oceneniceskychlidru.cz I www.oceneniceskychexporteru.cz I www.helas-ladies-club.cz

ODBORNÝ GARANT - CRIF – Czech Credit Bureau

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a. s. je součástí celosvětové skupiny CRIF, která byla založena v roce 1988 a od té doby prošla velmi dynamickým rozvojem. Dnes již působí na 4 kontinentech ve 35 zemích světa, kdy přes 5 500 zaměstnanců vytváří služby pro více než 82 000 společností a 1 000 000 spotřebitelů. CRIF poskytuje v České republice a Slovenské republice svým klientům aplikaci Cribis, která obsahuje informace o více než 10 milionech podnikatelských subjektů a fyzických osobách z ČR a SR čerpající z více než 90 informačních zdrojů. Aplikace Cribis také obsahuje mezinárodní službu SkyMinder umožňující prověřování více než 200 milionů společností z 230 zemí a území světa. Společnost CRIF je také organizátorem Bankovního registru klientských informací, jehož prostřednictvím si banky vyměňují informace o bonitě a důvěryhodnosti svých klientů a Nebankovního registru klientských informací, který shromažďuje od věřitelských subjektů údaje o klientech a zajišťuje jejich zpracování. Společnost rovněž provozuje registr finančních poradců ELIXIR, který je přehlednou databází profesních údajů finančních poradců, makléřů a agentů na českém trhu. Registr platebních informací REPI byl společností CRIF založen za účelem sdílení platebních informací mezi jednotlivými členy, kteří poskytují svým klientům služby založené na splátkách - půjčkách, nákupech na splátky nebo nákupech na fakturu. Divize CRIF Transformation Services spolupracuje s finančními institucemi, utilitami a telco operátory při optimalizaci a digitalizaci jejich systémů pro řízení kreditního rizika. Společnost CRIF nově provozuje otevřenou platformu CRIF Digital Next obsahující souhrn služeb, které umožňují urychlení digitální transformace ve společnostech napříč všemi sektory formou využití rychlého rozvoje informačních technologií, dostupnosti strukturovaných datových zdrojů a příležitostí daných novou legislativou.

PARTNER – AC-T servis

Rodinná obchodní společnost se sídlem v Praze 9 funguje na trhu dveřního kování a doplňků ke dveřím více než 20 let. Za tuto dobu jsme vybudovali stabilní zázemí velkoobchodního skladu s kvalitním a kompletním servisem s více jak 30 zaměstnanci. Naší předností jsou spolehlivé a rychlé dodávky zboží, dostatečné skladové zásoby umožňující vyskladnit a odeslat zboží v den jeho objednání. Jsme především velkoobchodem, působíme na celém území ČR. Zboží nakupujeme přímo od výrobců v různých zemích EU a prostřednictvím balíkových služeb dodáváme výrobcům dveří, do marketů, železářství, interiérových studií i na stavby. V roce 2014 jsme obchodní aktivity rozšířili o oblečení a obuv pro řemeslníky, které provozujeme pod značkou Profi-oděvy. Máme vlastní kamenné prodejny, e-shop a fungujeme také velkoobchodně v rámci celé ČR a SR. Ke ověřeným značkám švédské výroby Snickers workwear, Hultafors a Solid gear jsme přibrali také kvalitní rakouské vybavení pro lesníky a arboristy Pfanner a Protos. Naší snahou je nabídnout řemeslníkům různých profesí a různého zaměření takové pracovní oblečení, které přesně odpovídá vykonávanému druhu práce, chrání zdraví a přispěje k tomu, že se při práci budou cítit pohodlně a příjemně. Bonusem navíc je profesionální vzhled. Oblékáme jednotlivce i celé firmy. V podnikání dodržujeme stejné zásady jako v osobním životě. Abychom dosáhli úspěchu, je třeba tvrdě a odpovědně pracovat. Nic se neudělá samo a čím pečlivěji a opravdověji věci děláme, tím jsou výsledky kvalitnější a dlouhodobější. Podvody a lži do slušného života nepatří. O dobré jméno naší společnosti se starají všichni zaměstnanci především tím, že svou práci vykonávají správně a dostatečně rychle. Ti, kteří jednají přímo se zákazníky, se chovají vždy slušně a vstřícně. Úkolem nás všech je jediné – spokojený zákazník.

PARTNER - ADVANCED MEDICAL SOLUTIONS

Společnost Advanced Medical Solutions s.r.o. nabízí všem kterým záleží na svém zdraví možnosti odborné diagnostiky a terapie na špičkových technologiích v místech a za podmínek tak, aby to bylo co nejvhodnější pro pacienty, například na pracovišti, či jiných snadno dostupných místech. V současnosti působíme nejen rámci České republiky a Slovenska, ale hlavně v Itálii, Brazílii a dalších lokalitách, kde naše řešení přinášejí možnost odborného vyšetření včetně následné terapie, aniž by byl fyzicky přítomen odborný lékař. Jsme partneři a dodavatelé do nemocnic, klinik, lékáren i společnostem. Naše diagnostická a terapeutická řešení nabízíme formou ucelených programů na bázi telemedicíny s dohledem odborných lékařů a se zaměřením na kvalitu funkce cévního systému, který je základem zdravého toku života v každém z nás. Jsme Vám rádi k dispozici a zveme Vás na návštěvu našich stránek: www.amsolutions.cz – diagnostická telemedicína www.pneuven.cz - terapie

PARTNER – Advantage Consulting

Jsme ryze českou firmou, v Česku žijeme, Česko známe a máme ho rádi. Víme, jak moc je zde podceňováno něco tak důležitého, jako je domácí spotřeba. Víme také, jak je důležité mít silnou základnu a podporu doma. Naší vizí je Česko podporovat a rozvíjet. Proto chceme být nejen lokálním dodavatelem, ale firmou plně respektovanou českými i zahraničními partnery, a to pro výborný přehled a znalost českého pracovního trhu. Nabízíme širokou škálu služeb: nábory, headhunting, náborové kampaně, HR poradenství a nebo vám můžeme pomoct i s částmi náborového procesu. Na trhu máme své místo již 18 let. Díky našim pobočkám hledáme kandidáty po celé ČR. Vytvořili jsme specializované divize, které spolupracují s místními pobočkami: Engineering divize, Electro divize, Divize ICT, Sales & Logistics divize, Healthcare & Chemistry divize, Finance divize. Preferujeme osobní přístup ke každému zákazníkovi. Máme zkušenosti, máme rádi naši práci a náš vztah k práci se odráží v našich skutečných výsledcích. Preferujeme osobní přístup ke každému zákazníkovi a kandidátovi. Máme zkušenosti, milujeme svou práci a naše nadšení se odráží v našich skutečných výsledcích. Jsme známí profesionalitou na náborovém trhu. Advantage Consulting je členem AFI - Sdružení pro zahraniční investice a APPS - Asociace Poskytovatelů Personálních Služeb.

PARTNER – AffilBox

AffilBox je marketingový nástroj, díky kterému si můžete vybudovat a spravovat vlastní affiliate program. Funguje na podobném principu jako například e-shopové řešení Shoptet, což znamená, že si software nemusíte kupovat za stovky tisíc a složitě instalovat někam na server. Veškeré technické zázemí je umístěno na serverech AffilBoxu a vy si pouze pronajímáte licenci na rok. V nájmu licence je obsaženo veškeré technické zázemí, pravidelné aktualizace systému, podpora ze strany AffilBoxu a propagace vašeho affiliate programu. AffilBox je na trhu od roku 2011, má stovky spokojených klientů a díky boomu e-shopů a online prodejům tohle číslo neustále roste.

PARTNER – Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

AMSP ČR-Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky byla založena v r. 2001 a je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR. Zastřešuje malé a střední podniky (MSP), živnostníky a dále spolky, cechy a sdružení zastupující konkrétní profesní zájmy malých podnikatelů. Prostřednictvím odborných výborů je připomínkovým a podpůrným místem pro exportní politiku, výzkum, vývoj a inovace, financování, daně, sociální politiku, dotace a vzdělávání. Hlavní aktivity směřuje asociace do deseti skupin malého a středního podnikání: začínající podnikatelé, rodinné firmy, řemeslníci, ženy v podnikání, obchodní provozovny, malé restaurace, drobní pěstitelé, podnikatelé 55+, podnikání církve a podnikatelé na venkově. V každém z těchto segmentů vytváří AMSP ČR pro členy informační a legislativní servis. Specifickými službami jsou SOS útvar, který řeší šikanu drobných podnikatelů, nebo on-line poradny zaměřené na aktuální problematiku (EET, GDPR atd.). AMSP ČR vydává magazín Trade News, řadu podnikatelských manuálů a knih, odborné zpravodaje a spravuje devět portálů. Vyhlašuje každoročně soutěže o nejlepší rodinnou firmu, začínající podnikatele, podnikavé ženy, oceňuje nejlepší živnostníky na venkově, nejaktivnější cechy a poskytuje desítky záštit. AMSP ČR cíleně shromažďuje veškerá data o segmentu MSP, vydává vlastní analýzy, spravuje statistiky a provádí výzkumy. Disponuje tak nerozsáhlejší databankou mapující segment malého podnikání, kterou využívá jak členská základna, tak veřejné instituce, školy nebo média. Každoročně vyhlašuje program zaměřený na důležitou podnikatelskou oblast (Rok řemesel 2016, Rok venkova 2017, Rok rodinného podnikání 2018, Rok digitálního podnikání 2019). Asociace je členem většiny vládních či resortních výborů.

PARTNER – Česká exportní banka

Česká exportní banka, a.s. (ČEB) je specializovaná bankovní instituce založená v roce 1995, určená pro státní podporu vývozu, přímo a nepřímo vlastněná státem. ČEB tvoří nedílnou součást systému státní podpory exportu a ekonomické diplomacie České republiky. Posláním ČEB je poskytovat finanční služby související s vývozem, podporovat český export bez ohledu na velikost kontraktu, budovat povědomí o České republice ve světě, a tím posilovat konkurenceschopnost České republiky. ČEB klade důraz na komplexnost své produktové nabídky a schopnost přizpůsobit nabídku individuálním potřebám exportérů. Vedle odběratelských a dodavatelských úvěrů, záruk a odkupu pohledávek, nabízí ČEB českým investorům také výhodné financování jejich záměrů vybudovat nové výrobní kapacity v zahraničí nebo kapitálově vstoupit do zahraničních firem. V posledních letech se ČEB stále více zaměřuje na podporu malých a středních podniků, které projevují čím dál větší zájem o exportní financování.

PARTNER – Česká mincovna

Česká mincovna sídlící v Jablonci nad Nisou je tradičním českým výrobcem a prodejcem pamětních mincí a medailí již 25 let. Navázala tak na dlouholetou tradici ražby mincí na území Čech, Moravy a Slezska. Po celou dobu své existence je výhradním dodavatelem oběžných a pamětních mincí pro potřeby České národní banky. Je jedinou tuzemskou mincovnou oprávněnou razit mince pro centrální banku. Česká mincovna razí vlastní emise pamětních medailí, replik historických mincí, žetonů a zabývá se také distribucí zlatých investičních slitků.

PARTNER - DAQUAS

DAQUAS je společenství, které už od roku 1991 pomáhá propojit svět profesionálního IT se světy, kde (také) žijí lidé. Napomáhá lepšímu dorozumění, přesnějšímu předání zadání, jeho rychlejší a bezpečnější realizaci s pomocí zkušeností, které jiní už mají za sebou, úplnějšímu využití prostředků IT a optimálnímu řešení pro financování, abychom společně uměli rychle reagovat na změnu v požadavcích a potřebách uživatelů

PARTNER – ECOAR

Společnost ECOAR s.r.o. byla založena v roce 1994. V současné době ve společnosti pracuje 17 zkušených účetních s vysokoškolským nebo středoškolským vzděláním a 3 specializované mzdové účetní. Poskytují komplexní služby v oblasti vedení účetnictví, zpracování mezd i daňového poradenství. Kladou důraz na kontinuální vzdělávání všech zaměstnanců, jejich stěžejním cílem je budování kvalitních a trvalých vztahů s klienty. Blízkost hranic a znalost polského jazyka přispěla k tomu, že společnosti se zahraniční účastí začaly tvořit významný podíl na celkovém vzrůstajícím počtu klientů. V rámci inovace a automatizace procesů zpracování dokladů v letošním roce zavedli systém elektronického vytěžování dokladů s využitím programů ABBYY FlexiCapture a M-files.

PARTNER - FORTINET

Fortinet (NASDAQ: FTNT) poskytuje zabezpečení největším podnikům, poskytovatelům služeb a státním institucím na celém světě. Vybavuje zákazníky inteligentní, vysoce účinnou ochranou proti všem druhům hrozeb, která je schopná vyhovět neustále rostoucím nárokům na výkon v neohraničených sítích – dnes i do budoucna. Pouze bezpečnostní architektura Fortinet Security Fabric dokáže poskytovat zabezpečení bez kompromisů na ochranu proti nejzávažnějším bezpečnostním rizikům v síťovém, aplikačním, cloudovém i mobilním prostředí. Společnost Fortinet je největším světovým výrobcem bezpečnostních zařízení z hlediska počtu dodaných kusů. Na její řešení spoléhá při ochraně svých podniků více než 440 000 zákazníků. Fortinet Network Security Institute, technologická společnost i vzdělávací společnost, má jeden z nejrozsáhlejších a nejširších školicích programů v oboru kybernetické bezpečnosti v oboru. Další informace naleznete na stránkách http://www.fortinet.com, v blogu Fortinet Blog a stránkách laboratoří FortiGuard.

PARTNER – HARMONELO

PARTNER – JŠK, advokátní kancelář

JŠK, advokátní kancelář, s.r.o. je středně velká pražská advokátní kancelář s asi 25 právníky, která již 15 let poskytuje právní služby ve většině právních oblastí souvisejících s podnikáním obchodních společností. Před založením JŠK pracovali všichni partneři JŠK mnoho let pro přední mezinárodní právní firmy. JŠK tak může nabídnout kombinaci nejlepších mezinárodních zkušeností a flexibilitu lokální firmy. JŠK je současně zakladatelem a členem středoevropské sítě obdobně specializovaných advokátních kanceláří PONTES: the CEE lawyers. V současnosti působí členové PONTES v Bratislavě, Budapešti, Bukurešti, Praze, Sofii, Varšavě a Vídni. Klíčové oblasti působení JŠK: Finanční právo, Energetika, Korporátní právo, Veřejné zakázky, Fúze a akvizice (M&A), Regulace a compliance, Nemovitosti, Pracovní právo, Spory, Kontrakty, Hospodářská soutěž, Insolvence a restrukturalizace, Pojišťovnictví, Sportovní právo

PARTNER – KLIMSZ

Láska na první pohled existuje! Co vidíte, to si ihned zamilujete nebo jste s tím navždy skončili. Dejte lidem šanci zamilovat se do vaší firmy! studio Klimsz

PARTNER - KOMPASS Czech Republic

Mezinárodní databáze firem Kompass obsahuje marketingové a produktové informace o více než 5 milionech firem ze 60 zemí. www.kompass.com je ideální platformou pro setkávání exportérů a importérů z celého světa. Exportéři v databázi aktivně hledají nové zákazníky a prezentují své produkty. Importéři používají systém Kompass jako nástroj pro rychlé a efektivní oslovení kvalitních dodavatelů výrobků a služeb. Portále navštěvuje každý měsíc přibližně 9 milionů uživatelů.

PARTNER – Lorenc Logistic

Lorenc Logistic,s.r.o. je mezinárodní dopravní společnost, s dlouholetými zkušenostmi v oboru. Letos je to 29 let, co působíme na trhu mezinárodní silniční dopravy a logistiky. Nejsme ale jenom dopravní společnost. Nabízíme komplexní logistické služby, které s dopravou přímo souvisí. Kromě vlastní skladové sítě napříč Českou republikou nabízíme i vlastní autoservis, myčku, čerpací stanici a jsme členy přepravního systému FOFR. Co opravdu umíme, jsou speciální přepravy, které v běžném provozu vyžadují zvláštní péči. Ať už je to nebezpečné zboží, jako chemie a odpady anebo zásilky s vysokou hodnotou. K těmto přepravám nás opravňuje řada certifikátů, které každým rokem úspěšně obhajujeme.

PARTNER – MEDIAREX COMMUNICATIONS

Mediarex Communications and Consulting je full servisová reklamní agentura zaměřená jak na ATL, tak na BTL. Na trhu působíme od roku 1992 a za tu dobu jsme získali řadu jak českých, tak zahraničních ocenění. Nabízíme kompletní servis v oblasti marketing, reklamy, digitálních komunikací, PR, výroby reklamních TV spotů, a filmové a multimediální produkce. Jsme tým kreativních lidí a profesionálů, jež za sebou mají mnoholeté zkušenosti v oblasti reklamy. K našim klientům máme vždy individuální přístup a navrhujeme vždy řešení šité na míru zaměřené na maximální dosažitelný výsledek.

PARTNER – NSG MORISON ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

NSG Morison je česká poradenská společnost, která poskytuje podnikům všech velikostí komplexní služby v oblasti auditu, daní, účetního a mzdového poradenství, znaleckých služeb, práva, podnikového a personálního poradenství. NSG Morison působí na českém trhu od roku 1993 a na slovenském trhu od roku 2004, tudíž letos slaví 25.výročí. Díky členství v mezinárodní asociace poradenských služeb Morison KSi, je NSG Morison schopna poskytnout své služby nejenom na českém, ale i ve světě.

PARTNER - PALATINUM

Pomáháme firmám nastartovat a dosáhnout dvouciferného růstu pomocí “Oxfordského modelu koučování”, který vychází z přístupu anglosaského školství. V tomto modelu přinášíme firmám tzv. “2 v 1”, protože rozvíjíme nejen kompetence, ale i hodnoty zaměstnanců. Zároveň jako jediní kontinuálně obohacujeme trh o novinky z TOP 10 univerzit a pomáháme tak posouvat českou business společnost vpřed. KDO JSME? Jsme konzultační společnost, specializující se na trénink obchodníků, manažerů a Sales Performance Management. CO NABÍZÍME? Vytváříme hodnotu pro organizace prostřednictvím projektů, pomocí aplikace nástrojů, technik a best practices s cílem zvýšit Business Perfomance zákazníka. V ČEM SE DÁ TATO HODNOTA MĚŘIT? Ve zvýšení obratu, zvýšení počtu nových zákazníků, ve vyšším zisku, ve vyšší hodnotě společnosti.

PARTNER - Toyota Material Handling CZ

Toyota Material Handling CZ s.r.o. (TMHCZ) je česká národní organizace TMH Europe a součástí Toyota Industries Corporation (TICO). TICO je globální jedničkou v manipulační technice nepřetržitě již od r. 2001. Díky více než 100 letům společných zkušeností firem Toyota a BT představuje tato logistická společnost na českém trhu nejširší sortiment manipulační techniky a je jeho výhradním dovozcem. Kromě prodeje manipulační techniky a špičkového servisu, TMHCZ poskytuje zákazníkům řadu služeb jako např. dlouhodobý a krátkodobý pronájem, nabídku použité techniky, poradenství pro efektivní manipulaci a skladování, školení specialistů. Svým klientům dokáže poskytnout účinná řešení pro automatizaci manipulace, pro správu a optimalizaci flotil manipulační techniky a pro regálové systémy vč. automatizovaných. Je dlouhodobě uznávaným inovátorem v postupech manipulace, leader konektivity a automatizace a propagátorem využití nových zdrojů energie. TMHCZ v roce 2020 obhájila vysoké ocenění EcoVadis Gold a patří mezi 6 % nejlépe hodnocených firem na světě. Mezi spokojené zákazníky a partnery patří řada velmi významných společností ze všech odvětví ekonomiky České republiky.

PARTNER – VERACOMP

Společnost Veracomp s.r.o. je distributorem IT produktů převážně v oblasti síťové bezpečnosti, infrastruktury a open source software pro český a slovenský trh. Veracomp je “Value added distributorem”, to znamená, že svým partnerům poskytuje přidanou hodnotu v podobě know-how, expertízy a komplexního marketingového zázemí pro distribuované produkty. Je součástí mezinárodní skupiny Veracomp, která úspěšně působí v 16 zemích střední a východní Evropy. Mezinárodní zázemí, stabilní a velmi expertní tým a svobodomyslné vedení celé společnosti, tak Veracomp naplňuje obsah označení value added distributora. Ambicí celého týmu je stát se distributorem číslo 1.

PARTNER - Vodafone Czech Republic

Vodafone je telekomunikačním lídrem v Evropě a Africe. Naším cílem je „spojovat pro lepší budoucnost“ a naše odborné znalosti a rozsah působení nám dávají jedinečnou příležitost dosáhnout pozitivní změny pro společnost. Naše sítě udržují rodiny, přátele, firmy i vlády ve spojení a hrajeme zásadní roli při udržování chodu ekonomik a kritických odvětví, jako je vzdělávání a zdravotní péče. Vodafone je největším operátorem mobilních a pevných sítí v Evropě, je největším světovým poskytovatelem připojení k internetu věcí (IoT) a naše technologická platforma M-Pesa v Africe umožňuje více než 45 milionům lidí těžit z přístupu k mobilním platbám a finančním službám. Mobilní a pevné sítě provozujeme v 21 zemích a ve 48 dalších spolupracujeme v oblasti mobilních sítí s partnery. K 31. prosinci 2020 jsme měli více než 300 milionů mobilních zákazníků, více než 27 milionů zákazníků s pevným připojením a více než 22 milionů televizních zákazníků. V České republice poskytuje Vodafone služby více než 4,5 milionu zákazníků – zhruba 3,9 milionu připadá na mobilní služby, dalších přibližně 700 tisíc na fixní služby, kde Vodafone posílil svou pozici po integraci společnosti UPC Česká republika. Podporujeme diverzitu a inkluzi prostřednictvím našich politik v oblasti mateřské a rodičovské dovolené, celosvětově s pomocí internetového připojení posilujeme postavení žen a obecně zlepšujeme přístup ke vzdělání a digitálním dovednostem. Respektujeme všechny jednotlivce bez ohledu na rasu, etnickou příslušnost, zdravotní postižení, věk, sexuální orientaci, genderovou identitu, kulturu nebo náboženství. Vodafone rovněž dělá významné kroky ke snížení dopadu svého podnikání na planetu. Jde například o nákup 100 % elektřiny z obnovitelných zdrojů po celém světě i o opětovné použití, další prodej nebo recyklaci 100 % našeho nadbytečného síťového vybavení nejpozději od roku 2025. Firma také postupně snižuje emise skleníkových plynů z provozu i z dodavatelského řetězce. Díky těmto krokům chce Vodafone dosáhnout nejpozději v roce 2040 uhlíkové neutrality. Více informací na www.vodafone.cz.

Kontakt:

Pro další informace v České republice můžete kontaktovat:

Agentura Helas, s.r.o.

Petra Tůmová, email: petra.tumova@helas.org

Klíčová slova ČR-obchod-firmy-ocenění-Agentura Helas

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Obchod, marketing

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.