Společnost Accruent v čele úsilí o zavádění cloudu se svým řešením Meridian Cloud for Life Sciences

Tento vysoce zabezpečený, odborníky ověřený systém SaaS EDMS pomůže nasměrovat firmy zaměřené na biologické vědy ke cloudu a umožní jim realizovat důležité inovace a vylepšení už od základní linie.

Společnost Accruent, přední poskytovatel řešení pro řízení životního prostředí vytvořeného člověkem (built environment), dnes oznámila spuštění systému Meridian Cloud for Life Sciences, cloudové, validované verze svého systému pro správu elektronických dokumentů (EDMS) Meridian, který v současné době využívá 8 z 10 nejlepších světových farmaceutických firem.

Špičkové farmaceutické firmy, jako jsou Johnson & Johnson, Pfizer a Moderna – mění svět převratnými inovacemi. Příkladem je bezprecedentní zavádění vakcín v letošním roce. Tak rozsáhlé operace jsou možné pouze s prvotřídními výrobními postupy podporovanými takovými systémy, jako je Meridian. Tato nejnovější inovace bude přínosem pro nejlepší firmy v odvětví, umožní jim realizovat změny a pomůže jim překonat nákladné a časově náročné překážky, jako jsou odstávky závodů, nákladné validační procesy, problémy s distribucí apod.

„Budoucnost spočívá v cloudu, zejména u nejdůležitějších nástrojů, jako je EDMS, všechny největší a nejpokrokovější organizace už rychle přecházejí na tento systém," řekl Andrew Schafer, vice prezident mezinárodního prodeje společnosti Accruent. „Díky pandemii se ukázalo, jak je důležité, zejména pro odvětví biologických věd, budovat dostatečnou kapacitu EDMS. V tomto odvětví hraje EDMS klíčovou roli v podpoře údržby, správy dodavatelského řetězce, provozuschopnosti výroby a zajištění efektivity pracovníků. Pandemie rovněž ukázala slabiny systémů instalovaných přímo na místě a problémy se zkoušením vzdálené správy. Systém Meridian Cloud for Life Sciences představuje cestu ke cloudu, a zároveň spojuje ty nejlepší funkce a zkušenosti s EDMS."

Organizace, které přejdou na systém Meridian Cloud for Life Sciences ocení tyto výhody:

- Zjednodušení kvalifikace systémů, validace a auditů.

- Nižší riziko a náklady na kvalitu, následné snížení výdajů a maximální návratnost investic.

- Podporovaná spolupráce v cloudu pro zajištění nejlepších výkonů v oblasti konstrukce a výroby.

- Soustavná validovaná vylepšení systému.

- Nižší zátěž IT na probíhající údržbu a podporu.

Těchto benefitů bylo dosaženo prostřednictvím kapacity správy elektronických dokumentů na bázi cloudu a robustní funkce validace jako služby (validation-as-a-service) Díky nim je zajištěna stálá shoda s předpisy Hlava 21 Kodexu federálních předpisů (CFR), Současná správná výrobní praxe (cGMP), Příloha 11 GMP a dalšími důležitými předpisy . Tyto funkce budou velmi důležité, protože plnit regulační předpisy je stále složitější.

Prezident společnosti Accruent Andy Ruse dodává: „Rychlou digitální transformaci požadavků EDMS do cloudu podporují jedinečné zkušenosti společnosti Accruent v oblasti validace a unikátní propojená sestava řešení pro řízení životního prostředí vytvořeného člověkem. Díky nim mohou organizace vytvářet propojené ekosystémy řízené daty. A to je jenom začátek."

Připojte se k nám na 30 minutový webinář, abyste se dozvěděli víc o řešení Meridian Cloud for Life Sciences .

O společnosti Accruent

accruent.com, @accruentllc

Společnost Accruent je přední světový poskytovatel inteligentních řešení pro životní prostředí vytvořené člověkem (built environment), jako jsou nemovitosti, fyzická i digitální aktiva, a integrované technologické systémy, které spojuje a řídí. Společnost Accruent mění představy o tom, jak mohou organizace využívat data pro transformaci způsobů, kterými spravují své objekty a aktiva. Společnost Accruent má hlavní pobočky v Austinu, New Orleans, Londýně a Amsterodamu a poskytuje své služby více než 10.000 zákazníků v celé řadě průmyslových odvětví ve více než 150 zemích na celém světě.

KONTAKT: Kristen Grace, Email : Kristen.grace@accruent.com, Tel : (410) 507-5461

Klíčová slova USA-počítače-farmacie-Accruent

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
IT, telekomunikace
Chemický a farmaceutický průmysl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.