Společná výzva Rady expertů České manažerské asociace, Institutu EQUILIBRIUM a Nadace ZET české politické reprezentaci: Česká ekonomika je nemocná, pomozte nám ji transformovat

Koronavirová krize naplno odhalila problémy naší ekonomiky a zvýšila tlak na její transformaci. Dluh České republiky roste. Ročně z ní odtéká na dividendách a daňových optimalizacích minimálně 600 miliard korun. Státní byrokracie je přebujelá. Její nařízení a regulace dopadají na české rodinné firmy a další organizace tvořící finální výrobky, které pak ztrácejí konkurenceschopnost vůči nadnárodním společnostem.

Je nezbytné následovat světové trendy a směrovat ekonomiku k bohatství, a ne k chudobě!

Musíme opustit koncept levné práce a nebýt montovnou a překladištěm Evropy. Je třeba se soustředit na podnikání, jehož výsledkem je finální výrobek s vysokou přidanou hodnotou, který je celosvětově konkurenceschopný. Právě takový druh podnikání zvýší bohatství českého státu a bude motivovat mladé lidi k realizaci svých aktivit v Česku.

S blížícími se volbami proto chceme pozvat zástupce politických stran ke společnému stolu s našimi odborníky a prodiskutovat ekonomickou strategii, kterou by se Česká republika v dalším období měla řídit. A pokud by zástupci politických stran měli zájem, rádi si jejich vize a názory poslechneme v našem Studiu ČMA, kde tvoříme rozhovory na aktuální ekonomická témata.

Naše celé prohlášení zaštítěné známými ekonomy, vědci a majiteli českých firem naleznete zde. Další informace jsou ve speciálním Newsletteru ČMA.

prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr.h.c.

Institut EQUILIBRIUM

Ing. Petr Kazík, Ph.D.

Prezident ČMA

prof. Ing. Milan Zelený, M.S., Ph.D.

Nadace ZET

Kontakt:

Mgr. Jan Vocel, PR manažer ČMA

vocel@cma.cz

Klíčová slova ČR-hospodářství-koronavirus-Česká manažerská asociace

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zdravotnictví
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.