HUMPOLECGO! hodlá zamezit nepovoleným stavbám na pozemcích města a finančním ztrátám souvisejícím s těmito stavbami

Opoziční sdružení připravilo na nadcházející zasedání zastupitelstva několik usnesení, která mají za cíl forenzním auditem prošetřit nestandardní postupy města při městských stavebních akcích a zamezit zneužívání veřejných prostředků při jejich realizaci. K těmto návrhům vedla série zjištění nezávislého soudního znalce.

“Všichni zastupitelé složili slib, že budou hájit zájmy města a řídit se zákony České republiky. Navrhovaná usnesení by proto měli podpořit, a to z důvodu transparentního fungování úřadu,“ uvádí předseda kontrolního výboru zastupitelstva Tomáš Voplakal.

Schválení navrhovaných usnesení a forenzní audit investiční činnosti města zastupitelstvem je důležitým krokem k nápravě nestandardních postupů vedení města protěžujících vybrané osoby nebo soukromé firmy.

“Je zcela vyloučeno, aby podobné postupy obhajoval přímo starosta jako veřejný činitel a místo zjednání řádné nápravy vyzýval opoziční představitele k rezignaci a omluvě, bez jakékoli věcné opory. Starosta dlouhodobě ignoruje konstruktivní kritiku opozice, která je po cílených útocích nucena nahrazovat kontrolní činnost úřadu zadáváním vlastních znaleckých posudků”, dodává zastupitelka za HUMPOLECGO! Zuzana Žaloudková.

Nepřípustné jednání starosty města, klientelistické praktiky a snaha závažné problémy zastírat vede HUMPOLECGO! k vyvolání hlasování o jeho odvolání.

Sdružení HUMPOLECGO! všem zastupitelům a právnímu zástupci města dnes zaslalo posudky soudního znalce, které prokazují závažné rozpory v předloženém financování staveb města. Dokumenty byly již předloženy členům finančního výboru zastupitelstva.

Kontakt:

Zdeněk Rýzner

zdenek.ryzner@humpolecgo.cz

Klíčová slova ČR-správa-strany-stavby-HUMPOLECGO!

Oblast
Vysočina (ji)

Kategorie
Stavebnictví, bydlení a reality
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.