Cena Inženýrské komory za rok 2020

Dne 21. 4. 2021 se na půdě Komory schází hodnotící komise ČKAIT pro Cenu Inženýrské komory za rok 2020. Posoudí 14 přihlášek do XVII. ročníku Ceny Inženýrské komory za rok 2020, které jí zaslali její členové – autorizovaní inženýři, technici a stavitelé. Hodnotící komise v čele s předsedou Ing. Pavlem Pejchalem, CSc. (dalšími členy jsou Ing. Michal Drahorád, Ph.D., Ing. Petr Chytil, Ing. Radek Lukeš, Ing. Čestmír Novotný, Ing. Jindřich Pater, Ing. Karel Vaverka, Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.) nominuje tři návrhy na Cenu Inženýrské komory a jeden návrh na zvláštní ocenění. Tyto návrhy budou předloženy představenstvu ČKAIT, které zasedá 22. 4. 2021 ke schválení.

O ceně veřejnosti v rámci Ceny Inženýrské komory rozhodne internetovým hlasováním (hlasování ještě nebylo ukončeno) laická i odborná veřejnost. Cenu veřejnosti získává stavba s nejvyšším počtem hlasů v internetovém hlasování.

Soutěž Cena Inženýrské komory je každoročně vyhlašována na Shromáždění delegátů ČKAIT.

V roce 2020 bylo Shromáždění delegátů z důvodu epidemických opatření odloženo na 12. 9. 2020, proto byl XVI. ročník soutěže vyhlášen mimořádně tiskovou zprávou v květnu 2020.

Ceny Inženýrské komory za rok 2020 budou vyhlášeny na Shromáždění delegátů ČKAIT; v současnosti jsou uvažovány termíny v červnu nebo září 2021. Důvodem je celkový vývoj situace v souvislosti s šířením nákazy nemoci covid-19.

Přihlášky, podrobné informace a podmínky soutěže pro XVII. ročník byly autorizovaným inženýrům k dispozici v oblastních kancelářích ČKAIT a také na oficiálních stránkách Komory – www.ckait.cz, a to do 31. 10. 2020.

Přihlášky do XVII. ročníku Ceny Inženýrské komory:

Spadiště s tangenciálním nátokem a spirálovým obtokem

KO-KA s.r.o. – Ing. Michal Sedláček, Ph.D.

Spadiště s tangenciálním nátokem a spirálovým obtokem představuje unikátní stavební dílo na pražské stokové síti. Toto spadiště se ostatním podobným stavbám vymyká použitím spirálového obtoku splaškových vod.

Rekonstrukce historického mostu v lokalitě Portz Insel

FIRAST s.r.o. – Ing. Denisa Boháčová

Jedná se o rekonstrukci cihelného klenutého mostu z roku 1636 v lokalitě Portz Insel u Mikulova. Konstrukci stometrového mostu tvoří 16 pilířů s jehlancovými břity a 15 kleneb. Most má významnou historickou hodnotu, tvořil jedinou přístupovou cestu přes rybník na Tichý ostrov. Je často přezdíván jako "most skrytý železnou oponou". Až do loňského roku byl zasypán hlínou a nevěděli o něm často ani místní.

Bytový dům Kreuzmannova

A.D.S. Rokycany s.r.o. – Ing. Oldřich Dienstbier

Hmotová podoba stávajícího objektu byla zachována, hlavní objekt je čtyřpodlažní s plochou střechou, spojovací krček byl ponechán třípodlažní s plochou střechou. Návrh fasády vyšel z vnitřního dispozičního členění a vytváří systém pravidelných okenních otvorů s nepravidelně vloženými arkýři. Objekt je navržen bez dělicích pohledových říms. Na základě provedených průzkumů nešlo zachovat obvodové nosné zdivo hlavní stavby, a tak byly z tohoto důvodu nosné konstrukce hlavní stavby provedeny zděné z cihelných bloků Porotherm s využitím stávající nosné konstrukce železobetonového podzemního podlaží. Celkovou tuhost objektu zajišťuje probíhající ztužující věnec v úrovni jednotlivých stropních konstrukcí.

Systém zakládání RD

Rodinné stavby Ryč s.r.o. – Ing. David Ryč

Optimalizace realizace rodinného domu pro zaručenou funkčnost přesahující životnost horní stavby.

Silniční most přes Labe mezi Valy a Mělicemi

SMP CZ, a.s. – Ing. Vladimír Sommer

V rámci stavební akce Silniční most přes Labe mezi Valy a Mělicemi společného objednatele Ředitelství vodních cest ČR a SÚS Pardubického kraje zhotovitel vybudoval novou trvalou silniční trasu přes Labe. Dosavadní provizorní most Bailey Bridge, postavený po 2. světové válce ze zásob UNRRA, nahradila novostavba z VPÚ DECO PRAHA. Nová ocelová mostovka nové trasy byla do své pozice vysunuta.

Objekt tribuny v areálu atletického stadionu na Sokolském ostrově

Auböck s.r.o. – Ing. Josef Krégl

Záměr celkové rekonstrukce objektu tribuny je atypický zejména tím, že část objektu krajních věží je památkově chráněna a bylo potřeba zajistit celkové koncepční pojetí a soulad mezi novými prvky právě s ohledem na významné hodnoty památkové péče. Cílem plánovaných stavebních úprav bylo opravit stavbu z hlediska nového zastřešení, využití a obnovení kapacit venkovní tribuny při zajištění statických sanací jednotlivých konstrukcí a zejména pak využít prostor pod tribunou na vytvoření zázemí pro sportovce.

Stavební úpravy a přístavba tělocvičny ZŠ Dolní Bukovsko

NEMA Dřevostavby s.r.o. – Ing. David Javorský

Jedná se o novostavbu tělocvičny, která byla postavena na místě původní, již nevyhovující tělocvičny umístěné ve dvoře základní školy. Pro konstrukci byl použit těžký dřevěný skelet z BSH nosníků, který byl obložený dřevostavebními panely Nema. Z vnější strany panelu je aplikována silikonová omítka, z vnitřní lakovaná borová překližka. Samotný skelet je prostorově ztužený podélnými pohledovými dřevěnými ztužidly a dále pak samotnými stěnovými panely.

OS Neumannova

PSK Group, spol. s r.o. – Ing. Ondřej Machač

Jedná se o obytný soubor nacházející se při ulici Neumannova v Brně-Pisárkách. Obytný soubor se skládá ze čtyř viladomů, ve kterých se nachází celkem 47 bytů o velikostech 1+kk až 4+kk. Celkem je pro navržený objekt bytového domu zajištěno 63 parkovacích stání pro automobily. Součástí každého bytu je balkon, lodžie nebo terasa. Na byty umístěné v parteru navazují soukromé zahrady a terasy. V celém objektu je navrženo maximum bezúdržbových materiálů.

Polyfunkční dům na ulici Komenského, Boskovice

MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost – Ing. Karel Šolc

Jedná se o čtyřpodlažní objekt, který byl navržen v souladu s urbanistickou koncepcí města. V 1.NP se nachází komerční, zejména prodejní plochy a prostory pro služby (kavárna). Ve 2.NP byly koncipovány komerční prostory s využitím pro administrativu, popř. ordinace s možnou alternativou úpravy na ateliéry/byty, což umožňuje variabilní dispozice.

Stavební úpravy, přístavba a nástavba v areálu firmy TESCAN

MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost – Ing. Karel Šolc

Rozšíření areálu společnosti TESCAN o výrobně-administrativní objekt (část C) vč. infrastruktury.

Soběstačný dům Chimney

Vize Ateliér, s.r.o. – Ing. Rostislav Kubíček

Základní ideou bylo využití maximálního potenciálu daného místa stavby jak z prostorového hlediska, tak z energetického. Dům je maximálně soběstačný, z ekologických materiálů a v neposlední řadě za dostupné finance.

Rezidence Park Masarykova

SYNER GROUP a.s. – Radek Kotrč

Přeměna dlouholetého brownfieldu v obytnou zónu se šesti bytovými domy, podzemními garážemi, veřejným parkem a obnoveným korytem Jizerského potoka.

Národní sportovní centrum Prostějov

Atelier-r, s.r.o. – Ing. Miroslav Pospíšil

Víceúčelová sportovní hala pro mládež se společenskou vstupní halou v přízemí, s tribunou a administrativním zázemím sportovního klubu v patře.

Třídicí a výrobní linka topných směsí

RPS Ostrava a.s. – Ing. Zdeněk Hrůza

Linka slouží k centralizaci výroby uhelných energetických směsí, nahradí méně dokonalou produkci, která byla doposud dělána extenzivním způsobem. Linka optimálně vyrábí a homogenizuje výsledný produkt ve vyšší kvalitě dle požadavků zákazníka.

Kontakt:

Mgr. Soňa Rafajová, mediální manažer ČKAIT, srafajova@ckait.cz

www.ckait.cz | Facebook ČKAIT | YouTube ČKAIT

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) sdružuje jako řádné členy autorizované inženýry a autorizované techniky. Do působnosti Komory náleží zejména péče o stavební kulturu a utváření prostředí; udělování autorizace; vedení veřejně přístupné databáze autorizovaných osob; vydávání vnitřních řádů Komory, standardů výkonů a dokumentace; informační podpora výkonu činnosti a organizace dalšího vzdělávání autorizovaných osob; posuzování návrhů obecně závazných předpisů pro oblast výstavby; spolupráce s vypisovateli soutěží a výběrových řízení, vedení disciplinárních řízení. ČKAIT spolupracuje s jinými nevládními organizacemi působícími ve stavebnictví, se stavebními fakultami vysokých škol v ČR a s dalšími odbornými institucemi. Je členem Evropské rady stavebních inženýrů a Evropské rady inženýrských komor. Spolupracuje s inženýrskými komorami v řadě zemí světa, zejména se slovenskou, polskou a maďarskou v rámci tzv. Visegrádské čtyřky. ČKAIT vydává časopis Zprávy a informace ČKAIT, internetový magazín Energeticky soběstačné budovy, časopis Stavebnictví. Prostřednictvím Informačního centra ČKAIT s.r.o., vydává odbornou stavební literaturu.

ČKAIT každoročně uděluje Ceny Inženýrské komory za inženýrské dílo a je jedním z vypisovatelů soutěže Stavba roku, kde vyhlašuje v rámci této soutěže Cenu ČKAIT.

ČKAIT je veřejnoprávní stavovská organizace, která vznikla v roce 1992 na základě autorizačního zákona č. 360/1992 Sb., jako samosprávná profesní organizace s přeneseným výkonem působnosti státní správy. Členskou základnu Komory dnes tvoří více než 32 tisíc autorizovaných inženýrů a techniků, jimž byla udělena autorizace na základě úspěšného složení předepsané zkoušky odborné způsobilosti. Zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, došlo ve vybraných činnostech ve výstavbě k přenesení odborné odpovědnosti na fyzické osoby: autorizované architekty, inženýry, techniky a stavitele. Sídlo Komory je v Praze. ČKAIT navazuje na stavovskou organizaci, která byla zřízena před více než sto lety (1913) pod názvem Svaz českých úředně autorizovaných civilních inženýrů v Království českém.

Klíčová slova ČR-stavby-architektura-ocenění-ČKAIT

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Stavebnictví, bydlení a reality
Kultura

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.