Poradenská divize společnosti Munich Re rozšiřuje své možnosti v oblasti tvorby cen díky globální spolupráci s Akur8

Společnost Akur8 s potěšením oznámila, že uzavřela smlouvu o globální spolupráci s firmou Munich Re s cílem rozšířit možnosti poradenské divize Munich Re společnosti Global Consulting Unit (1) v oblasti tvorby cen. Díky této smlouvě bude mít Munich Re přístup k novým nejmodernějším modelingovým řešením a společnost Akur8 posílí své zastoupení navázáním spolupráce s jedním z předních světových poskytovatelů pojištění, zajišťování a řešení rizik souvisejících s pojištěním. Jde o nevýhradní globální spolupráci, pro uživatele v oblastech, kde společnost Munich Re působí. Všechny subjekty a klienti Munich Re mohou využívat výhody plynoucí ze společného přístupu a tohoto řešení.

Řešení společnosti Akur8,speciálně vyvinuté pro pojišťovnictví, zlepšuje procesy tvorby cen prostřednictvím automatizace modelování rizik a poptávky, s využitím transparentní chráněné technologie na bázi umělé inteligence (AI). Hlavní přínosy pro pojištěnce zahrnují zkrácení času potřebného pro tvorbu modelů, které urychlí uvedení na trh, zvýšení prediktivní síly a zároveň zajištění úplné transparentnosti a kontroly vytvořených modelů.

Global Consulting Unit, poradenská divize společnosti Munich Re, usiluje o transformaci tvorby cen pojištění prostřednictvím využití vědy o datech a digitalizace, spolu s přenosem rizik. Skupina několika odborníků na tvorbu cen pojištění z celého světa vyvine produkt a řešení tvorby cen, které mohou využít všichni klienti společnosti Munich Re prostřednictvím vztahů v oblasti zajištění. Společnost Akur8 rozšíří její možnosti v oblasti tvorby cen, přinese zvýšenou hodnotu a sofistikovanější oceňování pro její zákazníky prostřednictvím nástroje pro tvorbu cen, který využívá transparentním způsobem umělou inteligenci. Týmy společnosti Munich Re budou využívat Akur8 pro cenové nabídky pojištění mezi dvěma stranami.

"Pro společnost Akur8 je velkou ctí navázat spolupráci se společností Munich Re, která je jedním z nejuznávanějších světových firem v oblasti pojišťovacího poradenství, kromě jejích aktivit v oblasti zajišťování a primárního pojištění. Tato spolupráce je rovněž důkazem relevance a atraktivity řešení společnosti Akur8 pro celou řadu klientů, od poskytovatelů primárního pojištění přes zajišťování až po poskytovatele řešení pro poradenské firmy,” řekl generální ředitel společnosti Akur8 Samuel Falmagne.

"Naše strategická spolupráce s firmou Munich Re představuje významný strategický krok v našem vývoji, rozšiřování a globálním zastoupení. Ze spojení našich znalostí a silných stránek budou mít obě naše firmy velký prospěch," uvedl ředitel prodeje ve společnosti Akur8 Brune de Linares.

"Společnost Akur8 představuje impozantní řešení modelování rizik a požadavků, které znamená skutečný skok vpřed v oblasti sofistikace tvorby cen v pojišťovnictví. Jsme přesvědčeni, že nám řešení společnosti Akur8 umožní předat našim zákazníkům přidanou hodnotu v rámci našich různých poradenských projektů, zejména díky tomu, že budeme schopni realizovat naše rozsáhlé konzultační postupy, vzájemně spolupracovat v klientském prostředí, zlepšit prediktivitu modelů, a nakonec zajistit významné snížení míry ztrát," řekl ředitel divize globálního poradenství společnosti Munich Re Joachim Mathe.

"Silné stránky společnosti Akur8, které se točí kolem komodifikace prediktivní síly, umožní to, co nazýváme 'třetí vlnou' stanovování cen pojištění: když je zajištěna úplná kontrola procesu, odborníci tráví většinu času snahou porozumět problému a aplikací správného řešení, ne nudnými stále se opakujícími problémy při modelování. Přestože jde o začínající firmu, tým společnosti Akur8 je velmi profesionální, její renomé a schopnost reagovat v průběhu celého procesu byly při našem výběru určujícími faktory. Výběr jsme provedli po důkladném zkoumání všech návrhů a jejich silných stránek," řekl ředitel oddělení aktuárního poradenství a analýzy dat ve společnosti Munich Re Massimo Cavadini.

O společnosti Munich Re

Společnost Munich Re je jednou z předních světových zajišťoven, poskytovatelů primárního pojištění a řešení rizik souvisejících s pojištěním. Skupinu tvoří obchodní segmenty, které se zaměřují na služby v oblasti zajišťování a ERGO, stejně jako společnost zaměřená na správu aktiv MEAG. Společnost Munich Re působí na celém světě a ve všech odvětvích pojišťovnictví. Od svého založení v roce 1880 se společnost Munich Re prosadila svými vynikajícími znalostmi v oblasti rizik a pevnou finanční pozicí. Nabízí svým klientům finanční ochranu v případech, kdy musí čelit výjimečným katastrofám, od zemětřesení v San Francisku v roce 1906 po období tajfunů v Pacifiku v roce 2019. Společnost Munich Re disponuje vynikajícími možnostmi v oblasti inovací, díky kterým je schopna poskytovat krytí také u výjimečných rizik, jako jsou například starty raket, obnovitelná energie nebo kybernetické útoky. Společnost hraje klíčovou roli v oblasti digitální transformace pojišťovnictví a díky tomu rozšířila své kapacity v oblasti posuzování rizik a řadu služeb, které nabízí. Její na míru šitá řešení a blízký přístup k zákazníkům dělají ze společnosti Munich Re jednoho z největších a nejvyhledávanějších partnerů v oblasti rizik pro firmy, instituce i soukromé osoby.

O společnosti Akur8

Akur8 přináší revoluci do stanovování cen pojištění s transparentní umělou inteligencí (AI). Společnost Akur8 vyvinula jedinečné řešení tvorby cen pojištění na bázi AI, které automatizuje modelování pro pojišťovny a zároveň zachovává úplnou transparentnost a kontrolu nad vytvořenými modely, jak to vyžadují regulační orgány na celém světě. Řešení společnosti Akur8 je jediné na světě, které spojuje strojové učení a aktuární sféru a umožňuje zákazníkovi dlouhodobou optimalizaci cen podloženou hodnotou.

(1) https://www.munichre.com/en/solutions/reinsurance-property-casualty/global-consulting.html

Kontakty:

Munich Re

Dr. Massimo Cavadini (mcavadini@munichre.com, Global Head of Actuarial Consulting & Data Analytics)

Dr. Davide Burlon (dburlon@munichre.com, Global Akur8 Product Owner)

Akur8

Felix d’Alançon (felix.dalancon@akur8-tech.com, Global Partnerships)

Zdroj: Akur8

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)

Klíčová slova Francie-pojišťovny-služby-firmy-Akur8

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Služby, cestovní ruch
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.