Testování nového motoru GE Catalyst začne na létající zkušebně ČVUT na berlínském letišti

Foto: Fakulta strojní ČVUT

Foto: Fakulta strojní ČVUT

Prestižní časopis AVIATIONWEEK & SPACE Technology zveřejnil výstupy projektu spolupráce ČVUT v Praze a GE Aviation

Testování turbovrtulového motoru GE Catalyst, v upraveném letounu King Air 350, proběhne ve druhém čtvrtletí tohoto roku na letišti v Berlíně. Letoun, který pro Fakultu strojní ČVUT v Praze byl v Německu upraven jako létající zkušebna pro letové zkoušky, je vybaven vysokorychlostními systémy sběru dat. Spolupráce ČVUT a společnosti GE Aviation započala v roce 2016 a má vést k rozvoji leteckého průmyslu v Česku a upevnit postavení nejstarší technické univerzity ve střední Evropě v oblasti digitalizace průmyslu. Jedním z výsledků spolupráce je létající zkušebna v podobě upraveného letounu King Air 350, aktuálně využívaná pro společné projekty ČVUT a GE Aviation Czech.

Nový turbovrtulový motor GE Catalyst je první zcela nově vyvinutý turbovrtulový motor po více než 30 letech. Catalyst obsahuje řadu nových technologií poprvé užitých v turbovrtulových motorech, ale i leteckých motorech vůbec. Jde o plně digitální integrované řízení motoru a vrtule, naklápěcí lopatky, uvnitř chlazené lopatky, ale třeba o komponenty vyráběné 3D tiskem. To vše vede k významnému zlepšení vlastností motoru oproti existujícím na trhu. Catalyst má o 10% vyšší tah s vyšším dostupem při 15 % snížení spotřeby paliva a o 30 % prodlouženou meziservisní dobu.

Motor při vývoji prochází řadou testů. Jedny z nich proběhnou na létající zkušebně ČVUT. První část bude zahájena na berlínském letišti a pak se přesune na letiště v Hradci Králové. Testování probíhá v rámci kolaborativní výzkumné spolupráce GE Aviation Czech a ČVUT. Na základě změřených dat na zkušebnách ČVUT vyvíjí individuální celoživotní monitorovací systém funkčnosti motoru s prediktivní údržbou. Je to aplikace myšlenek Průmyslu 4.0 a digitalizace na sledování leteckých motorů. Internet věcí vede ke sběru big data a jejich analýza přináší znalosti pro prediktivní údržbu i výzkum.

Celá spolupráce ČVUT s GE Aviation Czech vznikla z požadavku vlády České republiky, abychom posílili výzkumné a výukové kompetence v leteckých a kosmických technologiích na ČVUT pro vybudování ekosystému spolupráce univerzity s průmyslem. Prvním partnerem tohoto ekosystému je právě GE Aviation Czech. Zájem projevují další velké letecké firmy. Ekosystém přispívá k podpoře rozvoje leteckých a kosmických aktivit v ČR jako důležitého segmentu průmyslu, který navíc může diversifikovat specializaci České republiky na automotive.

Základem ekosystému bylo vybudování ucelené řady zkušeben leteckých motorů. Postaveny a využívány jsou čtyři pozemní (dynamometrická, jádrová, dvě vrtulové). Nyní se dokončuje v Berlíně poslední létající zkušebna. Ta spočívá v přestavbě letadla King Air 350 na experimentální letadlo vybavené vysokorychlostními systémy sběru dat.

Důležitou součástí ekosystému na straně univerzity jsou výzkumníci a studenti. ČVUT s GE si vzájemně poskytují znalosti a jejich rozvoje se zúčastní studenti. Kromě zajímavé práce pro své vývojáře a studenty získává ČVUT zároveň šanci, aby vedlo studenty k zájmu o letecký trh na špičkové technologické úrovni. Ze synergií GE a ČVUT může profitovat celý český letecký průmysl a celková konkurenceschopnost domácí ekonomiky. ČVUT je vůbec první univerzitou, s kterou má GE tak úzkou spolupráci.

ČVUT také na projektu spolupracuje s Leteckým ústavem FSI VUT Brno, pražským Výzkumným a zkušebním leteckým ústavem (VZLÚ) a českým leteckým podnikem Praga Avia v Hradci Králové. „V současné době jsme na cestě od systému řízení kvality pod oprávněním GE Aviation Czech dozorovaným UCL pod EASA k samostatné registraci systému řízení kvality ČVUT. Zde přebíráme znalosti a zkušenosti od GE Aviation. Bez samostatné registrace ČVUT bychom užití zkušeben leteckým výrobcům mohli nabízet jen obtížně,“ říká děkan Fakulty strojní ČVUT prof. Valášek.

Časopis AVIATIONWEEK & SPACE Technology je prestižní časopis v oboru, který vydává společnost Aviation Week Network. Ta sdružuje odborníky v oblasti letectví kosmonautiky a obrany. Článek vyšel 7. dubna 2021 a pojednává o novém turbovrtulovém motoru, který vyvinula firma GE Aviation ve spolupráci s ČVUT. Jeho vývoj se uskutečnil v českém závodě GE v Letňanech. Nyní probíhá certifikování a testování tohoto motoru a poté se motor začne v Letňanech vyrábět. Článek můžete najít zde: https://aviationweek.com/business-aviation/aircraft-propulsion/flight-tests-beckon-ge-catalyst-turboprop .

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm přes 17 800 studentů. Pro akademický rok 2021/22 nabízí ČVUT svým studentům 227 akreditovaných studijních programů a z toho 94 v cizím jazyce. ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. ČVUT v Praze je v současné době na následujících pozicích podle žebříčku QS World University Rankings, který hodnotil 1604 univerzit po celém světě. V celosvětovém žebříčku QS World University Rankings je ČVUT na 432. místě a na 9. pozici v regionálním hodnocení „Emerging Europe and Central Asia“. V rámci hodnocení pro „Engineering – Civil and Structural" je ČVUT mezi 151.–200. místem, v oblasti „Engineering – Mechanical“ na 201.–250. místě, u „Engineering – Electrical“ na 201.–250. pozici. V oblasti „Physics and Astronomy“ na 201. až 250. místě, „Natural Sciences“ jsou na 283. příčce. V oblasti „Computer Science and Information Systems" je na 251.–300. místě, v oblasti „Mathematics“ a „Material Sciences“ na 301.–350 místě a v oblasti „Engineering and Technology“ je ČVUT na 256. místě. Více informací najdete na www.cvut.cz.

Klíčová slova ČR-školy-letectví-průmysl-vysoké-ČVUT

Oblast
Jihočeský (cb)

Kategorie
Auto-moto, doprava a stroje
Věda, vzdělávání a školství
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.