Odpověď společnosti RENCAR PRAHA, a.s

Dne 30. 3. 2021 ČTK publikovala článek s názvem „DPP získal loni z reklamy 159 milionů Kč, více než o rok dříve“. Tento článek obsahoval tvrzení, která dle přesvědčení společnosti RENCAR neodpovídají skutečnosti. Společnost RENCAR k informacím prezentovaným v předmětném článku sděluje následující.

Z veřejně dostupných informací (zejména smluv zveřejněných v registru smluv) a dat, která má společnost RENCAR k dispozici, vyplývá, že loňský výnos společnosti DPP z pronájmu reklamních ploch se oproti částce, kterou získával do roku 2016 na základě smlouvy se společností RENCAR, zvýšil o 36 %. Není tedy pravdivé tvrzení tiskového mluvčího DPP o tom, že loňský výnos z pronájmu reklamních ploch je trojnásobný oproti částce, kterou podnik získával do roku 2016 od společnosti RENCAR, jak implikuje daný článek.

Pravidelné roční výnosy DPP od společnosti RENCAR se do roku 2016 pohybovaly v částce okolo 80 mil. Kč, nikoli 50 mil. Kč, jak nesprávně informoval mluvčí DPP. Nyní dosahují výnosy DPP z pronájmu téhož majetku DPP okolo 112 mil. Kč, přičemž však v částce cca 13 mil. Kč se na těchto výnosech podílela společnost RENCAR.

Na výnosech DPP z pronájmu reklamních ploch se významně podílí též výnos z pronájmu ploch pro umístění reklamních CLV vitrín v metru. Tyto plochy však společnost RENCAR nikdy neprovozovala. Uvedené reklamní plochy provozovala až do roku 2019 - 7 -(kdy dané plochy převzala společnost BigBoard Praha, a.s.) společnost euroAWK s.r.o., která za pronájem daných reklamních ploch platila DPP ročně částku okolo 11 mil. Kč. Nyní získává DPP z pronájmu stejných reklamních ploch cca 46 mil. Kč. Významný nárůst výnosů DPP ve srovnání let 2016 a 2020 je tedy dán především ukončením spolupráce s euroAWK, nikoli ukončením spolupráce se společností RENCAR, jak nesprávně prezentuje DPP.

V kontextu výše uvedeného je pak zřejmé, že společnost RENCAR ve skutečnostiexkluzivní postavení při užívání reklamních ploch na majetku DPP neměla, neboť významnou část reklamních ploch na majetku DPP (CLV vitríny v metru) obhospodařovala až do roku 2019 – ke škodě DPP – společnost euroAWK.

Nepravdivé je i prezentované tvrzení tiskového mluvčího DPP o tom, že nynější výnosy DPP pocházejí pouze z třetiny reklamních ploch. Skutečnost je taková, že počet/rozsah reklamních ploch na majetku DPP je ve srovnání let 2016 a 2020 více méně stále stejný; celkový počet reklamních ploch sice v průběhu let kolísá, nicméně jedná se o jednotky procent.

Zároveň, není správná informace, že Městský soud v Praze rozhodl, že smlouva mezi DPP a společností RENCAR na pronájem reklamních ploch v pražské MHD je neplatná. Skutečnost je taková, že Městský soud v Praze se v rámci odvolacího řízení otázkou platnosti smlouvy vůbec nezabýval a věc vrátil – v její klíčové části – soudu prvního stupně k dalšímu projednání.

Kontakt:

Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o.

tel.: +420 224 229 287-9, fax: +420 224 229 290

e-mail: office@p-w.cz

Klíčová slova ČR-MHD-reklama-správa-Praha

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Auto-moto, doprava a stroje
Politika, veřejná správa a soudy
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.