Agthia se vydává na transformační cestu se svou strategií stát se do roku 2025 lídrem potravinářského a nápojového průmyslu

Chalífa Sultan Al Suwaidi, předseda představenstva, Agthia Group (Photo: AETOSWire)

Chalífa Sultan Al Suwaidi, předseda představenstva, Agthia Group (Photo: AETOSWire)

Agthia Group PJSC zveřejnila svou dlouhodobou strategii stát se do roku 2025 lídrem potravinářského a nápojového průmyslu na Blízkém východě, v severní Africe a v Pákistánu (MENAP) a dalších regionech. Strategie je založena na třech pilířích (růst, účinnost a schopnost) a je navržena tak, aby rozšířila vedoucí postavení skupiny na trhu, poskytla významnou hodnotu všem zúčastněným stranám a nadále podporovala růst ziskovosti přístupem zaměřeným na spotřebitele.

Tato tisková zpráva obsahuje multimédia. Její plnou verzi naleznete zde: https://www.businesswire.com/news/home/20210413005841/en/

Organizace se sídlem v Abú Zabí se zabývá výrobou, distribucí a uváděním na trh široké škály produktů potravinářského a nápojového průmyslu, včetně populárních regionálních značek, jako je například Al Ain (voda), Al Foah (datle), Al Faysal Bakery & Sweets (pekárna) a Grand Mills (mouka a pekárna).

Chalífa Sultan Al Suwaidi, předseda skupiny Agthia, se k situaci vyjádřil následovně: "Tato strategie uvolní plný potenciál možností, které jsme vybudovali, vytvoří větší příležitosti pro naše lidi a bude působit jako katalyzátor pro nás, abychom znovu stanovili nová měřítka v oblasti výzkumu a vývoje.“

Alan Smith, generální ředitel Agthia Group, uvedl: "Naše strategie vychází z důkladného posouzení podnikání a jasné vize našeho směřování. Budeme i nadále úspornější, chránit naše hlavní podnikání a zajišťovat, aby náš pokrok byl agilní a uváženě stimulován.“

Růst

Agthia bude růst zkvalitňováním služeb a produktů na prioritních trzích, rozšířením do kategorií přidané hodnoty a zvýšením marží do roku 2025. To bude možné posílením hlavní základny, včetně posílení kategorie vody, ochrany kategorií mouky a krmiva, jakož i přesunem sortimentní skladby do vyšších kategorií marží.

Skupina se navíc pustila do robustní strategie anorganického růstu, která se zaměřuje na akvizice společností se silnými spotřebitelskými značkami, které jsou ve svých kategoriích lídry na trhu.

"Strategie bude vytvářet nákladové a příjmové synergie prostřednictvím příležitostí pro křížový prodej a posílením regionálního portfolia značek skupiny,“ vysvětlil Smith.

Účinnost

Agthia cílí na úspory ve výši 200 milionů AED200 prostřednictvím synergické extrakce a na zjednodušení stávajících a získaných podniků. Organizace mimo strategická partnerství pro distribuci a marketing vylepší excelenci obchodního a pracovního kapitálu, provozní optimalizaci a štíhlé zadávání zakázek, stejně jako řízení výrobních a dodavatelských řetězců. Neškálovatelná aktiva budou odprodána, zatímco dodavatelé a specifikace budou zjednodušeny.

Schopnost

Agthia bude i nadále rozvíjet svůj lidský kapitál a získávat další talenty s jasným zaměřením na odborné řízení kategorií, aby své schopnosti sladila s očekávanými požadavky rostoucí organizace.

Její hlavní zaměření na příštích pět let zahrnuje digitalizaci systémů řízení výkonnosti a zavádění změnových iniciativ s pokračujícím důrazem na udržitelnost a inovace.

Skupina bude i nadále posilovat efektivitu svých aktivit, optimalizovat portfolio produktů, zachovávat zásadový rámec pro přidělování a pokračovat v zavádění té nejlepší environmentální, sociální a správní (Environment, Social & Governance, ESG) agendy ve své třídě s cílem zlepšit zkušenosti spotřebitelů a zajistit návratnost pro akcionáře v souladu s globálními standardy.

Další informace naleznete na: www.agthia.com

*Zdroj: AETOSWire

Původní verzi naleznete na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210413005841/en/

KONTAKTY:

Shahla Kashif

skashif@quillmena.com

Tel.: +971559534795

Zdroj: Agthia Group PJSC

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)

Klíčová slova SAE-potraviny-nápoje-trh-firmy-Agthia Group PJSC

Oblast
Blízký východ (bv)

Kategorie
Potraviny, gastronomie
Obchod, marketing

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.