Společnost EIG podepsala smlouvu s firmou Aramco o odkoupení infrastruktury v hodnotě 12,4 miliardy dolarů

Konsorcium vedené společností EIG získá 49% podíl v nově založené firmě Aramco Oil Pipelines Co. a právo vybírat po dobu 25 let poplatky za ropu přepravenou prostřednictvím sítí ropovodů spravovanou firmou Aramco

Jedná se o jednu z největších světových transakcí v oblasti energetické infrastruktury

EIG, přední institucionální investor do globálního energetického sektoru a jedna z předních světových firem v oblasti investic do infrastruktury, dnes oznámila, že uzavřela smlouvu o pronájmu a zpětném pronájmu s firmou Saudi Arabian Oil Co. (dále jen „Aramco“), na jejímž základě získává konsorcium investorů pod vedením společnosti EIG 49% podíl ve firmě Aramco Oil Pipelines Company (dále jen „Aramco Oil Pipelines“), nově založeném subjektu, a to spolu s právem vybírat po dobu 25 let poplatky za ropu přepravenou prostřednictvím sítí ropovodů spravovanou firmou Aramco. Celková hodnota transakce činí zhruba 12,4 miliardy dolarů a společnost Aramco v nově založeném subjektu bude držet zbývající 51% podíl, což znamená, že celková hodnota společnosti Aramco Oil Pipelines činí přibližně 25,3 miliardy dolarů.

Síť ropovodů, která zahrnuje všechny stávající i budoucí stabilizované ropovody firmy Aramco v Království Saúdské Arábie, propojuje ropná naleziště se zpracovatelskými firmami. Přes tuto páteřní síť prochází 100 % ropy, kterou firma Aramco v Království Saúdské Arábie vytěží na základě své koncesionářské smlouvy.

Součástí této transakce je i pronájem stabilizované ropovodní sítě firmy Aramco nově založené společnosti Aramco Oil Pipelines a firma Aramco Oil Pipelines na oplátku udělí společnosti Aramco výhradní práva k využívání, provozu, přepravě a údržbě celé ropovodní sítě na dobu 25 let výměnou za čtvrtletní tarifní poplatky, které budou hrazeny společnosti Aramco. Výše těchto poplatků bude vypočtena ze závazku minimálního odběru ropy. Společnost Aramco si tak za všech okolností udrží svá vlastnická práva ke své ropovodní síti a ponese veškerá provozní a kapitálová rizika. Transakce žádným způsobem neomezuje stávající objemy ropné produkce firmy Aramco, které závisí na poptávce ze strany Království Saúdské Arábie.

„Pro investory společnosti EIG se jedná o skvělou příležitost a jsme velmi rádi, že můžeme s firmou Aramco spolupracovat na tomto obrovském globálním infrastrukturním projektu,“ řekl R. Blair Thomas, předseda představenstva a generální ředitel firmy EIG. „Tato transakce skvěle zapadá do filozofie firmy EIG, která je založena na investování do vysoce kvalitních aktiv a generování zisku z kriticky důležité infrastruktury. Těšíme se na dlouhodobé partnerství s firmou Aramco a na vytváření dalších hodnot pro naše investory prostřednictvím této významné investice.“

Amin H. Nasser, prezident a generální ředitel firmy Aramco, řekl: „Tato významná transakce představuje další významný krok vpřed v naplňování programu optimalizace našeho portfolia. Využíváme nové příležitosti, a to i v souvislosti s programem Shareek, který Království Saúdské Arábie nedávno představilo. Tato transakce navíc ještě více posílí silné kapitálové zázemí firmy Aramco a pomůže nám maximalizovat zisky pro naše akcionáře. A našim dlouholetým partnerům se investice do jedné z nejpozoruhodnějších energetických infrastruktur na světě rozhodně vyplatí. Těšíme se na využívání dalších budoucích příležitostí v rámci naší dlouhodobé strategie vytváření hodnot.“

K dokončení transakce by mělo dojít co nejdříve, jak to bude možné a to po splnění standardních podmínek, včetně schválení transakce orgány pro dohled nad hospodářskou soutěží a trhem.

Finančním poradcem společnosti EIG pro tuto transakci byla banka HSBC Bank plc a právním poradcem pak kancelář Latham & Watkins.

O společnosti EIG

EIG je předním institucionálním investorem do globálního energetického průmyslu a k 31. prosinci 2020 firma spravovala aktiva v celkové hodnotě 22 miliard dolarů. Firma EIG se v globálním měřítku specializuje na soukromé investice do energetiky a s energetikou související infrastruktury. Za svou 39letou historii společnost EIG investovala do energetického sektoru více než 34,9 miliardy dolarů, a to prostřednictvím více než 365 projektů či firem ve 36 zemích z 6 světadílů. Mezi zákazníky společnosti EIG patří přední penzijní fondy, pojišťovací společnosti, zajišťovny, nadace a soukromé fondy, a to jak ze Spojených států amerických, tak z Asie či Evropy. Firma EIG sídlí ve Washingtonu a má pobočky v Houstonu, Londýně, Sydney, Rio de Janeiru, Hongkongu a Soulu. Další informace získáte na webových stránkách společnosti EIG - www.eigpartners.com.

O společnosti Aramco

Aramco je globální energetickou a chemickou společností. Věříme, že energie představuje příležitost. Zpracováváme zhruba jeden z osmi barelů veškeré vytěžené ropy na světě, vyvíjíme nové energetické technologie a náš mezinárodní tým odborníků se snaží vytvářet smysluplné hodnoty ve všem, co děláme. Snažíme se zajistit trvalou udržitelnost energetických zdrojů a umožnit jejich hospodárnější využívání, což pomáhá zlepšit stabilitu a zajistit dlouhodobý růst na celém světě. www.aramco.com.

Přečtěte si zdrojovou verzi této tiskové zprávy na webových stránkách businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210409005457/en/

Kontaktní informace:

EIG

Sard Verbinnen & Co.

Kelly Kimberly / Brandon Messina

+1 212-687-8080 EIG-SVC@sardverb.com

Aramco

Vztahy se zahraničními médii: international.media@aramco.com

Vztahy s investory: investor.relations@aramco.com

Zdroj: EIG

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)

Klíčová slova USA-ropa-energie-firmy-Aramco-EIG

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Energetika, suroviny

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.