Video představující systém pro certifikaci vaření japonské kuchyně vydané aplikačním/správním orgánem certifikačního systému, společností TOW co., Ltd. (Tokio, Japonsko)

TOW co., Ltd.:

Tato tisková zpráva obsahuje multimédia. Její plnou verzi naleznete zde: https://www.businesswire.com/news/home/20210329005028/en/

[https://tow.co.jp/certification/] Na tomto odkazu naleznete dokument, který prostřednictvím příběhů zahraničních kuchařů pokoušejících se o zvládnutí testu pro získání zlaté certifikace (nejvyššího nastíněného standardu certifikačního systému) demonstruje hodnotu certifikačního systému.

Ministerstvo zemědělství, lesnictví a rybolovu stanovilo od dubna 2016 pokyny pro certifikaci kuchařských dovedností pro japonskou kuchyni v zahraničních zemích.

Tento systém stanovuje zvláštní normy, které mohou soukromé subjekty použít k uznání zahraničních kuchařů, kteří získali znalosti a kuchařské dovednosti nezbytné pro přípravu japonské kuchyně, aby pomohly zajistit, že požadavky japonské kultury stolování a stravování, stejně jako japonské zemědělské a mořské produkty, jsou vhodně a účinně komunikovány po celém světě.*

Díky tomu se soukromý sektor může sám stát hnací silou při podpoře úsilí o certifikaci dovedností v oblasti vaření japonské kuchyně, čímž zvýší počet certifikovaných osob. Navíc tím podpoří další růst počtu zahraničních kuchařů, kteří získali příslušné znalosti a dovednosti pro přípravu japonské kuchyně. To vše s konečným cílem dále posilovat celosvětovou pověst japonské kultury stolování a stravování a rozšířit spotřebu japonských zemědělských a mořských produktů.

Za tímto účelem je společnost TOW co., Ltd. aktivně zapojena jako aplikační/správní orgán certifikačního systému. K březnu 2021 schválila společnost 11 certifikačních orgánů, které zase uznaly 14 jednotlivých šéfkuchařů splňujících normy zlaté certifikace, 187 stříbrné a 389 bronzové.

Přestože pandemie COVID-19 zasadila značnou ránu potravinářskému průmyslu po celém světě, je společnost TOW co., Ltd. nadále odhodlána plnit své úkoly a povzbuzovat všechny zahraniční kuchaře, kteří usilují o získání znalostí a dovedností pro řádnou přípravu japonské kuchyně. Doufáme, že vytvoření a sdílení tohoto videa, které představuje certifikační systém kuchařských dovedností pro japonskou kuchyni, pomůže tyto cíle splnit.

*Certifikační standardy

Zlatý (Gold)

Ti, kteří mají přibližně dvouleté praktické zkušenosti v japonské restauraci se sídlem v Japonsku, jehož šéfkuchař je japonské národnosti a usuzuje se, že získali stanovené znalosti a dovednosti.

Znalosti a dovednosti, které mají být získány:

- Znalosti týkající se japonské stravovací kultury

Znalosti týkající se japonské stravovací kultury, japonských potravin, způsobu stravování, japonského saké a čaje.

- Znalosti týkající se hygieny

Znalosti typů otravy jídel a její prevence, oblečení, manipulace s potravinami, čištění a sterilizace kuchyňských potřeb a zařízení, ingrediencí a potravin, které vyžadují ošetření ohřevem.

- Techniky

Znalosti týkající se používání japonského kuchyňského náčiní a vybavení, výběru ingrediencí a jejich krájení a loupání, postupů a hodin potřebných pro vaření, úrovní tepla/mechanismů aplikace tepla, přípravy daši (japonského vývaru/výtažku), poměrů pro míchání koření, podávání, konzervačních metod, přípravy menu.

- Omotenaši

Znalosti slovníku, pozdravu, etikety, umisťování jídel, umění ohleduplnosti.

Stříbrný (Silver)

Ti, kteří se učili a získali znalosti a dovednosti týkající se japonské kuchyně přibližně po jednom roce na jakékoliv kuchařské škole, která se nacházela v jejich zemi a mimo ni a absolvovali ji.

NEBO

Ti, kteří mají přibližně roční praktické zkušenosti v japonské restauraci se sídlem v Japonsku, jejíž šéfkuchař je japonské národnosti a usuzuje se, že získali stanovené znalosti a dovednosti.

Znalosti a dovednosti, které mají být získány:

- Znalosti týkající se japonské stravovací kultury

Znalosti týkající se japonské stravovací kultury, japonských potravin, způsobu stravování.

- Znalosti týkající se hygieny

Znalosti typů otravy jídel a její prevence, oblečení, manipulace s potravinami, čištění a sterilizace kuchyňských potřeb a zařízení, ingrediencí a potravin, které vyžadují ošetření ohřevem.

- Techniky

Znalosti týkající se používání japonského kuchyňského náčiní a vybavení, výběru ingrediencí a jejich krájení a loupání, postupů a hodin potřebných pro vaření, úrovní tepla/mechanismů aplikace tepla, přípravy daši (japonského vývaru/výtažku), poměrů pro míchání koření, podávání, konzervačních metod.

- Omotenaši

Znalost etikety a umisťování jídel.

Bronzový (Bronze)

Osoby, které absolvovaly školení týkající se znalostí a dovedností stanovených v krátkodobých školeních atd. organizovaných jakoukoli japonskou kuchařskou školou a/nebo soukromými subjekty umístěnými ve jejich zemích a mimo ně, které poté složily zkoušku provedenou certifikačním orgánem.

Znalosti a dovednosti, které mají být získány:

- Znalosti týkající se japonské stravovací kultury

Znalosti týkající se japonské stravovací kultury.

- Znalosti týkající hygieny

Znalosti prevence otravy jídlem, oblečení, manipulace s potravinami, čištění a sterilizace kuchyňských potřeb a zařízení, ingrediencí a potravin, které vyžadují ošetření ohřevem.

- Techniky

Znalosti týkající se používání japonského kuchyňského náčiní a vybavení, výběru ingrediencí a jejich krájení a loupání, postupů a hodin potřebných pro vaření, poměrů pro míchání koření, podávání, konzervačních metod.

- Omotenaši

Znalost etikety.

Původní verzi naleznete na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210329005028/en/

KONTAKTY:

Orgán pro aplikační/správní orgán certifikačního systému v oblasti kuchařských dovedností pro přípravu japonské kuchyněSekretariát TOW co., Ltd.Aya HamasunaMail: nihonshoku.ginou@tow.co.jp

Zdroj: TOW co., Ltd

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)

Klíčová slova Japonsko-gastro-společnost-trendy-potraviny-TOW

Oblast
Asie, Austrálie (as)

Kategorie
Potraviny, gastronomie
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.