Blatný podle Radostného Česka významně ohrožuje zdraví obyvatel a přispívá k šíření nemoci

Boleslav Buzek

Boleslav Buzek

Předseda politické strany Radostné Česko Boleslav Buzek podal trestní oznámení na ministra zdravotnictví Jana Blatného. Důvodem je podle Buzka především jeho neodborný a vysoce hazardní přístup k veřejnému zdraví. Vůbec prý neuznává pojmy jako je prevence, zdravá imunita, zdravý duch, zdravé tělo. Dle častých nesmyslných a protichůdných vyjádření ministra Blatného Buzek také pochybuje o jeho duševní kondici.

Trestní oznámení bylo podáno k Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze kvůli podezření ze spáchání trestných činů obecného ohrožení, nelidského zacházení, zneužití pravomoci úřední osoby a podněcování k trestné činnosti.

"Zatímco ve většině civilizovaných zemí ministr zdravotnictví chrání zdraví obyvatel, u nás je to naopak. Vypadá to, že se ministr dopouští zneužívání své pravomoci, ohrožuje naše fyzické i psychické zdraví a nabádá k trestné činnosti," vysvětluje Buzek. Oznamovatel má předně za to, že vyhlášení nouzového stavu, které Blatný podporuje, je protiústavní, jelikož chybí řádné a logické zdůvodnění tohoto rozhodnutí vlády.

"Ministr zdravotnictví nemá pro nařízení povinnosti nosit zdraví škodlivé roušky (nosiče patogenů) v přírodě jakékoliv pádné zdůvodnění. Proti nutnosti nošení roušek ve venkovních prostorech, zejména parcích a lesoparcích, se staví odborná veřejnost, která svá tvrzení dokládá na rozdíl od ministra Blatného studiemi," doplňuje Buzek.

Předseda Radostného Česka je také přesvědčen, že ministr Blatný si je vědom výše uvedené skutečnosti, a i přesto zcela neopodstatněně trvá na důsledném dodržování příkazů nošení roušek v parcích a lesoparcích, i když jde člověk sám. Tím Jan Blatný vědomě hazarduje se zdravím či životy lidí. Ti nemají téměř jinou možnost jít se nadýchat čerstvého vzduchu, posílit tím imunitu a psychickou kondici, než vyrazit do přírody. Buzek je také přesvědčen, že nucené nošení roušek, tam kde není potřeba, způsobuje oslabení imunity a tím i paradoxně k většímu šíření nakažlivých nemocí s těžším průběhem. Dýchací ústrojí člověka není vůbec stavěno na nošení roušek.

Jan Blatný svou nejasnou a paradoxní rétorikou podněcuje lidi obcházet příkaz nošení roušek ve venkovních prostorech za předpokladu, že by se osoba vydávala za sportovce. Oproti tomu vyzývá k přísným postihům porušování těchto příkazů.

"Celkový přístup ministra Blatného je nejasný, nekoncepční a vede k tomu, že celá společnost je z jeho opatření frustrována, roste míra depresí a dalších psychických onemocnění. Lidé nesmí např. do hor, ale jet v přeplněném autobuse do Lídlu ano. Chybí jakýkoliv jasný plán, původně vytvořená pravidla systému PES už ignoruje i sám Blatný a pravděpodobně ani on sám neví, co má dělat,“ uzavírá Buzek.

Trestní oznámení (ke stažení zde) bylo podáno k Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze kvůli podezření ze spáchání trestných činů obecného ohrožení, nelidského zacházení, zneužití pravomoci úřední osoby a podněcování k trestné činnosti.

Kontakt: https://www.radostnecesko.cz/

Klíčová slova ČR-strany-vláda-koronavirus-Radostné Česko

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zdravotnictví
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.