V Poslanecké sněmovně PČR se projednává změna zákona

Pozměňovací návrh poslankyně Olgy Richterové k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., stanovuje, že malé děti do tří let nemohou být dlouhodobě umístěny do ústavních zařízení.

V České republice zatím platí, že opuštěné malé děti do tří let mohou být umisťovány do ústavní péče. Přestože je zde již úspěšně zavedená pro děti zásadně prospěšnější možnost, pěstounská péče na přechodnou dobu. Názory některých, že umisťování malých dětí do ústavních zařízení je nutné a pro děti prospěšné, zásadně odporují vědeckým poznatkům.

PhDr. Petra Winnette, PhD, specialistka na raný vývoj, srovnávací vědkyně říká: „Rozsáhlá vědecká literatura nám poskytuje jasná data. První tři roky života jsou kritické pro zdravý vývoj našeho mozku. Pokud dítě v tomto období nemá matku nebo primárního pečovatele, bude odlišného vývoje mozku následky zažívat nejen v dětství, ale mohou mít dopad na celý jeho život.“

Pozměňovací návrh poslankyně Olgy Richterové je dlouho kýženým a zásadním krokem ke změně dosavadní praxe. Pokud bude schválen, naplní právo našich opuštěných miminek a malých dětí na primárního pečovatele, a tím právo na zdravý neurobiologický vývoj.

Institut rodinné péče NATAMA (www.natama.cz) je odbornou organizací, která se zaměřuje na vývojovou neurovědu a psychologii a terapii. Spolupracuje s řadou vědců, kteří jsou světovými kapacitami v tomto oboru.

Kontaktní osoby:

PhDr. Petra Winnette, PhD., srovnávací vědkyně, specialistka na raný neurobiologický vývoj, tel.: 777 897 867 www.natama.cz, tel: 608 118 100

Ing. Michaela Wicki, manažerka Natamy, tel.: 775 698 398

Klíčová slova ČR-rodina-sněmovna-děti-firmy-Natama

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.