Pandemie psychicky dopadá hůře na ženy a mladé

Deprese, úzkosti a další psychické potíže v loňském roce podle odborníků celosvětově narostly až v řádech desítek procent. Pandemie pak více psychicky dopadá na ženy a mladé ročníky, nejvíce lidi trápí obava ze ztráty někoho blízkého a z toho, že pandemie negativně ovlivní jejich vztahy.

Vyplývá to z průzkumu, který si nechala zpracovat česká platforma pro on-line terapii Terap.io.

Kdo má největší obavy?

"Pandemie psychicky doléhá hůře na ženy, 45 % jich v průzkumu odpovědělo, že se kvůli pandemii cítí výrazně nebo o něco hůře než obvykle. Podobně odpovědělo 'pouze' 33 % mužů," uvedl Chadi El-Moussawi, spoluzakladatel Terap.io. Rozdílně dopad pandemie na duševní pohodu vnímají také různé věkové kategorie - skoro polovina mladých ve věku 18 až 25 let odpověděla, že se cítí hůř. S věkem se pak tento poměr snižuje, u seniorů nad 63 let je to čtvrtina respondentů. Česko v tomto není nijak výjimečné, k podobným závěrům došel i mezinárodní průzkum COH-FIT, který od června do října 2020 probíhal ve 150 zemích postižených pandemií.

Čeho se bojíme?

Nejčastější odpovědí na otázku, čeho se lidé v souvislosti s pandemií nejvíce obávají, byla ztráta někoho blízkého (uvedlo 40 % respondentů). Druhou nejčastější obavou pak byl strach, že pandemie negativně ovlivní rodinné nebo partnerské vztahy, toho se bojí téměř třetina respondentů. 28 % lidí pak uvedlo strach z toho, že jim dojdou peníze. Mezi seniorskou skupinou ale byla tato obava označena pouze sedmi procenty. Senioři se zase ve srovnání s mladšími ročníky přirozeně více obávají vlastního onemocnění covid-19 (25 % seniorů, v mladších věkových skupinách se podíl pohyboval mezi 10 a 15 %). Reprezentativního průzkumu se u agentury Ronda Data zúčastnilo více než dvě tisícovky dospělých ve věku 18-65 ze všech krajů ČR.

"Rostoucí trend psychických obtíží ukazuje, že duševní hygiena je v době pandemie ještě důležitější, než před ní. K účinným prostředkům patří dostatek pohybu, pobyt na čerstvém vzduchu, kontrola času stráveného sledováním zpráv a kvalitní čas strávený s blízkými," vysvětluje psychoterapeutka Iveta Hlaváčová z platformy Terap.io.

Jak si uchovat zdravou psychiku

V pandemii zároveň skokově vzrostl zájem o odbornou pomoc. "Počet registrovaných uživatelů platformy terap.io se během první jarní vlny ztrojnásobil a stejný skok přinesla i podzimní vlna. Aktuálně naši terapeuté pomáhají každý měsíc více než dvě stě novým klientům," uvádí Chadi El-Moussawi. Na Terap.io každý měsíc proběhne kolem 300 sezení s terapeuty formou videohovoru, telefonického hovoru nebo chatu. Aktuálně na platformě působí 25 terapeutů.

Jako další nástroj, který pomáhá ke dlouhodobému zlepšení nálady a prevenci psychických potíží, slouží mobilní aplikace VOS.health. Jedná se o digitální deník do nějž si uživatelé zaznamenávají své emoce, pocity a náladu a učí se sebereflexi. Aplikace je pak za pomoci umělé inteligence analyzuje a dokáže poradit, jak si udržet mentální pohodu. To vše vede k sebepoznání a celkovému zlepšení psychické stability a spokojenějšímu životu. VOS rovněž v nejbližší době nabídne intervence jako jsou dechová cvičení, afirmace a behaviorální aktivace či terapeutické hotlinky. Aplikaci vyvinulo české digitální studio Qusion za pomoci odborníků na mentální zdraví.

První česká platforma pro psychoterapii Terap.io vznikla v důsledku náročných životních období dvou přátel (Chadi El-Moussawi a Jan Sasínek), která překlenuli díky terapii. Společně s týmem zkušených terapeutů se pak rozhodli vytvořit službu, která zjednoduší přístup k terapii všem. Terap.io během pár jednoduchých kroků propojí klienta s ověřeným terapeutem a po výběru termínu zprostředkuje terapeutické sezení formou videohovoru, audiohovoru nebo chatu, bezpečně a bez využití třetích stran. Terapii tak zájemci mohou podstoupit v jakémkoli čase a situaci, která jim vyhovuje. Služba také pomáhá s výběrem konkrétního terapeuta. Více informací najdete na https://terap.io/.

O TERAP.IO

Terap.io je první česká platforma pro on-line terapii. Zrodila se v důsledku náročných životních období dvou přátel (Chádí El-Moussawi a Jan Sasínek), která překlenuli právě díky terapii. A tak se spojili se zkušeným týmem terapeutů, aby společně vytvořili službu, která zjednoduší přístup k terapii úplně všem. Více informací na https://terap.io/.

Klíčová slova ČR-koronavirus-internet-komunikace-zdraví-firmy-Terap.io

Oblast
Pardubický (pu)

Kategorie
Zdravotnictví
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.