Sebevědomí nemáme, ale umíme zvládat těžkosti života, říkají Češi v průzkumu

Češi mají nadprůměrnou sílu zvládat náročné životní situace. A čím více problémů zažíváme, tím odolnější jsme. Přesto jsme se sebevědomím na štíru, přiznávají Češi v rozsáhlém výzkumu agentury Ipsos pro Česko v datech. Za sebevědomí, které mají, vděčí většinou své rodině a přátelům.

Češi se vnímají jako málo sebevědomý národ. Celkem 54 procent obyvatel považuje své sebevědomí za nižší, než by mělo být, vyplynulo z průzkumu. A jen čtvrtina lidí v zemi si myslí, že je jejich sebevědomí na vhodné úrovni. Za nejvyšší považují své sebevědomí lidé se základním vzděláním, nejníže ho hodnotí lidé s výučním listem.

- Pouze desetina lidí se domnívá, že Češi jsou sebevědomější, než by měli být, přičemž tento názor je častější u mladší generace ve věku 18 až 24 let.

- Mezi mladými si téměř 18 % myslí, že Češi by měli být sebevědomí méně.

- S rostoucím věkem naopak roste přesvědčení, že bychom měli mít sebevědomí větší, ve věkové skupině 55 až 65 let si to myslí téměř 64 % lidí.

- Nejvíce si věří lidé v severních Čechách a na severní Moravě, nejhůře jsou na tom lidé z Plzeňska, Jihočeši a Pražáci.

Na desetibodové škále hodnotí Češi své sebevědomí známkou 6,36. Muži k průměru přispívají trochu vyšší hodnotou než ženy. Lépe se také vidí lidé v pokročilejším věku. Zatímco u skupiny 18 až 24 let dosahuje průměrné hodnocení na 5,9 bodu, u lidí ve věku 55 až 65 let je to 6,7 bodu. „Výzkum potvrdil, že Češi mají většinou tendenci své sebevědomí podceňovat. Ve chvíli, kdy mají hodnotit sami sebe, volí v průměru o 4 % horší známku než v případě, kdy jejich sebevědomí hodnotí ostatní,“ uvádí Adéla Denková z analytického projektu Česko v datech.

Záleží na penězích i počtu lajků

Za své sebevědomí vděčíme hlavně rodině a přátelům. Shodla se na tom naprostá většina respondentů. Pro více než třetinu Čechů jsou zdrojem sebevědomí peníze. Každý čtvrtý jej pak odvozuje od svého vzhledu a pro každého sedmého je důvodem pro sebevědomí pozitivní odezva na sociálních sítích.

- Téměř šest z deseti respondentů označilo za nejdůležitější zdroj sebevědomí a osobní síly rodinu

- Téměř osm z deseti respondentů rodinu jmenovalo jako jeden ze zdrojů, který jim sebevědomí osobní sílu dodává.

- Druhá příčka patří přátelům, kteří jako hlavní zdroj sebevědomí a osobní síly fungují pro 14 % dotázaných

- Dvě třetiny dotazovaných pak přátele zmínilo jako jeden z důležitých faktorů.

Čím více náročných situací zažíváme, tím odolnější jsme

Osobní síla i sebevědomí Čechů roste v závislosti na tom, kolik náročných situací v životě prožili. Mezi ty nejobvyklejší řadí lidé porod a výchovu dítěte, stavbu domu, péči o blízkou osobu nebo záchranu lidského života. Odolnost respondentů také posilují situace jako rozchod s partnerem či partnerkou, změna zaměstnání nebo začátek života v nové zemi.

Vzorem silného a sebevědomého Čecha jsou pro většinu lidí Václav Havel, T. G. Masaryk, Karel Gott či Jaromír Jágr. Z historických osobností pak Karel IV. a Jan Hus. Síla českého národa se pak ukázala hlavně v listopadu 1989 a v srpnu 1968, uvedli respondenti ve výzkumu.

Kontakt: https://www.ipsos.com/cs-cz

Klíčová slova ČR-společnost-lidé-firmy-IPSOS

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.