Clé De Peau Beauté oznamuje výherkyni ceny „Power of Radiance Awards 2021"

Alyona Tkachenko, držitelka ceny Power of Radiance Awards 2021

Alyona Tkachenko, držitelka ceny Power of Radiance Awards 2021

Oslavuje osobnosti, které poskytováním vzdělání v STEM oborech inspirovaly a zlepšily životy dívek a žen.

Clé de Peau Beauté, luxusní kosmetická značka, s hrdostí oznamuje výsledky třetího ročníku cen „Power of Radiance Awards", které jsou součástí dlouhodobého filantropického závazku rozšiřovat přístup dívek ke STEM vzdělání (přírodní vědy, technologie, strojírenství a matematika) a zajistit tak lepší budoucnost. V uplynulém roce COVID-19 značně narušil vzdělávací proces. Jak naše větší spoléhání se na technologie také jasně ukázalo, aby další generace dívek v budoucnu uspěla a prosperovala, bude potřeba většího zaměření na STEM obory - proto je společnost Clé de Peau Beauté hrdá na to, že může podniknout smysluplné kroky a přinést tak hmatatelné výsledky prosazováním STEM vzdělávání. Dlouhodobý filantropický závazek společnosti zahrnuje i ocenění „Power of Radiance Awards" a víceleté partnerství s organizací UNICEF na podporu programu genderové rovnosti. Hlavní cena připadne Alyoně Tkachenko z Kazachstánu, která neuvěřitelně přispěla k prosazování a poskytování přístupu ke kvalitnímu STEM vzdělávání pro dívky a mladé ženy ve své zemi. Skrze tento program si Clé de Peau Beauté klade za cíl umožnit dívkám a ženám zaujmout proaktivní postoj k zasazování se o pozitivní změny ve světě.

Získání příležitostí bohužel často závisí na socioekonomickém a komunitním prostředí jednotlivce. Zpřístupňování STEM vzdělávání ženám a dívkám však může pomoci vybavit je potřebnou sadou dovedností pro zajištění budoucích pracovních míst s vyššími výdělky a zároveň podnítit socioekonomický rozvoj jejich komunit*. Vzdělání je klíčem k uvolnění potenciálu dívek - zpřístupňuje nekonečné možnosti a může inspirovat k pozitivním příspěvkům do globální komunity. Mnoho mladých dívek po celém světě nemá možnost postoupit na střední školu kvůli překážkám, jakými je například brzký vstup do manželství, chudoba, diskriminace a genderová předpojatost. Přístup ke vzdělávání ve STEM oborech může pomoci bojovat s těmito překážkami a umožnit dívkám zajistit si budoucnost, kterou si samy zvolí.

„Od března 2019 oslavuje Clé de Peau Beauté ženy, které se zasloužily o prosazení pozitivních změn ve svých komunitách v oblasti vzdělávání a posilování postavení žen, cenami ´Power of Radiance´. Letošek je již třetím rokem, ve kterém máme tu čest vzdát hold takovým výjimečným ženám a je mi ctí oslavovat laureátku letošní ceny, Alyonu Tkachenko. Její úsilí o začlenění STEM výuky do školních osnov v Kazachstánu, se dotklo více než 500.000 dívek. Alyoniny úspěchy svědčí o naší víře v to, že každý člověk má moc změnit svět nejenom pro sebe, ale i pro své okolí," uvedla Yukari Suzuki, ředitelka značky Clé de Peau Beauté.

Alyona Tkachenko je iniciátorkou Kazachstánské hodiny kódu (Hour of Code in Kazakhstan) - v roce 2014 přinesla tento program do své domovské země, aby motivovala studenty, zejména mladé dívky, k osvojení programátorských dovedností. Tkachenko se snažila zpřístupnit program dívkám v městském i venkovském prostředí tím, že spolupracovala s národní i regionální vládou na jeho zavedení ve školách po celém Kazachstánu. Kromě pedagogické práce využila své vzdělání ve STEM oborech také ke spoluzaložení startupu - kazachstánského mobilního hotspotu Nommi. Nedostatečné pokrytí internetového připojení může rozšířit mezery ve vzdělání. Nommi reaguje na tento problém a poskytuje internet vždy a všude, zejména ve venkovských oblastech. Alyona pevně věří, že STEM obory jsou klíčovým prostředkem pro inovace a chce inspirovat další mladé ženy k tomu, aby následovaly tuto studijní dráhu.

„Vzdělání ve STEM oborech a učení se různým stránkám počítačové vědy mi otevřelo mnoho dveří a umožnilo mi uchopit zajímavé příležitosti, se kterými jsem se setkala. Doufám, že má práce a její prosazování poskytne mladým lidem jasnější pochopení možností, které STEM vzdělávání může přinést. Mým snem je pomoci zajistit mladým dívkám nástroje, díky nimž maximálně využijí svůj potenciál a nepřijmou limitace zvnějšku, bez ohledu na jejich původ. Získání ceny ´Power of Radiance´ mi pomůže transformovat program Hodiny kódování v Kazachstánu a v konečném důsledku zajistit rovnoměrnější zastoupení dívek ve STEM oborech," uvedla Tkachenko.

Jakožto držitelka ceny „Power of Radiance 2021" bude Alyona oceněna grantem, jež může být věnován podle jejího vlastního výběru věci, která bude prohlubovat její působivou práci na poli STEM. Ceny „Power of Radiance Awards" jsou financovány procentem z globálního prodeje produktu značky Clé de Peau Beauté s názvem The Serum („Sérum"). The Serum je navrženo k probuzení inteligence pokožky - její schopnosti pleti rozlišovat mezi dobrými a špatnými podněty - a také aktivuje zdroj vitality a záře. Cesta Clé de Peau Beauté zastávající vzdělávání začala snem o lepším světě. Z tohoto důvodu byl vybrán jeden z nejznámějších produktů, The Serum, a přislíbeno darování podílu z jeho prodejů na podporu této mise.

Síla rozzářit svět je v každém jednotlivci a prostřednictvím ceny „Power of Radiance Awards" stojí Clé de Peau Beauté po boku dívek a žen z celého světa, zatímco mění mění svět pro sebe, své rodiny a komunity.

*Zdroj: Stepping Up Women's STEM Careers in Infrastructure ( http://documents1.worldbank.org/curated/en/192291594659003586/pdf/An-Overview-of-Promising-Approaches.pdf )

O Alyoně Tkachenko

Paní Tkachenko se ke STEM oborům dostala skrze studium fyziky a matematiky a práci s technologickými společnostmi na počátku své kariéry. Jejím cílem bylo šířit povědomí o STEM vzdělání a jeho zpřístupnění ve své domovské zemi. Založila tedy Lásku ke kódu („Love to Code"), vzdělávací programátorské středisko pro děti. Zatímco se zasazovala o poslání Lásky ke kódu poskytnout každému dítěti v Almaty (a posléze v celém Kazachstánu) příležitost naučit se kódování, zahájila navíc sociální iniciativu s názvem Kazachstánská hodina kódu, která se zaměřuje ještě důkladněji na kódování a informatiku. Od svého prvního spuštění došlo k nárůstu zúčastněných studentů z původních 60.000 na 350.000 v roce 2019. Hodina kódu se tak velmi rychle stala největší STEM iniciativou v Kazachstánu a představila tak více než 500.000 dívek STEM obory a proškolila více než 200 učitelek ve STEM osnovách. Alyona Tkachenko je také spoluzakladatelkou Nommi, kazachstánského startupu, který zprostředkovává zabezpečené a rychlé LTE internetové připojení vzdáleně pracujícím zaměstnancům po celém světě. Společnost Nommi expandovala a v současnosti již podepsala podnikové dohody s některými společnostmi z žebříčku Fortune 500. Tkachenko je rovněž první zakladatelkou technologické společnosti ze střední Asie, která se dostala na asijský žebříček Forbes 30 slavných pod 30 (2019).

O společnosti Clé de Peau Beauté

Clé de Peau Beauté byla založena roku 1982 jako světová luxusní značka spadající pod Shiseido Cosmetics a snoubí v sobě eleganci s vědou. „Clé de Peau Beauté" znamená „klíč ke kráse kůže". Filozofií značky je umožnit ženám zazářit spojením technologií make-upu a pokročilých přípravků pro dermatologickou péči z celého světa. Clé de Peau Beauté, značka, která vždy následovala estetický cit a inteligenci, vytvořila moderní okouzlující a dynamické produkty, díky kterým se stala zářící hvězdou v oboru. K dispozici ve 20 zemích a regionech po celém světě.

Oficiální webové stránky Clé de Peau Beauté: www.cledepeau-beaute.com

Oficiální Instagramový profil Clé de Peau Beauté: https://www.instagram.com/cledepeaubeaute/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1438730/D1A2653_SRGB___1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1438728/CDP_POR_BLACK.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1283638/Logo_Logo.jpg

KONTAKT: CPBGlobalPR@shiseido.com, +81-(0)3-62185833

Klíčová slova Japonsko-kosmetika-vzdělání-Clé De Peau Beauté

Oblast
Asie, Austrálie (as)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství
Chemický a farmaceutický průmysl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.