Aby starostové měli méně starostí – II

Moderátorka Michala Hergetová Moderátorka Michala Hergetová a zástupci SMO ČR Dan Jiránek (vpravo) a Antonín Lízner

Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR) ukončil formou živě přenášené konference pětiletý projekt Centra společných služeb (CSS). Díky operačnímu programu Zaměstnanost, řízenému ministerstvem práce a sociálních věcí, se do něj zapojilo 83 dobrovolných svazků obcí (DSO), věcným garantem bylo ministerstvo vnitra. Význačná byla rovněž spolupráce s rezorty financí, životního prostředí, zemědělství a místního rozvoje, Úřadem pro ochranu osobních údajů, kraji, městy a obcemi.

Blok vystoupení zástupců státní správy, který shrnujeme textem a videem v druhém ohlédnutí za čtvrteční konferencí Svazu města a obcí ČR k projektu CSS, zahájil místo omluvené ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové David Sláma z ministerstva vnitra. Pojmenoval aktuální trendy a potenciál meziobecní spolupráce do budoucna z pohledu odborného garanta projektu, kterým ministerstvo vnitra bylo. Ocenil současně roli obcí s rozšířenou působností (ORP).

Prospěšnosti spolupráce obcí na poli sociálních služeb a uspokojování sociálních potřeb se věnovala Vladana Vasková z ministerstva práce a sociálních věcí. "Meziobecní spolupráce byla v tomto směru velmi důležitá především v závěru projektu, který byl ovlivněn pandemickou situací. Centra a dobrovolné svazky obcí za tohoto stavu opět prokázaly svou prospěšnost," ocenila Vladana Vasková.

Meziobecní spoluprací se ve svém vystoupení zabýval také David Koppitz, náměstek ministryně pro místní rozvoj. Upozornil mimo jiné na zapojení Dobrovolných svazků obcí (DSO) ve Strategii regionálního rozvoje 2021+. "Meziobecní spolupráce může vyřešit mnohé problémy rozptýlené sídelní struktury. Naše podpora v meziobecní spolupráci byla ukotvena ve strategických dokumentech ministerstva, jimiž je jak Strategie regionálního rozvoje ČR po roce 2021, tak koncepce rozvoje venkova, která tady dlouho chyběla," řekl.

Roli obcí a jejich dobrovolných svazků jako spolehlivého partnera v dotačních programech zmínil Jan Kříž, náměstek ministra životního prostředí. Uvedl, že na jeho rezortu vítají projekty v rámci obcí sdružených v dobrovolných svazcích, které mají i větší šanci získat dotace, například v oblasti odpadového hospodářství.

Miroslav Matej z ministerstva financí poté přinesl nejnovější informace k vývoji obecních financí. "Saldo hospodaření obcí a krajů, tedy rozdíl mezi obdrženými příjmy a uplatněnými výdaji, loni dopadlo nadprůměrně dobře, třebaže u krajů je to nepatrně deficitní hospodaření na úrovni pěti miliard. Obce dopadly plus 19 miliard, což bohužel znamená, že ne zcela využily finanční potenciál, který měly k dispozici," představil aktuální čísla ředitel odboru Financování územních rozpočtů Miroslav Matej.

Tento a jiné přebytky svědčí podle něj o tom, že je hospodaření obcí málo efektivní. Je jich příliš mnoho a nemají potřebnou administrativní kapacitu pro zajištění podpůrných činností, jako je účetnictví, rozpočet, výkaznictví, společné zadávání veřejných zakázek či dotační management. "Jsme přesvědčeni, že CSS a DSO přispějí ke zvýšení kvality odborných a poskytovaných činností a k posilnění administrativní kapacity obcí," uzavřel Matej.

Kontaktní:

Antonín Lízner

SMO ČR

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

PROTEXT

Klíčová slova ČR-správa-služby-obce-SMO

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Služby, cestovní ruch
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.