Jak po roce 1945 přišla výstava documenta v umění s „Hodinou nula“

„documenta. Politika a umění” od 18. června 2021 do 9. ledna 2022 v Německém historickém muzeu

Výstava documenta vděčí za to, že se z ní stala nejúspěšnější německá výstava umění, v neposlední řadě politickému rozměru – svržení nacionálního socialismu a vytvoření bloků ve studené válce. Na jedné straně byla určována snahou vymezit se zdánlivě radikálně vůči kulturní politice nacionálního socialismu, zatímco současně odmítala otevřeně se zabývat nacionálně socialistickou minulostí. Na druhé straně s sebou její politicky motivovaná západní orientace nesla rozhodné distancování se od socialistického umění „východního bloku“ a jeho negativní hodnocení.

Německé historické muzeum ukazuje prostřednictvím výstavy „documenta. Politika a umění” první výstavu, která na základě slavné velké výstavy v Kasselu přináší pohled na rozmanité vzájemné působení politiky a umění ve společnosti spolkové republiky po roce 1945. Paralelně probíhající výstava „Seznam ,bohem nadaných`. Umělci nacionálního socialismu ve spolkové republice“ (27.8.21–6.2.22) zkoumá poprvé poválečné kariéry kdysi takzvaných „bohem nadaných“ výtvarných umělců, kteří byli od roku 1944 označováni za „nepostradatelné“ a zůstali ušetřeni toho, aby byli vysláni na frontu nebo pracovně nasazeni.

Prof. Dr. Raphael Gross, prezident nadace Německé historické muzeum: „Výstavami chceme poskytnout nový pohled na historii spolkové republiky v mezinárodním kontextu. Obě korigují představu o radikálním estetickém novém začátku, který je často spojován právě s výstavou documenta a k němuž se výrazně uchylovali raní tvůrci výstavy documenta. Existovala kontinuita s nacionálním socialismem. Díla zavražděných židovských umělkyň a umělců neměla v počátcích výstavy documenta místo. Na výstavě o dosud prakticky neprozkoumaných ,bohem nadaných` umělcích ukazujeme, jak významně naproti tomu tato skupina výtvarných umělců provozující nacionálně socialistické umění po roce 1945 dominovala veřejným prostorům a dominuje jim dodnes.“

https://www.dhm.de/en/press/press-release/how-the-documenta-invented-the-zero-hour-in-art-after-1945/

Deutsches Historisches Museum (Německé historické muzeum)

ředitel oddělení komunikace

Dr. Stephan Adam

Unter den Linden 2

10117 Berlin

Tel.: +49 30 20304-150

presse@dhm.de

Presse‐ und Öffentlichkeitsarbeit

(Práce s tiskem a veřejností)

Daniela Lange

Unter den Linden 2

10117 Berlin

Tel.: +49 30 20304-410

presse@dhm.de

www.dhm.de

Klíčová slova Německo-kultura-historie

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy
Kultura

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.