Domníváte se, že jste byli poškozeni produkty s obsahem mastku? Je možné, že došlo k porušení vašich práv a vaše nároky na odškodné budou zamítnuty. Váš hlas nám pomůže zjistit, jak se řeší škodní nároky za poškození zdraví.

Hlasujte do 25. března 2021.

Právní kancelář Prime Clerk LLC vydala následující prohlášení ohledně kauzy Imerys (v souladu s ustanovením Chapter 11).

Pokud jste uplatnili nárok v souvislosti se zdravotní újmou způsobenou produkty s obsahem mastku, mohou být vaše práva ovlivněna nadcházejícím hlasováním o reorganizačním plánu (dále jen „Plán") v rámci soudního řízení proti firmám Imerys Talc America, Inc., Imerys Talc Vermont, Inc. a Imerys Talc Canada Inc. (dále jen souhrnně „Povinní ze Severní Ameriky"), které probíhá v souladu s ustanovením Chapter 11. Společnost Imerys Talc Italy S.p.A (dále jen „ITI") může ještě podat žalobu ve smyslu Chapter 11 (ale zatím tak neučinila). Pojmem „Povinní" se rozumí povinní ze Severní Ameriky, respektive firma ITI v případě, že před schválením plánu podá žalobu ve smyslu Chapter 11. Pokud není v této tiskové zprávě uvedeno jinak, mají pojmy uvedené v tomto dokumentu stejný význam, jako je ten uveden v Plánu, který najdete na webové stránce ITArestructuring.com (dále jen „Webové stránky případu").

Povinní vydali Prohlášení (dostupné na Webových stránkách případu), které obsahuje informace, jež vám pomohou se rozhodnout o tom, jak hlasovat při schvalování Plánu. Tento Plán počítá se zřízením trustu, který bude spravovat škodní nároky za poškození zdraví mastkem. Pokud bude tento plán schválen, ovlivní to vaše práva.

Hlasovat o schválení Plánu mohou pouze osoby, které se připojily k „Nárokům na odškodnění za zdravotní újmu v souvislosti s mastkem", respektive právní zástupci jednající jménem těchto osob.

Držitelé Nároků a Podílů na vlastním jmění firmy všech ostatních Tříd, v souladu s ustanovením Plánu jsou pak považováni za osoby, které souhlasí s Plánem, protože jsou buď Podjatí, nebo patří mezi Zastánce plánu.

Pokud jste držitelem Nároku na odškodnění za zdravotní újmu, máte vy nebo váš právní zástupce (vaším jménem) právo zúčastnit se Hlasování a máte právo o Plánu hlasovat. Lhůta pro odevzdání hlasovacích lístků právnímu zástupci Povinných, kanceláři Prime Clerk LLC (dále jen „Prime Clerk") je 25. března 2021 do 16:00 východoamerického času (ET). Pokud si nejste jisti, zda má váš právní zástupce právo hlasovat vaším jménem, prosíme, abyste ho kontaktovali. Plán podporuje jak Výbor žalobců, tak zástupci osob, které budou v budoucnu vznášet škodní nároky v souvislosti s mastkem.

Pokud tento plán schválí konkurzní a okresní soudy, budou všichni držitelé Nároků na odškodnění za zdravotní újmu v souvislosti s mastkem zařazeni do Svěřeneckého fondu pro odškodnění osob za újmu způsobenou mastkem a budou odškodněni v souladu s Postupy pro odškodnění, které tento Svěřenecký fond schválil. Pokud jste držitelem (a) Nároku na odškodnění za zdravotní újmu v souvislosti s mastkem a budete hlasovat pro přijetí Plánu; (b) Nároku, který předpokládá schválení Plánu; (c) Nároku na odškodnění za zdravotní újmu v souvislosti s mastkem a budete hlasovat proti přijetí Plánu a současně se svého nároku nevzdáte; nebo (d) Nároku na odškodnění za zdravotní újmu v souvislosti s mastkem a nebudete hlasovat pro či proti přijetí Plánu a současně se svého nároku nevzdáte (s ohledem na některá omezení, která jsou v Plánu popsaná), předpokládá se, že souhlasíte s „Opatřeními držitelů nároků", která jsou uvedena v článku XII Plánu. Pečlivě si prosím přečtěte celý Plán a další související Dokumentaci k plánu, abyste zjistili, jak případné schválení Plánu ovlivní vaše práva.

Máte právo s Plánem nesouhlasit a podat proti němu odpor. Lhůta pro podání odporu je 28. května 2021 do 16:00 východoamerického času (ET). Pokud chcete podat odpor, musíte dodržet určité požadavky, které jsou uvedeny v Hlasovacím řádu. Odpor, který bude doručen po výše uvedeném termínu, nebude Konkurzní soud brát v potaz a může být zamítnutý bez dalšího oznámení. V případě, že máte zájem o další informace či pokyny, chcete se podrobně seznámit s Dokumenty týkajícími se plánu nebo získat další informace o průběhu hlasování, kontaktujte prosím právní kancelář Prime Clerk.

Centrum pro zpracování hlasovacích lístků v kauze Imerys (Imerys Ballot Processing Center)

c/o Prime Clerk LLC, One Grand Central Place

60 East 42nd Street, Suite 1440, New York, NY 10165.

Webové stránky: ITArestructuring.com

Další informace: imerysinfo@primeclerk.com

Žádosti o hlasovací lístky a další dokumentaci týkající se tohoto sporu pro hlasování o tomto restrukturalizačním plánu adresujte na tento e-mail:

imerysballotrequests@primeclerk.com

Telefon: (844) 339-4096 (bezplatná linka pro místní volání) / +1 347 919 5767 (pro volající ze zahraničí)

KONTAKT: MOLLY LEVINSON, Imerys_TLG@MOLLYLEVINSON.COM

Klíčová slova USA-soud-zdraví-Prime Clerk LLC

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Zdravotnictví

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.