Vitakarta OZP - váš online strážce na cestě k péči o zdraví

Hledáte marně kartičku pojištěnce? Chcete si nechat proplatit účtenku k některému z benefitů a nedostanete se na pobočku? Potřebujete zkontrolovat kombinaci léků, které užíváte? Musíte rychle odeslat přehled OSVČ? Nezoufejte. Pokud jste klientem Oborové zdravotní pojišťovny (OZP), tak pak si můžete veškerou svou agendu vyřídit jednoduše online, přes aplikaci VITAKARTA.

PŘES 50 PROGRAMŮ

VITAKARTA přináší řadu výhod. Například prostřednictvím kreditů získaných za aktivní přístup k péči o své zdraví, můžete kdykoli a odkudkoli, přímo z mobilu, čerpat zajímavé příspěvky na více než 50 programů dle vlastního výběru. Kredity lze mezi pojištěnci slučovat, čehož využívají zejména rodiny a uplatňují tak příspěvky v řádech tisíců korun - např. na dětské tábory či zubní rovnátka.

Přes VITAKARTU je také zdarma dostupná nonstop Asistenční služba, Online poradna nebo si lze nechat vyhodnotit do 24 hodin záznam křivky EKG z chytrých hodinek Apple Watch, na jejichž pořízení OZP jako jediná zdravotní pojišťovna přispívá.

ODMĚŇTE S NÁMI SVÉHO LÉKAŘE

OZP je také jedinou zdravotní pojišťovnou, která klientům umožňuje spolurozhodovat o tom, jak vysoká může být výše odměny jejich lékaře. Stačí, když přidělí svým ošetřujícím lékařům v aplikaci VITAKARTA body v závislosti na tom, jak v loňském roce vnímali jejich chování, jednání, plánování a kontinuitu poskytované péče, dostatek informací či způsob komunikace. Hodnocení za rok 2020 končí 28. 2. 2021. Kontakty na smluvní lékaře OZP jsou uvedeny v Atlasu doktorů.

VŽDY VE STŘEHU

Jako správný online strážce hlídá VITAKARTA i veškerou vykázanou péči, ke které se klienti mohou vyjádřit. "Od spuštění této služby v roce 2016 bylo hodnoceno více než 25 000 poskytovatelů zdravotních služeb a péči průběžně zkontrolovalo téměř 100 tis. unikátních pojištěnců. Např. vloni zkontrolovalo vykázanou péči 35 548 klientů v celkové hodnotě 1 128 547 282 Kč. Do OZP přišlo za toto období 276 318 hodnocení," uvádí Mgr. Nicol Lenertová, tisková mluvčí OZP. "Dle podnětů klientů OZP, které nám přes VITAKARTU přišly, byly například zjištěny i závažné skutečnosti týkající se pravděpodobné falzifikace receptů na opiátové a psychotropní látky a poukazů na zdravotnické prostředky (absorpční pomůcky). Na základě řádného prošetření těchto případů v rámci kontrolní a revizní činnosti pak OZP postoupila tyto podněty k dalšímu šetření," dodává Lenertová.

PREVENCE 2021

Pro OZP je prevence prioritou. Klienti tak mohou absolvovat celou řadu bezplatných preventivní vyšetření, která jsou hrazena nad rámec povinných preventivních a screeningových vyšetření hrazených z veřejného zdravotního pojištění. V rámci sedmi programů z řady STOP mají na výběr, zda preventivní vyšetření rakoviny prsu, kůže, prostaty, ledvin a břišních orgánů nebo dutiny ústní, osteoporózy či infarktu, absolvují formou bezplatného vyšetření u některého ze smluvních poskytovatelů zdravotních služeb, nebo si vyberou jakéhokoliv jiného poskytovatele příslušné odbornosti, vyšetření si zaplatí a účtenku následně uplatní formou Kuponu v max. stanovené výši.

I letos v nabídce OZP nechybí, u klientů oblíbené, Kupony na prevenci. Kromě příspěvku na preventivní aktivity nebo očkování proti chřipce stojí za pozornost příspěvek na dentální hygienu ve výši až 2 000 Kč. Novinkou je Kupon na očkování do výše 1 000 Kč nebo Kupony pro chronicky nemocné a klienty se specifickými potřebami. V jejich rámci poskytuje OZP například příspěvek 4 000 korun pro onkologicky nemocné, až 5 000 Kč pro klienty s nízkobílkovinnou dietou či 1 000 korun pro děti s obezitou.

Součástí benefitů OZP jsou i programy pro specifické cílové skupiny - pro dárce krve, orgánů a kostní dřeně. OZP také přispívá na přímořské ozdravné pobyty dětí ve věku od 7 do 15 let a myslí na těhotné, maminky a novorozence, kterým přispívá na očkování nad rámec veřejného zdravotního pojištění či nabízí unikátní pojištění do 1 roku zdarma.

Nabídka benefitů je pravidelně aktualizována, sledujte www.ozp.cz i facebookové stránky.

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP)

OZP je se 740 tisíci klienty třetí největší zaměstnaneckou pojišťovnou v ČR. Své pobočky má ve všech krajských městech a spolu s dalšími klientskými centry je dostupná na celkem 40 místech napříč Českou republikou. OZP poskytuje svým klientům nonstop Asistenční službu prostřednictvím aplikace VITAKARTA, která z pohodlí domova umožní pojištěnci využít veškerých služeb OZP, aniž by osobně navštívil kamennou pobočku.

Svou dobrou pověst mezi zdravotnickou veřejností si OZP trvale zabezpečuje včasnou úhradou všech svých závazků. Pro veřejnost je pak atraktivní zejména tím, že nabízí široké spektrum služeb a vysokou kvalitu, profesionalitu a spolehlivost, s jakou jsou tyto služby poskytovány v optimální síti smluvních partnerů.

Kontakt:

Nicol Lenertová

PR specialista / Tisková mluvčí

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

Roškotova 1225/1, 140 00 Praha 4

www.ozp.cz

www.facebook.com/pojistovnaozp

Klíčová slova ČR-zdraví-pojišťovny-OZP

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zdravotnictví
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.