Společnost Celltrion vyvinula s využitím své platformy pro vývoj protilátek směs neutralizačních protilátek s preparátem CT-P59 proti šířícím se mutacím viru covid-19

•Společnost Celltrion je na správné cestě ve vývoji směsi neutralizačních protilátek, obsahující preparát Regdanvimab (CT-P59), vytvořené proti nově se objevujícím mutacím viru

•Preparát CT-P59 prokázal schopnost neutralizovat nejdůležitější mutace, včetně britské varianty a šesti variant mutace genomu SARS-CoV-2

•Společnost Celltrion vytvořila portfolio protilátek a klinickou vývojovou platformu proti onemocnění covid-19, aby pomohla v boji proti šíření mutací viru

Společnost Celltrion Group dnes oznámila, že se u preparátu CT-P59, studijní monoklonální protilátky proti covid-19, potvrdil neutralizační potenciál proti vznikajícím mutacím viru a že společnost zahájila vývoj léčivé směsi protilátek obsahující preparát CT-P59.

Korejská agentura pro kontrolu a prevenci nemocí (KDCA) posoudila a nezávisle potvrdila, že CT-P59 úspěšně neutralizuje mutace viru SARS-CoV-2, které byly poprvé zjištěny ve Velké Británii (B.1.1.7), kromě již dříve identifikovaných šesti mutací genomu SARS-CoV-2 (mutace S·L·V·G·GH·GR). Doplnili rovněž, že léčba kombinací CT-P59 s další studijní protilátkou demonstrovala schopnost neutralizovat britské (B.1.1.7) i jihoafrické (B.1.351) mutace.

K 19. lednu 2021, podle médií a oficiálních zdrojů, bylo v 60 zemích zjištěno zhruba 2 000 případů onemocnění mutací VOC 202012/01 (Variant of Concern, year 2020, months 12, variant 01, dříve označované VUI, Variant under Investigation). V oblasti EU a WHP bylo zjištěno asi 1 300 případů ve 23 zemích. Mimo oblast EU a EHP bylo zjištěno zhruba 700 případů ve 37 zemích.1

Aby zvýšila potenciál neutralizačních protilátek proti nově se objevujícím variantám viru a zkrátila na minimum dobu potřebnou pro zahájení léčby směsí protilátek s preparátem CT-P59, společnost Celltrion již dříve identifikovala celkem 38 protilátek s potenciálem neutralizovat vir SARS-CoV-2, ze kterých studijní protilátka č. 32 produkovala neutralizační titry proti nově se objevujícím kmenům ve Spojeném království a Jihoafrické republice. S využitím již vytvořeného portfolia protilátek a ve světle potvrzené potence různých mutací, zahájila společnost Celltrion vývoj směsi neutralizačních protilátek s CT-P59 proti nově se objevujícím mutacím viru SARS-CoV-2.

K dnešnímu dni prokázal preparát CT-P59 schopnost výrazně snížit riziko hospitalizace a nutnost podávat pacientům v souvislosti s onemocněním COVID-19 kyslík až do 28. dne onemocnění, snižuje míru rizika progrese závažných forem onemocnění covid-19 o 54% u pacientů s mírnými až středně závažnými symptomy a o 68% u pacientů starších 50 let a starších s mírným průběhem a významně zkracuje dobu klinického zotavení, které je o 3,4 až 6,4 dne rychlejší v porovnání s placebem. V současné době probíhá nábor pacientů do třetí fáze celosvětové studie a očekává se, že do ní bude zařazeno 1 172 pacientů s mírnými až středně závažnými příznaky onemocnění covid-19 ve více než 10 světových centrech, která budou posuzovat účinnost a bezpečnost studijního preparátu CT-P59.

Hlavní řešitel globální studie MUDr. Adrian Streinu-Cercel, PhD, profesor v oboru infekčních onemocnění na Univerzitě lékařství a farmacie Carola Davila (UMFCD) v rumunské Bukurešti, řekl: „U preparátu CT-P59 byla prokázána schopnost zkrátit dobu léčby a snížit míru progrese onemocnění covid-19 do závažnějších forem. V klinické studii jeden z mých pacientů s onemocněním covid-19 ve věku 85 let a dalším chronickým onemocněním se do 48 hodin po podávání preparátu CT-P59 zotavil. Léčba studijní protilátkou je nejúčinnější, pokud se aplikuje do 3-5 dnů po pozitivním testu na přítomnost viru. To by mohlo významně pomoci snížit současnou zátěž zdravotnických zařízení a zdrojů.”

Poznámky pro vydavatele:

O společnosti Celltrion Healthcare

Celltrion Healthcare vyvíjí a dodává inovativní a cenově dostupné léky a pomáhá pacientům zajistit přístup k moderním způsobům léčby různých onemocnění. Své produkty vyrábíme ve špičkových výrobních závodech na zpracování buněčných a savčích kultur, které splňují předpisy pro správnou výrobní praxi platné ve Spojených státech amerických (FDA cGMP) i v Evropě (GMP). Firma Celltrion Healthcare svá vysoce kvalitní a cenově dostupná řešení dodává prostřednictvím své globální sítě prodejců ve více než 110 zemích světa. Více informací najdete na webové stránce https://www.celltrionhealthcare.com/en-us.

O preparátu CT-P59 (Regdanvimab)

Studijní léčivo CT-P59 bylo identifikováno jako možný způsob léčby onemocnění covid-19 v rámci studia protilátek, z nichž byly vybrány ty, které mají nejvyšší potenciál neutralizovat virus SARS-CoV-2, včetně zmutovaných G kmenů (typ D614G). V rámci preklinických zkoušek toto studijní léčivo vykazovalo až stonásobné snížení virové nálože SARS-CoV-2 a také zmírnění projevů zánětu plic. Výsledky první fáze světové klinické studie léčiva CT-P59 se jeví jako slibné z hlediska bezpečnosti, tolerance, protivirového účinku a profilu účinnosti u pacientů s mírnými symptomy onemocnění COVID-19.2

VÝHLEDOVÁ PROHLÁŠENÍ

Určité informace, uvedené v této tiskové zprávě, obsahují prohlášení týkající se budoucích obchodních a finančních výsledků a budoucích událostí nebo vývoje společností Celltrion/Celltrion Healthcare, která mohou být považována za prohlášení podle příslušných zákonů o cenných papírech.

Tato prohlášení mohou být v textu uvedena výrazy jako „připravuje“, „doufá“, „nadcházející“, „plánuje“, „má za cíl“, „bude uveden“, „připravuje“, „jednou získá“, „mohl by“, „s cílem“, „možná“, „jednou stanovený ”, „bude”, „pracovat směrem k „, „je způsoben“, „dostupný ”, „má potenciál ”, záporné nebo jiné formy těchto nebo podobných výrazů.

Kromě toho mohou zástupci naší společnosti činit výhledová prohlášení ústně. Tato prohlášení jsou založena na aktuálních předpokladech a určitých odhadech vedení společnosti Celltrion/Celltrion Healthcare, z nichž mnohé jsou nad rámec jejich kontroly.

Výhledová prohlášení jsou činěna za účelem umožnit potencionálním investorům porozumět plánům a názorům vedení firmy s výhledem do budoucna a využít tyto informace jako jeden z faktorů při zvažování případných investic. Tato prohlášení nepředstavují záruku budoucích výkonů a nesmí jim být přikládán nepatřičný význam.

Tato výhledová prohlášení přirozeně zahrnují známá i neznámá rizika a nejasnosti, které mohou ovlivnit skutečné výkony a finanční výsledky v budoucích obdobích, které se pak mohou zcela lišit od plánovaných výkonů nebo očekávaných výsledků uváděných nebo popisovaných v těchto výhledových prohlášeních.

Přestože se výhledová prohlášení obsažená v této zprávě opírají o podle názoru vedení společnosti Celltrion/Celltrion Healthcare rozumné odhady, neexistuje žádná záruka, že jsou tato výhledová prohlášení správná a skutečné výsledky a budoucí události se mohou od údajů uváděných v těchto výhledových prohlášeních zcela lišit. Společnost Celltrion/Celltrion Healthcare nemá žádnou povinnost aktualizovat výhledová prohlášení při změně okolností nebo odhadů či názorů vedení společnosti, pokud to nevyžadují příslušné zákony o cenných papírech. Upozorňujeme, aby těmto výhledovým prohlášením nebyl přikládán přílišný význam.

Reference________________________________________

1 Risk related to the spread of new SARS-CoV-2 variants of concern in the EU/EEA (Rizika související s šířením nových mutací viru SARS-CoV-2 v rámci EU a EHP) - první aktualizace 21. ledna 2021, Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí. [Naposled zpřístupněno v únoru 2021]

2 Interní data společnosti Celltrion

Zdrojovou stránku si můžete prohlédnout na stránkách businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210210006036/en/

Kontakt:

Holly Barber

E-mail: hbarber@hanovercomms.com

Tel.: +44 (0) 07759 301620

Donna Curran

dcurran@hanovercomms.com

+44 (0) 7984 550312

Zdroj: Celltrion Healthcare

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)

Klíčová slova Korea-zdraví-Celltrion Healthcare

Oblast
Asie, Austrálie (as)

Kategorie
Zdravotnictví

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.