Česká datová centra inovují, přecházejí na SSD

Podle výzkumu společnosti Kingston mezi českými provozovateli, přecházejí datová centra v České republice průběžně na výkonné Enterprise SSD.

"V porovnání s globálními trendy je v ČR nástupu Enterprise SSD pozvolnější, ale odklon od HDD je mnohem větší, než jsme předpokládali," říká Marcin Gaczor, zástupce společnosti Kingston pro Českou a Slovenskou republiku.

Z odpovědí jednotlivých respondentů průzkumu jednoznačně vyplývá, že provozovatelé datových center v ČR průběžně navyšují kapacitu a modernizují svou infrastrukturu. Kapacita se navyšuje v souladu s rostoucí poptávkou po službách datových center. Hlavním cílem modernizace je pak ve většině případů zvýšení efektivity datového centra a udržení konkurenceschopnosti poskytovaných služeb.

HDD dobíhají, slouží pro cold data

Z výzkumu mezi českými datovými centry vyplývá, že v minulém roce jich 50 % navyšovalo svou kapacitu s ohledem na zvýšenou poptávku a objem dat. Druhá polovina rozšiřuje svou kapacitu průběžně, nebo provedla rozšíření už před rokem 2020, využila tedy své rezervy. Při rozšíření, modernizaci nebo optimalizaci všechna datová centra, s výjimkou jednoho, uvedla, že nově instalují úložiště SSD, a to všech typů (SAS, NVMe, SATA).

"Uvědomujeme si, že all-flash umožňuje aplikacím dodat nejen potřebný výkon, ale nabízí i mnohem snadnější plánování, správu a reorganizaci prostředků úložiště, a tak chrání naše investice lépe než technologie založené na mechanických discích," uvedl jeden z respondentů.

Klasické harddisky stále v českých datacentrech zůstávají (s výjimkou jednoho datového centra, které využívá pouze SSD), více než v polovině případů ale slouží pouze k zálohování a obecně pro méně aktivně používaná (cold) data.

"Pevné disky typu HDD už se v našich datacentrech využívají jen pro cold data, tedy k archivaci a zálohám. Zákazníci už v dnešní době berou SSD jako standard a zájem o klasické pevné disky upadá. A dává to smysl, neboť hustota zápisu u SSD oproti HDD už byla překonaná před pár lety a od té doby jen roste," uvedl další z respondentů.

Podstatná část provozovatelů (40 %) také odhaduje, že k úplný přechod na SSD nastane v horizontu 3 až 4 let.

Výzkum se uskutečnil ve spolupráci se skupinou CCB zaměřenou na odborná média z oblasti IT. Celkem se zapojilo na 50 subjektů, mezi nimi nejčastěji poskytovatelé cloudových služeb typu IaaS a PaaS (případně BaaS), tedy provozovatelé vlastní infrastruktury datového centra.

Tlak na výkonnost datových center dále poroste Podle expertů společnosti Kingston bude tlak na rozvoj datových center nadále pokračovat i v nejbližších letech.

Rozvoj tlačí několik faktorů: generování většího objemu dat u koncových uživatelů i firem zaměřených na elektronické služby (např. eshopy). Postupující digitalizace státní správy a municipalit, rozvoj online platforem pro zdravotnictví. Rozvoj datově náročných oblastí - internet věcí, stále rostoucí zapojení AI a také nástup 5G sítí.

"Nejde pouze o výkon a kapacitu. Další posun k SSD v datových centrech je motivovaný snahou o prostorové a energetické úspory a také větším důrazem na zabezpečení, tedy pokročilé šifrování úložišť. Celkem v oblasti investic do HW infrastruktury datových center očekáváme v příštím roce celkový růst zhruba o 4 procenta," říká Tony Hollingsbee, EMEA business manager pro produkty SSD.

Kontakt pro média:

Jasna Sýkorová

Taktiq Communications s.r.o.

jasna.sykorova@taktiq.com

Klíčová slova ČR-počítače-firmy-Taktiq Communications

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.