Estonské geologické podloží je vhodné pro uložení jaderného odpadu

Studie firmy Deep Isolation pro společnost Fermi Energia, dodavatele moderních reaktorových systémů, zkoumala vhodnost geologického podloží ve vybraných oblastech Estonska pro hlubinné horizontální uložení jaderného odpadu. Tato předběžná studie nezjistila žádná podstatná geologická omezení, která by bránila uložení jaderného odpadu v Estonsku a uvádí, že v Estonsku existuje řada míst, která mohou splnit bezpečnostní předpisy IAEA.

Tato kvalitativní geologická studie estonského křemenného podloží hodnotí rizikové faktory v 15 oblastech Estonska.

Vzhledem k tomu, že Estonsko chce do roku 2030 snížit emise uhlíku o 70 %, mohla by mu výroba čisté energie z malých modulárních jaderných reaktorů ke splnění tohoto cíle pomoci. Nicméně překážkou by mohlo být právě uložení vyhořelého jaderného paliva.

„Pokud chceme úspěšně splnit náš cíl, aby se Estonsko stalo první členskou zemí Evropské unie, kde bude kolem roku 2030 vybudována jaderná elektrárna typu SMR (jaderná elektrárna s malým modulárním reaktorem), musíme již nyní převzít odpovědnost a naplánovat dlouhodobé uložení vyhořelého jaderného paliva," řekl Kalev Kallemets, generální ředitel firmy Fermi Energia. „Tato studie naznačuje, že hlubinné horizontální uložení jaderného paliva s pomocí speciálních vrtů by v zemi bylo bezpečné, cenově schůdné a bylo by možné takový sklad snadno a rychle vybudovat a v případě potřeby i dále rozšiřovat."

Společnost Deep Isolation se nedávno, ve spolupráci s centrem pro jaderný výzkum Electric Power Research Institute, zapojila do studie, jejíž výsledky naznačují, že vybudování hlubinného úložiště jaderného odpadu ve Spojených státech amerických, do kterého by se ukládalo vyhořelé jaderné palivo s pomocí speciálních vrtů, by bylo bezpečné a hospodárné. Společnost Fermi Energia je vůbec první firmou z Evropské unie, se kterou firma Deep Isolation uzavřela smlouvu o provedení geologické studie.

„Vzhledem k tomu, že Estonsko zvažuje možnost využití jaderné energetiky k zajištění nízkouhlíkaté budoucnosti, občané a politici potřebují zjistit, zda existuje bezpečný a hospodárný způsob uložení vyhořelého jaderného paliva," řekl Chris Parker, generální ředitel firmy Deep Isolation EMEA Limited. „Tato studie tak představuje významný posun, protože zjistila, že regiony po celém Estonsku, a zejména pak na severním pobřeží, kde se uvažuje o možné výstavbě jaderné elektrárny typu SMR, jsou vhodné pro případné bezpečné uložení vyhořelého jaderného paliva."

Hlubinná uložiště jaderného odpadu budují různé země, včetně Finska, Švédska nebo Francie, nicméně v Estonsku by toto horizontální uložiště bylo vybudováno mnohem hlouběji, a to zhruba v hloubce 1500 m, oproti 500 m v jiných zemích, a navíc by, podle výzkumu, který provedla firma Deep Isolation ve spolupráci s jadernými firmami ze Spojených států a s centrem pro jaderný výzkum EPRI, stálo vybudování takového úložiště jen asi čtvrtinu běžných nákladů. Hlubinná úložiště využívající speciální vrty lze velmi rychle vybudovat, protože vrtání trvá jen několik týdnů, zatímco těžba může trvat desetiletí. A navíc jsou tato hlubinná úložiště bezpečnější, protože nevyžadují přepravu jaderného odpadu na dlouhé vzdálenosti ani přítomnost dalších pracovníků v okolí.

KONTAKT:

Kari Hulac

media@DeepIsolation.com

Klíčová slova Británie-Estonsko-energie-odpady-Fermi Energia-Deep Isolation

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Energetika, suroviny

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.