Český helsinský výbor má nové předsednictvo i předsedu

Novým předsedou Českého helsinského výboru (ČHV), nevládní neziskové organizace pro lidská práva, byl zvolen dne 28. ledna 2021 její dlouholetý člen a podporovatel advokát JUDr. Václav Vlk. Funkci předsedy převzal po Táně Fischerové, která po těžké a dlouhé nemoci zemřela v prosinci 2019.

Do funkce místopředsedy ČHV byl opětovně zvolen Doc. Ivan Štampach. Dalšími členy předsednictva jsou Mgr. Mikuláš Vymětal, PhDr., Mgr. Jan Beer, Mgr. Dana Syslová, Václav Trojan a Mgr. Rudolf Vévoda.

Více informací o členech naleznete na http://www.helcom.cz.

Srdečně blahopřejeme a děkujeme za dosavadní práci a za trvalou podporu Českému helsinskému výboru a jeho poslání.

Zároveň všem přejeme pevné zdraví a také hodně sil a odvahy zvednout hlas na ochranu základních práv a svobod jednotlivců i skupin obyvatel v ČR i v zahraničí.

Lucie Rybová

ředitelka Českého helsinského výboru

Kontaktní osoba pro tisk:

Mgr. et Mgr. Lucie Rybová, ředitelka ČHV; tel.: + (420) 602 646 940,

e-mail: lucie.rybova@helcom.cz,

www. helcom.cz

Klíčová slova ČR-politika-právo-společnost-Český helsinský výbor

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.