Společnost Turnitin po rezignaci ministryně práce, rodiny a mládeže kvůli údajnému opisování, zdůrazňuje důležitost kontroly originality textů

- Společnost Turnitin, globální poskytovatel softwarových řešení pro vzdělávání, říká, že případ ministryně Aschbacher naznačuje, že univerzity potřebují využívat robustní nástroje pro kontrolu akademických prací tak, aby zabránili plagiátorství ještě předtím, než budou tyto práce zveřejněny.


- Databáze, kterou v současné době slovenské instituce využívají ke kontrole plagiátorství, obsahuje zejména práce ve slovenštině a může tak jen obtížně kontrolovat shodu v pracích, které jsou předkládány v jiných jazycích


V době, kdy Christine Aschbacher, rakouská ministryně práce, rodiny a mládeže, čelí obvinění z plagiátorství, firma Turnitin zdůrazňuje, že by vzdělávací instituce po celém Slovensku, měly zavést lepší řešení pro kontrolu plagiátorství v průběhu celého vzdělávacího procesu.


Christine Aschbacher rezignovala na základě obvinění, že opsala část diplomové práce, kterou v minulém roce obhajovala na bratislavské Technické univerzitě na Slovensku.


Aaran Yaverski, viceprezident společnosti Turnitin pro Evropu, Střední východ a Afriku, řekl: „Tento případ přesně ukazuje, proč by měly univerzity na celém Slovensku zavést robustní řešení pro kontrolu plagiátorství. Bez účinné a spolehlivé kontroly originality univerzitám hrozí, že budou muset řešit podobné případy akademických podvodů, jako je například tento."


„Pokud si vzdělávací instituce nejsou jisté, že práce studentů jsou skutečně jejich vlastním dílem a že známky, které studenti získali, byly získány poctivě, má to také zásadní důsledky pro zaměstnavatele, kteří přijímají absolventy slovenským univerzit, jak to nyní zažívá rakouská vláda."


Díky softwarovému řešení firmy Turnitin se zjistilo, že v diplomové práci paní Aschbacher chybí množství citací a odkazů.

Skóre shodnosti je funkce, kterou řešení firmy Turnitin na ochranu před kopírováním akademických prací nabízí a toto řešení pomáhá studentům a učitelům identifikovat neoriginální práci. Firma Turnitin má největší akademickou databázi svého druhu na světě a srovnává předložené práce s více než 70 miliardami aktuálními i archivovanými webovými stránkami a 1 miliardou studentských prací, a to ve všech jazycích.


Naproti tomu nástroje na kontrolu plagiátorství, které slovenské univerzity v současné době používají, srovnávají práce pouze s databázemi prací ve slovenštině, což zvyšuje riziko, že práce, které jsou předkládány v jiných jazycích nebudou dostatečně zkontrolovány na shodnost s jinými pracemi. To zvyšuje riziko podvodu. Diplomová práce paní Auschbacker byla bratislavské Technické univerzitě předložena v německém jazyce.


Kromě robustního nástroje na kontrolu shody nabízí firma Turnitin také řadu nástrojů a zdrojů, které vzdělávacím institucím umožňují udržet si jejich reputaci. Mezi tyto nástroje, mimo jiné, patří řešení usnadňující známkování a hodnocení, řešení na podporu online vzdělávání a také zdroje na podporu kritického myšlení studentů.


O společnosti Turnitin


Turnitin je globální firmou, která se zabývá zajišťování integrity a poctivosti vzdělávání a výzkumem a podporou v oblasti originálních způsobů myšlení. Společnost Turnitin již více než 20 let spolupracuje se vzdělávacími institucemi v oblasti podpory čestnosti, poctivosti a důvěryhodnosti. Naše produkty učitelé využívají ke zvyšování důvěryhodnosti vzdělávání a studenti a vědečtí pracovníci k tomu, aby jejich práce byly skutečně původní a co možná nejlepší. Firma Turnitin sídlí v kalifornském Oaklandu a má zahraniční pobočky ve Spojeném Království, Nizozemsku, Austrálii, Koreji, Indii a po celé Latinské Americe. Naše produkty Feedback Studio, Gradescope, iThenticate, Turnitin Originality a Turnitin Similarity využívá více než 15 tisíc akademických institucí, vydavatelů a firem na celém světě.


https://www.turnitin.com/


Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1345190/Turnitin_Logo.jpg


Více informací poskytne Laura Young, e-mail: lyoung@turnitin.com, telefon: +44 (0)191 681 0200

Klíčová slova Británie-vzdělání-školy-služby-Turnitin

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Služby, cestovní ruch
Věda, vzdělávání a školství

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.