Společnost Trina Solar je prvním výrobcem fotovoltaických systémů, který získal dvojí certifikaci ochrany životního prostředí

Společnost Trina Solar Co., Ltd. (dále jen „Trina Solar" nebo „společnost"), světová jednička na poli fotovoltaických řešení a řešení inteligentní energetiky, získala dvojí certifikaci ochrany životního prostředí „Environmental Product Declaration" („Deklarace ekologické šetrnosti produktu", EPD) od UL, globálního nezávislého institutu pro bezpečnostní certifikace a od EPDItaly. Jedná se o vůbec první případ, kdy jak UL, tak i EPDItaly společně přidělily certifikaci EPD produktu ve fotovoltaickém průmyslu, což svědčí o environmentálním výkonu a udržitelnosti společnosti. Slavnostní ceremoniál uznání proběhl 13. ledna v Čhang-chou v provincii Ťiang-su a účastnili se ho jak Cchao Po, zástupce generálního ředitele společnosti Trina Solar, tak Š' Ťün, generální ředitel společnosti UL-CCIC Company Limited.


V souladu s průmyslovými normami ISO 14025 a EN 15804 je certifikace EPD bezpečnostní validací udržitelných produktů. Sledováním dopadu celého procesu - kam spadá získávání surovin, jejich výroba a zpracování, přeprava, výroba konečného produktu a recyklace - na životní prostředí, poskytuje EPD certifikace investorům a vlastníkům fotovoltaiky spolehlivé informace o environmentálním výkonu solárních produktů nebo služeb, které usnadní jejich rozhodování. Každá EPD je platná po dobu pěti let a vztahuje se na evropský, severoamerický a celosvětový trh, a lze tedy předpokládat, že produkty společnosti Trina Solar vyhovují celosvětovým standardům udržitelnosti.


Na evropském trhu poskytuje Trina Solar fotovoltaické produkty mnoha mezinárodním zákazníkům v oblasti veřejných služeb. S rostoucími obavami o globální změnu klimatu se zvyšují nároky na udržitelnost vývoje. Očekává se, že v budoucnu se certifikace EPD stane nezbytnou pro vstup na většinu trhů včetně evropského. Pokud jde o koncové zákazníky, tak nedávno provedený výzkum naznačuje, že více než 60 % evropských spotřebitelů je znepokojeno stavem životního prostředí. Nezávislá certifikace EPD od třetích stran poskytuje zákazníkům spolehlivé informace o ekologické šetrnosti produktu a zároveň slouží jako důkaz o snahách společnosti Trina Solar o ochranu životního prostředí.


Celosvětová poptávka po obnovitelné energii, jakou je solární energie, roste, a to zejména v Evropě a Severní Americe. Podle odhadů Mezinárodní agentury pro energii bude výroba solární fotovoltaické energie do roku 2030 tvořit třetinu celosvětové produkce energie. Trina Solar, přední světový poskytovatel zelené energie a integrovaných řešení inteligentní energetiky, usiluje o nastolení budoucnosti orientované na čistší a udržitelnější energetické systémy, ve které bude sluneční energie využívána ve prospěch celého lidstva.


„Získání EPD certifikátů přispěje k budování dobrého jména Trina Solar jako inovátorské společnosti, která dbá o životní prostředí. Společnost se neustále věnuje vývoji nových solárních fotovoltaických modulů s vyšší účinností, které budou zároveň šetrnější k životnímu prostředí a bude se dál snažit o ekologicky šetrnější technologický rozvoj s cílem nalézt nové cesty udržitelného rozvoje a vytvořit čistší a udržitelný energetický systém, který bude zásobit celé lidstvo," uvedl Cchao Po, zástupce generálního ředitele společnosti Trina Solar.


Š' Ťün, generální ředitel společnosti UL-CCIC Limited, rovněž uvedl, že je mu ctí sledovat úsilí a úspěchy společnosti Trina Solar v její cestě za udržitelností. Získané EPD certifikáty také stvrzují její závazek vůči celé společnosti.


O společnosti Trina Solar


Společnost Trina Solar, která byla založena v roce 1997, je předním světovým poskytovatelem fotovoltaických a řešení a řešení inteligentní energetiky. Společnost se zabývá výzkumem a vývojem, výrobou a prodejem fotovoltaických produktů, fotovoltaickými projekty, poskytováním energetických služeb se zaručeným výsledkem, provozem a údržbou fotovoltaiky, vývojem a prodejem inteligentních mikromřížkových a multienergetických doplňkových systémů a provozem cloudové energetické platformy. Společnost Trina Solar představila v roce 2018 svou značku Energy Internet of Things (Internet věcí v energetice) a iniciovala Alianci průmyslového rozvoje Trina Energy IoT a Inovační centrum pro IoT v energetice ve spolupráci s předními světovými podniky a výzkumnými ústavy jak v Číně, tak mimo ni. Těmito akcemi se Trina Solar, jakožto globální lídr v oblasti inteligentní energetiky, zavázala spolupracovat se svými partnery na budování energetického IoT ekosystému a vývoji inovační platformy pro zkoumání IoT v energetice. V červnu 2020 byla společnost Trina Solar uvedena na trh STAR na šanghajské burze cenných papírů. Další informace naleznete na adrese www.trinasolar.com.


KONTAKT: Katherine GE, +86-21-6057-5302, hqmarketing@trinasolar.com

Klíčová slova Čína-energie-solární-Trina Solar

Oblast
Asie, Austrálie (as)

Kategorie
Energetika, suroviny

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.