Skupina Precision Medicine rozšiřuje své odborné znalosti v odvětví buněčné a genové terapie akvizicí Project Farma

LÍDR V OBLASTI BIO-INŽENÝRSKÝCH A VÝROBNÍCH SLUŽEB URYCHLUJE UVEDENÍ SVÉHO ŘEŠENÍ PRO BUNĚČNOU A GENOVOU TERAPII S NÁZVEM „PRECISION ADVANCE", A ADRESUJE TAK JEDINEČNÉ VÝZVY INOVÁTORŮ V ODVĚTVÍ; OD VÝVOJE AŽ PO KOMERCIALIZACI


Společnost Precision Medicine Group („PMG") dnes oznámila akvizici Project Farma, na pacienty zaměřené společnosti v oblasti bioinženýrských služeb, která podporuje inovátory v oblasti biologických věd ve vytváření a vylepšování moderních terapií. Project Farma obohacuje společnost Precision špičkovými odbornými znalostmi výroby léčivých přípravků měnících život a svým jedinečným zaměřením na rychle rostoucí oblast buněčné a genové terapie. Akvizice Project Farma znamená lepší využití potenciálu end-to-end buněčné a genové terapie a získání jedinečných odborných znalostí na podporu vývoje a komercializace.


Společnost Project Farma, vedena výkonnými řediteli Anshulem Mangalem, Johnem Khourym a Tonym Khourym, se vyznamenala jako globální lídr v plánování a implementaci komplexních strategií a zařízení pro biologickou výrobu pro klienty - od start-upových biotechnologických společností po globální biofarmaceutické společnosti a akademická lékařská centra. Společnost vedla více než tucet výrobních závodů s kapitálovými investicemi vyššími než 1 miliarda amerických dolarů (včetně závodů na některé z nejrozšířenějších léků pro buněčnou a genovou terapii schválené FDA).


Mark Clein, generální ředitel Precision Medicine Group, akvizici okomentoval následovně: „Od roku 2013 podporuje Precision více než 70 % buněčných a genových terapií schválených FDA. Nyní zaujímá ještě lepší pozici pro podporu stovek nových hráčů na poli terapií. Díky naší akvizici společnosti Project Farma je Precision jedinou společností poskytující služby v oblasti biologických věd, která reálně disponuje možnostmi pro end-to-end buněčnou a genovou terapii."


Project Farma bude nyní součástí Precision for Medicine, odvětví společnosti PMG pro výzkum a vývoj. Prezident Precision for Medicine, Chad Clark, v komentáři k akvizici vysvětluje: „Na dnešním vysoce soutěživém a prověřeném trhu moderních terapií může být rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem zajištění bezpečné, škálovatelné a vysoce kvalitní výrobní kapacity. V Project Farma jsou experti na definování a vyvíjení optimálních výrobních strategií a vedení implementací navržených na míru. Komplexní služby buněčné a genové terapie dostupné skrze Precision ADVANCE jejich know-how využívá a tato spolupráce ho ještě prohlubuje."


„Jsme nadšeni, že se připojíme k týmu společnosti Precision, což znamená, že budeme moci využívat vzájemně propojené služby a urychlení vývoje, výroby a komercializace moderních terapií,"
uvedl Anshul Mangal. „Uvědomujeme si, že Precision ADVANCE představuje neuvěřitelnou příležitost k posunutí další generace léků na novou úroveň a k naplnění společného poslání společností Project Farma a Precision pozitivně ovlivnit co nejvíce pacientů a rodin," dodal Tony Khoury.


Chcete-li se dozvědět více o inovativních biovýrobních a validačních službách společnosti Project Farma, navštivte webové stránky projectfarma.com.


Chcete-li se dozvědět více o společnosti Project Farma a end-to-end možnostech kolektivu buněčné a genové terapie Precision ADVANCE, navštivte: precisionmedicinegrp.com/advance.


O skupině Precision Medicine Group


Precision Medicine Group byla založena v roce 2012. Jedná se o specializovanou společnost poskytující služby, která podporuje postupy nové generace v oblasti vývoje a komercializaci léčiv. Precision poskytuje integrovanou infrastrukturu, která podporuje farmaceutické a biologické společnosti při vývoji nových produktů v současné době přesné medicíny. Společnost sídlí v Bethesdě v Marylandu s pobočkami v Severní Americe a Evropě. Další informace naleznete na stránce precisionmedicinegrp.com.


O organizaci Precision for Medicine


Precision for Medicine je první organizací zaměřenou na biomarkery poskytující služby klinického výzkumu a podporuje společnosti v odvětví biologických věd při používání biomarkerů nezbytných pro přesnější a efektivnější zacílení léčby pacientů. Precision na klinický výzkum aplikuje nové biomarkerové postupy, které integrují provádění klinických studií s hlubokými vědeckými a laboratorními znalostmi a pokročilými datovými vědami. Tato konvergence studií, laboratoří a datových věd vede k rychlejšímu klinickému vývoji a schválení. Precision for Medicine je součástí Precision Medicine Group, pod kterou patří více než 2100 lidí na 35 místech v USA, Kanadě a Evropě. Další informace najdete na PrecisionForMedicine.com.


O společnosti Project Farma


Project Farma je poradenská firma zabývající se biovýrobou od jejího plánování po provedení. Mezi služby Project Farma patří poskytování technických provozních strategií, jako je vyhodnocení a mobilizace obchodního plánu, rozhodování o výrobě či nákupu produktu, zavedení GMP infrastruktury a zahajování projektů. Zahrnují také provádění strategie řízením kapitálových projektů, výběrem a správou CDMO, technologickými převody a budováním zařízení a poskytováním inženýrských služeb v oblasti automatizace, validace, kvality, spolehlivosti a údržby. Mezi klienty společnosti Project Farma patří start-upy, zavedené korporace pro biologické vědy, organizace pro moderní terapii, univerzity, nemocnice, vládní agentury, finanční instituce, neziskové organizace a CRO/CMO. Další informace najdete na adrese projectfarma.com.


O kolektivu pro buněčnou a genovou terapii, Precision ADVANCE


Precision ADVANCE vzájemně propojuje služby a týmy, které se nachází v jedinečné pozici, ze které mohou odpovídat na složité klinické, regulační, výrobní a komerční potřeby a úspěšně uvést buněčné nebo genové terapie na trh. Další informace najdete na stránce precisionmedicinegrp.com/advance.


Mediální kontakt:

Louis Landon, zástupce Precision Medicine Group pro mediální vztahy

310-984-7707

louis.landon@precisionformedicine.com

Klíčová slova USA-věda-léky-zdraví-Precision Medicine Group

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Zdravotnictví
Věda, vzdělávání a školství

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.