Koyo Bearings a město Děčín se staly Ambasadory kvality

Cena Ambasador kvality ČR je vyhlašována v rámci podpory rozvoje a podpory zavádění zásad managementu kvality v různých podobách. Určena je pro organizace, které nadstandardně dbají o zajištění kvality svých produktů a služeb, které se chovají odpovědně a aktivně napomáhají šíření a propagaci kvality.


Titul Ambasador kvality ČR v podnikatelském sektoru získala společnost Koyo Bearings Česká republika, s.r.o. Společnost se řadí mezi světové špičky ve výrobě ložisek. Nabízí inovativní řešení výrobcům zařízení i koncovým uživatelům náhradních dílů. Díky důrazu na kvalitní provedení a zvyšování výkonu svých výrobků se společnost prosadila mezi světovými výrobci automobilů i dalšími průmyslovými výrobci. Hodnotitelé ocenili zejména širokou škálu aktivit v oblasti kvality a šíření povědomí o kvalitě, projektů zlepšování, inovací, rozvoje pracovníků a v oblasti ochrany životního prostředí.

Držitelem titulu Ambasador kvality ČR ve veřejném sektoru se stalo Statutární město Děčín. Hodnotitelé ocenili zejména systém řízení organizace a dále realizaci projektů inovací a zlepšování se zapojením široké škály zainteresovaných stran. Další v pořadí se umístil Fyzikální ústav AV ČR v.v.i. / pracoviště ELI Beamlines a Úřad průmyslového vlastnictví.

Předsedkyně České společnosti pro jakost Elena Stibůrková k předaným cenám uvedla: "Ambasadory kvality České republiky se staly organizace, pro které je kvalita součástí filozofie a kvalitu vnímají jako předpoklad k zajištění dlouhodobé úspěšnosti, což bylo při hodnocení patrné na první pohled. Oceněné organizace jsou tak příkladem pro zvyšování kvality a společenské odpovědnosti."

Poprvé v dějinách České společnosti pro jakost, se vyhlášení výsledků a předání ocenění uskutečnilo prostřednictvím online streamu, a to 14. ledna 2021. Tradičně bývá tento akt součástí listopadové Mezinárodní konference kvality, kterou každoročně pořádá ČSJ. Ing. Petr Koten, výkonný ředitel České společnosti pro jakost, při této příležitosti uvedl: "Moc si vážíme všech organizací, které měly v loňském roce chuť přihlásit se do některé z vyhlašovaných cen a i přes mnoho překážek daných nepříznivou epidemickou situací našly odvahu pochlubit se svými přístupy a novinkami v oblasti kvality, společenské odpovědnosti a inovací."


Posláním České společnosti pro jakost je oceňovat také jednotlivce, kteří kvalitou žijí, kvalitu šíří, aktivně se zasazují o její implementaci. Kdo tedy představuje tyto tváře kvality?

Držitelem prestižního čestného ocenění Cena Anežky Žaludové, kterým ČSJ oceňuje osobnosti, jež se mimořádným způsobem zasloužily o rozvoj péče o kvalitu v naší zemi, se stal Eduard Horčík, vedoucí odboru systému managementu organizace ve státním podniku Diamo.

Titul Manažer kvality roku je udělovaný v návaznosti na mezinárodní cenu European Quality Leader, vyhlašovanou Evropskou organizací pro kvalitu. Manažerem kvality se stala Eva Janovská ze společnosti SOPHIA, jazykové služby s.r.o.

Ocenění CSR GURU získal Jan Školník, majitel HOBRA - ŠKOLNÍK s.r.o. a spoluzakladatel neziskové organizace Agentura pro rozvoj Broumovska.

Cena za návrat do života je udělována všem typům organizací, které významným způsobem přispívají k návratu duševně či tělesně postižených lidí do běžného pracovního a rodinného života. Cenu získala obecně prospěšná společnost EDA cz, z.ú. za projekt EDA pomáhá již 30 let rodinám dětí se zrakovým a kombinovaným postižením v návratu do života.


Česká společnost pro jakost blahopřeje všem oceněným!


Kontakt:

David Kubla, PR manažer

Česká společnost pro jakost

e-mail: kubla@csq.cz

GSM: +420 602 427 906

Klíčová slova ČR-správa-průmysl-ocenění-Česká společnost pro jakost

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.