Dokončili jsme rekonstrukci školy Ibsenova

ZŠO Gebauerova, odloučené pracoviště Ibsenova 36 po rekonstrukci

ZŠO Gebauerova, odloučené pracoviště Ibsenova 36 po rekonstrukci

Dílny před rekonstrukcí ZŠO Gebauerova, odloučené pracoviště Ibsenova 36 před rekonstrukcí

Rekonstrukce ZŠO Gebauerova, odloučeného pracoviště Ibsenova 36, byla jednou z našich nejdůležitějších investic roku 2020. Městský obvod do ní vložil více než 34 mil. Kč. Celková rekonstrukce byla zahájena v dubnu a ukončena na konci roku.


"Tuto budovu získal obvod od krajského úřadu v roce 2013 a už tehdy nebyla v dobrém stavu. Hned na počátku volebního období jsme po návštěvě našich školských zařízení zjistili, že situace zde je opravdu tristní. Měli jsme obavy, že se škola bude muset z hygienických důvodů zavřít," vzpomíná starostka městského obvodu Zuzana Ožanová. Stavba nesplňovala současné energetické požadavky, ve špatném stavu byla také střecha, kde na několika místech v případě intenzivních srážek dokonce zatékalo. Voda se dostávala i do sklepních prostor, kde jsou šatny a technické dílny. Proto se zde začaly tvořit plísně. "Museli jsme začít okamžitě jednat. Výuka v takových prostorech pro nás byla nepřijatelná. Po rekonstrukci byste tuto školu ani nepoznali. Jsem opravdu moc ráda, že se vše takto povedlo," říká místostarostka Alena Pataky.


Celou rekonstrukci hlavní budovy se podařilo dokončit během tři čtvrtě roku. "Došlo k sanaci suterénu, který je dnes suchý a děti se zde mohou opět bez obav o své zdraví učit v dílnách. Dále byla vybudována podzemní retenční nádrž, která bude jímat srážkovou vodu z části střechy budovy školy v nové samostatné akumulační nádrži. Museli jsme také provést novou splaškovou a dešťovou kanalizaci," komentuje místostarosta David Witosz. Po zvládnutí oprav v suterénu přišla řada i na kotelnu, kde byly vyměněny původní plynové kotle za úspornější kondenzační. V rámci energetických úspor došlo i k zateplení budovy včetně suterénu, výměně dveří i oken spolu s parapety.


Nezapomnělo se ani na vybudování vhodného prostředí pro žáky. Ti nyní navštěvují nově vymalované třídy a chodby s opravenými radiátory, rekuperační jednotky zajišťují čerstvý vzduch.


Rekonstrukce byla částečně spolufinancována statutárním městem Ostrava a Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.


Kontakt:

Ing. Hana Mainušová

Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

hmainusova@moap.ostrava.cz

Klíčová slova ČR-školy-stavby-správa-Ostrava-Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Oblast
Moravskoslezský (ov)

Kategorie
Stavebnictví, bydlení a reality
Věda, vzdělávání a školství
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.