Prečo sa študenti neustále uchyľujú k plagiátorstvu?

Plagiátorstvo sa v dnešnej dobe plnej falošných diplomových prác považuje za hrubé porušenie akademickej etiky. Nakoľko internet je miesto plné informácií, ktoré sú dostupné pre každého, je veľmi jednoduché vkĺznuť do neoprávneného osvojovania si cudzích myšlienok. Samotné slovo pochádza z latinského slova plagiare, čo znamená kradnúť. Pod plagiátorstvom sa najčastejšie považuje neoprávnené osvojenie si myšlienky, či už ide o teórie, myšlienky či hypotézy. Prevzatie týchto myšlienok môže byť častokrát neúplné, s malými úpravami, bez odkazu na ich autora. Výsledkom toho je následne plagiát, ktorý je cudzie dielo, ktoré autor vysokoškolskej práce prehlasuje za vlastné a vydáva ho za vlastné.

V akademických kruhoch nie sú plagiáty žiadnou neznámou. Najčastejšie dôvody, pre ktoré sa študenti stredných a vysokých škôl uchyľujú k plagiátorstvu sú nedostatok či absencia schopností vyhodnocovať internetové zdroje pre svoje práce, neznalosť citovania zdrojov či v neposlednom rade nedostatok času a z neho plynúca úzkosť, tieseň a panika z danej práce. Okrem samotného plagiátorstva na akademickej pôde sa taktiež stretávame s pojmom redundantná publikácia, pričom autorov nový článok sa podstatne zhoduje s jeho už publikovanou prácou. I napriek veľmi kvalitným softvérom na odhaľovanie plagiátov a plagiátorstva študenti stále riskujú a sú ochotní odovzdať prácu, v ktorej nedovolene používajú publikované i nepublikované myšlienky cudzích autorov.

Najistejším spôsobom, vďaka ktorému dokážu študenti predísť publikovaniu plagiátu, je akým sa študenti môžu vyhnúť plagiátorstvu je kontrola práce pred ich odovzdaním prostredníctvom online nástroja na kontrolu plagiátorstva. Na www.plag.sk je možné si zdarma skontrolovať prácu, kedy následne softvér vyhľadá a označí konkrétne miesta v práci, ktoré sú plagiátom a vyžadujú si úpravu. Študenti si tak môžu podrobne analyzovať svoj text pred jeho odovzdaním a nájsť konkrétne miesta v texte, ktoré vyžadujú dodatočnú úpravu. Report si následne študenti môžu uložiť a poslať ju rovno svojmu školiteľovi.


Kontakt:

www.plag.sk

Klíčová slova Slovensko-školy-vzdělání-Plagramme

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.