Právní kancelář Bonsignore Trial Lawyers, PLLC oznámila, že dosáhla dohody o vyrovnání ve sporu týkajícího se cenných papírů společnosti TelexFree

Pokud jste si zakoupili balíky cenných papírů TelexFree AdCentral nebo AdCentral Family Package, může dohoda o narovnání ve výši 22,5 milionu dolarů, dosažená na základě hromadné žaloby, ovlivnit vaše práva

  • V současné době probíhá soudní spor, na základě hromadné žaloby poškozených v pyramidovém schématu TelexFree.
  • Žalobci se domnívají, že v důsledku zapojení obžalované strany do pyramidového schématu TelexFree, jim vznikla škoda. Obžalovaná strana naopak nároky žalobců odmítá.
  • V tomto soudním sporu vedeném proti družstevní bance Fidelity Co-operative Bank (dále jen „Fidelity Bank") a jejímu generálnímu řediteli Johnu Merillovi (dále jen „obžalovaní na straně banky Fidelity Bank" nebo „obžalovaní, kteří se zavázali vyplatit náhradu") se podařilo vyjednat dohodu o vyrovnání ve výši 22,5 milionu dolarů.
  • Jedná se již o čtvrté vyrovnání, kterého se v tomto sporu podařilo dosáhnout. Tři předchozí vyrovnání byla uzavřena celkem s devíti obžalovanými stranami a třemi podřízenými zástupci třetích stran a tato vyrovnání již byla schválena soudem.
  • Vaše další jednání ovlivní vaše další práva. Záleží na tom, jestli se rozhodnete jednat či nikoli. Podrobné informace o tomto vyrovnání najdete v příslušném oznámení na webové stránce www.TelexFreeSettlement.com, kde se rovněž dozvíte veškeré informace o tomto sporu s obžalovanými na straně Fidelity Bank. Přečtěte si text tohoto oznámení velmi pečlivě.
  • Soud, který je oprávněný tento spor řešit, bude rozhodovat o schválení či odmítnutí tohoto vyrovnání.
  • Text oznámení a další informace o soudním sporu v různých jazykových mutacích najdete na webové stránce www.TelexFreeSettlement.com. Další informace si můžete vyžádat také na telefonním čísle 877-829-4140. Informace jsou poskytovány v několika jazycích. Na vaši žádost zajistíme také tlumočníky.

VAŠE PRÁVA A MOŽNOSTI

PODAT DO 11. LEDNA 2021 ODPOR Vaše námitky nám sdělte písemně s odůvodněním, proč s vyrovnáním nesouhlasíte a/nebo uveďte požadované nároky na odškodné za právní pomoc, náklady řízení, apod.
PODAT DO 11. LEDNA 2021 ŽÁDOST O VYNĚTÍ Z HROMADNÉ ŽALOBY Toto je jediná možnost, jak si můžete zajistit nezávislé vedení soudního sporu s obžalovaným ve věci nároků, které vznášíte v tomto případě. Pokud tak učiníte, přestáváte být osobou zastupovanou v hromadné žalobě a ztrácíte nároky na jakékoli finanční prostředky či odškodnění z této dohody o vyrovnání.
ZÚČASTNIT SE SOUDNÍHO PŘELÍČENÍ, KTERÉ SE KONÁ 26. ÚNORA 2021 Požádejte o možnost vyjádřit se před soudem ke všem otázkám ohledně tohoto vyrovnání a/nebo požadujte nárok na odškodnění za právní pomoc, náklady řízení, apod.
NEDĚLAT NIC Zůstanete osobou zastupovanou v rámci hromadné žaloby. Vzdáváte se všech práv žalovat obžalovanou stranu samostatně a nezávisle.

Další informace získáte na webové stránce www.TelexFreeSettlement.com

KONTAKT: Robert Bonsignore, 781-350-0000

Klíčová slova USA-soud-finance-Bonsignore Trial Lawyers

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.