Rurální politika ve městě Čchung-čou v provincii S'-čchuan: „zmírnění" problémů a „zlepšení" revitalizace

Zpráva reportéra deníku Xinhua Daily Telegraph:

„Pokud bude každý okres dobře spravován, bude svět stabilní a pevný." Rurální, nebo chcete-li venkovská politika, je důležitou součástí celostátní politiky. Město Čchung-čou v provincii S'-čchuan se začalo problémem venkova zabývat a vyvinulo a zavedlo nový systém, který řeší ty nejpalčivější problémy v této oblasti a pomáhá při revitalizaci. Mezi pilíře tohoto systému patří: „průmyslové funkční zóny + města a ulice + komunitní pracoviště + vesnice."

V roce 2019 bylo město Čchung-čou vybráno v rámci první fáze pilotního projektu, jehož cílem bylo vyzkoušet v praxi novou celostátní rurální politiku. V uplynulém roce město Čchung-čou zavedlo novou rurální politiku a systém, který se skládá z následujících pilířů: „průmyslové funkční zóny + města a ulice + komunitní pracoviště + vesnice." Tento systém je odpovědí na řadu problémů, jako je výroba elektřiny z nečistých zdrojů nebo změny fungování venkova.

„Posledními pevnostmi a ochrannými zdmi venkovského způsobu života jsou města, ulice a vesnická komunita. Město Čchung-čou je jedničkou v zakládání funkčních zemědělských zón v kraji Čcheng-tu a také v revitalizaci stávajících funkčních míst." Wang Čcheng-lung, člen samosprávy města Čchung-čou představil provedené změny, založené na oddělení hospodářských funkcí města, předměstí a venkova, což se promítá do revitalizace a změn v průmyslových funkčních zónách. Navíc v celém okrese došlo ke zlepšení fungování veřejných a sociálních služeb, a to nejen v jednotlivých městech a jejich ulicích, ale také ve venkovských komunitách. V neposlední řadě se změny dotkly také vlastní samosprávy, která se musí lépe přizpůsobit potřebám městských i venkovských komunit.

„Samospráva není „druhou vládou" a funkční oblasti nejsou jen obyčejné parky," řekl Wang Čcheng-lung. Plánování, výstavba, průmyslová výroba a investiční strategie tak nyní zohledňují konkrétní potřeby regionu, vychází z potřeb všech segmentů a probíhají centrálně na úrovni okresu. To pomáhá snižovat náklady, protože dříve byly tyto činnosti roztříštěny a odpovídala za ně jednotlivá města a obce. V rámci projektu navíc došlo k dalším vylepšením samosprávy, jako jsou například záruka poskytnutí služby do 15 minut, snížení administrativní zátěže a posílení pravomocí.

Okres Čchung-čou dosud tyto změny zavedl ve 25 z celkového počtu 172 měst a v 15.253 vesnicích. Navíc zřídil 11 komunitních pracovišť, 15 center pro poskytování služeb a 13 center pro poskytování zemědělských služeb. Naopak 175 přebytečných služeb bylo zrušeno.

Wang Jün-čchen, profesor na Fakultě řízení a managementu Zemědělské univerzity provincie S'-čchuan (School of Management of Sichuan Agricultural University) se domnívá, že nový model samosprávy okresu Čchung-čou nejen plní nároky a požadavky kladené na samosprávu, ale současně má také praktickou stránku, protože pomáhá lidem žít v souladu s jejich potřebami. Jedná se tak o významný referenční projekt.

KONTAKT: Jiao Liu, +86-28-8528-2167

Klíčová slova Čína-správa-Xinhua Daily Telegraph

Oblast
Asie, Austrálie (as)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.