Vláda hledá univerzální rovnici pro odškodnění. My jsme ji našli

Vláda hledá univerzální rovnici, podle které by mohla jednotlivým oborům podnikání poskytovat náhrady za to, že je svými krizovými opatřeními omezila, nebo uzavřela. My jsme tu rovnici našli.


Jak tato rovnice vypadá, jestliže v případě výrobních firem tvoří přímý materiál 60 procent z tržeb, ale ve službách přímý materiál nedosahuje ani 20 procent?


Z naší praxe vedení obchodních firem vyplývá, že osobní náklady zpravidla představují 60 procent přidané hodnoty. Pokud vláda vyjde z této rovnice, lze poskytnout náhradu napříč všemi podnikatelskými obory tak, že osobní náklady placené firmou za jednotlivý měsíc vynásobí násobitelem 1,66. Takto poskytnutá náhrada by měla být použitelná pro všechny obory, ať v oblasti výroby, služeb, nebo třeba informačních technologií. Výši osobních nákladů stát snadno zjistí z odvodu z mezd, které společnost platí, nebo platila ve stejném období předchozího roku.


Náhrada = Osobní náklady x 1,66


Zásadně by však měla vláda peníze poskytovat firmám
, které by z nich hradily dle své situace i provozní a fixní náklady. Toto je zásadní změna v tom, že peníze by nemusely ze 100 procent směřovat do mezd, ale zaměstnavatel by mohl mzdy zaměstnanců dle potřeby krátit. Tím by byla odstraněna sociální nerovnost a nespravedlnost, když zaměstnanec, který do firmy dochází, má často nižší mzdu (ve ztížených podmínkách například nepobírá osobní ohodnocení), než zaměstnanec, který není potřebný, je doma na překážkách a pobírá 100 procent mzdy. Zásadní věc, kterou by si vláda měla uvědomit již na začátku, je, že rozdělování peněz z náhrad má být zodpovědností firem, nikoliv vlády.


Vyzývám vládu k tomu, aby dala plošně náhradu ve výši 1,66 násobku osobních nákladů všem firmám zasaženým krizovými opatřeními vlády. Bude to spravedlivé, bude to fungovat.


Pavel Sehnal

předseda Občanské demokratické aliance


Kontakt:

Mgr. Jiří Bílek

ředitel hlavní kanceláře ODA

bilek@oda.cz, www.oda.cz

Klíčová slova ČR-strany-koronavirus-hospodářství-firmy-ODA

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zdravotnictví
Politika, veřejná správa a soudy
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.