Celosvětová výzva vědců na podporu vzdělávání a informovanosti veřejnosti

Zpráva portálu China.org.cn: 8. prosince se v Pekingu uskutečnilo televizí přenášené fórum na téma „Věda v nejistém světě - Science in an Uncertain World", které sponzorovaly Čínská asociace pro vědu a technologie (China Association for Science and Technology - CAST) a think tank organizace CGTN. Mezi účastníky této akce, která se konala on-line i off-line, bylo deset laureátů Nobelovy ceny, 30 předních čínských akademiků a 300 mladých vědců. Účastníci diskutovali o úloze vědy a vzdělanosti veřejnosti v těžkých dobách.

V roce 2020 svět musí řešit celou řadu problémů a tento rok tak potvrzuje důležitost vědy, technologií a spolupráce. Proto je toto fórum velmi důležité.

Chuaj Ťin-pcheng, výkonný viceprezident organizace CAST a akademik v Čínské akademii věd, řekl, že vzdělanost veřejnosti ve vědě je základním kamenem pro další trvale udržitelný rozvoj. Základní povědomí o vědeckém výzkumu a sdílení informací jsou podle něj nutnou podmínkou k tomu, aby veřejnost pochopila důležitost a význam vědeckého poznání. Chuaj Ťin-pcheng vyzval ke zlepšení vzdělanosti a informovanosti veřejnosti, a to s využitím nejnovějších inovací a všech druhů médií.

Pan Chuaj Ťin-pcheng dále poznamenal, že organizace CAST je připravena a odhodlána podpořit mezinárodní a mezikulturní porozumění a důvěru a hodlá spolupracovat s předními globálními představiteli při zavádění nových inovací a při zvyšování vzdělanosti populace s cílem přispět k trvale udržitelnému hospodářskému růstu a ke zlepšení globální politické situace.

Šen Chaj-siung, prezident a šéfredaktor skupiny China Media Group, řekl, že pandemie COVID-19 znovu potvrzuje, že lidstvo je komunita se sdílenou budoucností. Abychom zlepšili vzdělanost veřejnosti, je podle něj nutné kultivovat prostředí, které respektuje, věří a spoléhá na vědu, a prohloubit spolupráci mezi vědeckou komunitou a médii.

Řešení globálních problémů není jen odpovědností politiků a elit, ale je rovněž posláním pro média, vědce a širokou veřejnost, dodal Šen Chaj-siung.

Čung Nan-šan, přední čínský expert na respirační onemocnění, připomněl čínskou zkušenost s bojem proti onemocnění COVID-19. Řekl, že základní problémy týkající se nového koronaviru můžeme vyřešit jen tehdy, spolehneme-li se na vědecké inovace.

Čínští akademici a laureáti Nobelovy ceny, mezi které, mimo jiné, patří například Čang Po-li a řada mladých vědců, kteří se této akce zúčastnili, diskutovali nejen o problémech, se kterými se musí mladí vědci vypořádat, ale zdůraznili také nutnost podporovat vzdělávání veřejnosti s cílem zajistit vědeckou gramotnost. Dalším tématem diskuze pak byla role tradiční čínské medicíny ve zdravotnických krizích a také aktuální situace na poli čisté energetiky.

Účastníci tohoto fóra se shodli na tom, že podpora vzdělanosti a informovanosti veřejnosti je zásadně důležitá k tomu, abychom se mohli vypořádat s globálními problémy, jako jsou COVID-19 nebo klimatické změny a že vědci by se měli aktivněji zapojovat do přemosťování propasti mezi vědou a veřejností. Kromě toho se účastníci fóra domnívají, že médiím by měl být dán maximální prostor a možnost k šíření vědeckých znalostí a informací. Vyzvali vědeckou komunitu k větší otevřenosti a posílení mezinárodní spolupráce.

Tato akce, která se uskutečnila v rámci Světové konference o vědecké vzdělanosti 2020 (World Conference on Science Literacy), se stala platformou vědy a techniky a na jejím uskutečnění se podílela řada mezinárodních organizací. Toto fórum nabídlo to nejlepší co organizace CAST a CGTN umí nabídnout. Doufáme, že podobné akce se díky rozšíření spolupráce s organizací CGTN, která má rozsáhlé zkušenosti s mezinárodní komunikací, uskuteční i do budoucna a pomohou utvářet budoucí obraz vědy a technologií.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1384586/1.jpg

KONTAKT: Ni, +86-10-88828131

Klíčová slova Čína-věda-vzdělání-China.org.cn

Oblast
Asie, Austrálie (as)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.